1.Az evolúció változás, a változás viszont nem feltétlenül evolúció.Az evolció egy élőlény vagy élőlények egy csoportjának jellemvonásaiban bekövetkező, generációkon átívelő változás vagy halmozott változás.

2. Az egyéni döntések vizsgálatának kardinális kérdése a szociális ráhatás mértéke. Döntéseinket gyakran a körülöttünk lévő emberek befolyásolják.

3. A döntéshozatal kognitív folyamat, amely gondolatokon, hiedelmeken, ítéleteken, torzításokon, észleléseken, emlékeken és egyéb absztrakciókon alapszik.Ezek az absztrakciók a tanulásból erednek.

4.Az ember egyéni és társadalmi tanulásra képes. Az érzékelt vagy tényleges körülmények szabják meg azt, hogy bizonyos helyzetekben melyik tanulási típus lehet hasznosabb.

5.A másolás képessége rugalmasságot ad, a környezet változására gyors reagálást tesz lehetővé. Szívesen másoljuk a sikeres embereket, a többséget, rokonokat, barátokat, idősebb embereket.

6.Egyedül az ember képes arra, hogy a szociálisan tanult információkat generációkon átívelően felhalmozza. Ez a kulturális tanulás alapja.

7.Az egyéni döntések hatással lehetnek a csoport más tagjainak alkalmasságára is, és hasonlóképp, a kollektív döntések is hatással lehetnek az egyén alkalmasságára.Például egy jó játékos a sportcsapat egészének teljesítményét fokozhatja, egy kiváló csapat pedig kedvezően hathat az egyén fejlődésére.

8.A marketingben egyre fontosabb annak ismerete, hogy a kölcsönösen összekapcsolt szereplők milyen hatással vannak egymás viselkedésére. Ezzel párhuzamosan egyre kevesebb hozzáadott értéke van a racionális döntések és optimális kimenetelek előrejelzésének.

9.Online kommunikációval és állandóan áramló információval teli világunkban a kritikus emberi döntéshozatal könnyen csordaszerűvé válik.Például szavazás, klímaváltozás vagy pénzügyek témakörében.

10.Az igaz információ általában lassabban terjed, mint a téves. Kritikusan átgondolni egy információ valóságalapját sokkal időigényesebb és költségesebb, mint egyszerűen csak másolni környezetünket.