Rajta hát, hámozzuk meg a hatáskarrier-hagymát, hogy tisztább képet kapjunk arról, mit is jelent fókuszáltan gondolkodni! A hagyma öt rétegből áll. Először azt kell eldöntenie, hogy globális vagy lokális szinten szeretne akcióba lendülni. Lehet, hogy gyakorlati munkát szeretne végezni egy feltörekvő piacon a hatásbefektetés vagy nemzetközi fejlesztés területén, amely pályák esetében globális fókuszra és tapasztalatra lesz szüksége. De számtalan alulról építkező lehetőség is létezik, valamint kisebb B Corp vállalatok, amelyek nem globálisak… egyelőre. Másrészt lehet, hogy a külföldre utazás vagy költözés az ön számára nem opció, így ebben az esetben érdemesebb a lokális hatás kifejtésére törekedni. Az is elképzelhető, hogy úgy érzi, lokális szinten fejtheti ki a legnagyobb hatást, valamint láthatja legtisztábban a munkája eredményét. Itt nincs helyes vagy helytelen válasz; mindössze azt kell kiderítenie, hogy mi a legfontosabb az ön számára. Amint eldöntötte, hogy globális vagy lokális munkát szeretne végezni, a hagyma következő három rétege segít eltöprengeni a választandó szektoron, funkciókon, valamint ügyeken.

Vessünk egy közelebbi pillantást a szektorra! Egy szektor a gazdaságnak azon területe, amelyen belül a szervezetekre azonos operatív tulajdonságok jellemzőek. A hatásgazdaságban elsősorban azt kell eldöntenünk, hogy az állami vagy a magánszektorban, vagy esetleg inkább egy civil szervezetnél szeretnénk-e elhelyezkedni. A hatáskarrier-hagyma gyakorlata kedvéért gondoljon úgy a szektorra, mint a módszerre, ahogyan ön hatást kíván elérni. Hol tudja leginkább elképzelni ezt a hatást? Magánvállalkozáson belül vagy inkább a kormányzati szabályozás és irányelvek, esetleg egy nonprofit, általában adományalapú munka keretén belül? Fontos meghozni ezt a döntést, már csak azért is, mert a jelentkezések során alkalmazandó nyelvezete és stílusa nagyban függ ezen három szektortól. A magánszektor például „üzleti fejlesztésről” beszél, míg egy civil szervezet ugyanezt „vállalati partnerségnek” vagy „adománygyűjtésnek” nevezi, a közszférában pedig mindez „támogatás” néven fut. A szektor meghatározásának másik fontos eleme az iparág kiválasztása, amelyben dolgozni szeretne, vagy amelyre hatást kíván gyakorolni. Iparágnak nevezzük a cégek azon csoportjait, amelyek az elsődleges üzleti tevékenységek alapján rokoníthatók.

Idézze fel, hogy eddig mely iparágakban dolgozott annyit, hogy jól megismerhette őket, majd gyűjtse össze azon iparágakat, amelyekkel valamilyen formában kapcsolatba kerül, akár ügyfélként, partnerként vagy szabályozóként. A konkrét iparágakkal kapcsolatos tudásának explicit bemutatása nélkülözhetetlen, mert így tudja tanúsítani, hogy érti a szervezet érdekeltjeit, termékeit és kockázatait. Amennyiben úgy dönt, hogy a magánszektorban szeretne elhelyezkedni, azt is el kell döntenie, hogy házon belül vagy inkább tanácsadóként szeretne dolgozni. Amennyiben a tanácsadói utat választja, a következő lépésben választania kell, hogy egy „Big Four”, vagy egy kisebb cég kultúrája lenne megfelelőbb az ön számára.

 

A szövegrészlet Shannon Houde: Jó munkát! című könyvéből származik.

A könyv megvásárolható a webshopunkban!