Elvek szintjén már jól ismert tény, hogy értékrendünk személyiségünk magját képezi. A köznapi megnyilvánulások szintjén ez egyaránt tükröződik problémáink megoldásának módjában, etikai dilemmáink kezelésében, kapcsolatépítési és ápolási szokásainkban, valamint saját szándékaink követésének mikéntjében. A pozitív értékek képviselete ugyanis csak tettekkel és viselkedésbeli megnyilvánulásokkal vezet magasabb hitelességhez és erősebb kohézióhoz. A katalizátor személyiség alapjegyei a hitelesség, az összetartás, a lendület és a pozitív hatások felerősítése, mely személyiségjegyek kibontakoztatásához 12 kompetenciára van szükség. A hitelességet például az etikus és becsület magatartás, a tiszta kommunikáció és az optimizmussal teli inspiráció jellemzi.

 

Becsület, bizalom a mindennapokban

A bizalom és becsület viselkedésben tetten érhető képviseletére szemléletes példa a Butler Egyetem férfi kosárlabda csapatának egyik játékosa, Ron Nored. A férfi a csapat összetartó erejét jelentette, ami eredményességük egyik legfontosabb alapja volt. Bár nem tartozott a legjobb pontszerzők közé, mégis amikor a pályán volt, a csapat minden tagja jobban teljesített. Lelkesedése és hatása a csapaton belül szembetűnő volt, minden reggel ő volt az első az edzőteremben, mindenkihez volt valamilyen kedves, személyes megjegyzése. Nored személyisége jelentette a mozgatórugót a csapaton belüli bizalom kiépüléséhez és a kemény gyakorlás iránti kollektív elkötelezettség felé, ugyanis egy személyben testesítette meg az alázatot, a szenvedélyt, az egységet, a szolgalelkűséget, valamint a hálát. Nored pedig az értékek közvetítésében a tettek is fontosságát is remekül demonstrálta.

 

Tiszta kommunikáció

A katalizátor személy érthető, ugyanakkor tömör üzenetekben ír és beszél, emellett kommunikációs partnerének megértésére törekszik. A gondolatokat, koncepciókat kreatív módon közvetíti, mellyel képes áthidalni a kulturális, nyelvi és képzettségi határokat. A kommunikáció sikerességének kulcsát tehát nem a mennyiség képezi, sokkal inkább a fogadó számára történő minél befogadhatóbb illesztés és hasznosság a mérvadó. Tartalmát tekintve a katalizátor az előrehaladáshoz szükséges lényegi elemekre koncentrál, és a döntéshozatalhoz, iránymutatáshoz, valamint az együttműködés fokozásához hozzásegítő üzenetek átadását helyezi előtérbe. Az üzenetek továbbításában és fogadásában pedig a nyitottság, az alkalmazkodóképesség és a kreativitás dominál.

 

Őszintén és hitelesen beszélsz? Fenntartod a szemkontaktust kommunikáció közben? Meg szoktál róla győződni, hogy nem történt-e félreértés a kommunikáció során? Odafigyelsz a beszéd és a hallgatás egyensúlyára? Világosan, lényegre törően kommunikálsz?

Jerry Toomer, Craig Caldwell, Steve Weitzenkorn és Chelsea Clark kötete ilyen és ehhez hasonló kérdések végiggondolásával személyiségjegyeink és viselkedésünk előremutató formálására ösztönöznek.

 

Forrás: Jerry Toomer, Craig Caldwell, Steve Weitzenkorn, Chelsea Clark: Az ösztönző magatartás hatalma, Pallas Athéné Könyvkiadó, 2018