Inspiráló viselkedéssel és előremutató gondolatokkal csapattársaink motiválására vezetői titulus nélkül is képesek vagyunk. Egy neves nemzetközi menedzsment szakértőkből álló grémium által egyedülálló útmutatót kapunk ahhoz, hogy hogyan válhatunk katalizátor, azaz ösztönző személlyé, aki a környezetében lévő társait jobbá, motiváltabbá teszi és aki ezáltal a teljes csapat teljesítményét képes magasabb szintre emelni. Jerry Toomer, Craig Caldwell, Steve Weitzenkorn és Chelsea Clark kutatásai alapján, ösztönző, katalizátor személy ugyanis bárkiből lehet, aki sikeresen elsajátít néhány személyiségformáló tulajdonságot és beépít néhány viselkedésben tetten érhető, pozitív gondolatokról árulkodó szokást és kompetenciát.

Az utóbbi években nemzetközi léptékben is jellemző trenddé vált, hogy a formális szervezetek struktúrája „laposabb” formát öltött, a felsővezetők irányítása alá egyre több azonos szintű beosztott került. Ennek következtében egyre kevéssé jellemző a vezetővel való napi szintű interakció, az alkalmazottak egyre nagyobb önállósággal végzik feladataikat, és egyre több esetben csapatjátékosként is bizonyítaniuk kell rátermettségüket. Mindezek alapján a szervezetekben az ösztönző magatartást tanúsító, ún. katalizátorként működő személyiségek szerepe, legyenek akár vezetők vagy csapattagok, egyre inkább felértékelődött. Erre számos gazdálkodástudományi kutató és szakértő is rámutatott, a kezdő vállalkozások befektetői kapcsolódásainak szintjén például, a tőkeberuházások megítélésében, a személyiségjegyek az egyik legfontosabb értékelési szempontot képezik. Az ösztönző magatartás ereje egy nagyobb szervezeti hierarchián belül már bárhol fellelhető, nem csupán a hierarchia vezetői szintjén van létjogosultsága. A fenti menedzsment grémium, azonban ugyanitt azt is kiemeli, hogy ez elsősorban a vezetői prioritásokkal összhangban lévő, támogató funkciót jelent, és semmiképp nem jogosulatlan autoritást.

A katalizátor személyt jellemző ösztönző magatartás működése négy pilléren alapul, melyek a hitelesség, a kohézió és a lendület megteremtése, valamint ezek hatásának megerősítése. A mindennapjainkban ezek érvényesítését tizenkét kompetencia biztosítja, elsajátításuk és tudatos alkalmazásuk ugyanis bármelyikünk személyiségét egy katalizáló irányba képes formálni.

 

Forrás: Jerry Toomer, Craig Caldwell, Steve Weitzenkorn, Chelsea Clark: Az ösztönző magatartás hatalma, Pallas Athéné Könyvkiadó, 2018

A könyv megvásárolható a webshopunkban!