A Rjúkjúi (Ryukyu) Királyság független monarchiaként virágzott egészen az 1609-ben végrehajtott japán invázióig. A királyság a déljapáni szigetétől Tajvanig húzódó szigetláncolatot foglalta magába. Bár a rjúkjúiak a japánhoz hasonló nyelvet beszéltek, más fajtájúak voltak. Békések és vendégszeretők, valószínűleg a maláj, a mongol és az ajnu keveréke, sötétebb bőrszínnel, kerek szemekkel és hullámos hajjal. A japánok halat ettek, a rjúkjúiak fő fehérjeforrásként disznóhúst fogyasztottak, ami állandó gúny tárgya volt a japánok számára. A fő szigeten először három rivális fejedelemség osztozott, az északi Hokuzan 北山, a középső Csúzan 中山 és a déli Nanzan 南山, amelyek Kína elismeréséért versengtek, míg végül 1429-ben Csúzan királya, So Hasi 尚巴志 egyesítette őket, és Nahát tette meg fővárosává. A királyság ideális helyen feküdt a tranzitkereskedelem számára, és majdnem két évszázadon át kulcsszerepet játszott a Kína, Japán, Korea, Vietnam, Jáva, Luzon, Sziám, Pattani, Melaka, Palembang és Szumátra közti kereskedelemben. A rajta áthaladó javak között elõfordultak ezüsttárgyak, kardok, lakk-áruk és paravánok Japánból, gyógynövények, pénzérmék, mázas kerámiák, brokát- és textiláruk Kínából, továbbá szappanfa, rinocéroszszarv, ón, cukor és vas Délkelet-Ázsiából, valamint elefántcsont Indiából és tömjén Arábiából. Rjúkjúnak 1372-től voltak diplomáciai kapcsolatai Kínával, amikor Hung Vu 洪武帝 Ming császár követeket küldött Szatto 察度 rjúkjúi királyhoz (uralkodott 1350–1395). Két évvel később a király öccsét, Taikit küldte ajándékokkal, hogy elfogadja Kína fennhatóságát, cserébe kereskedelmi privilégiumokért. A politikai, kulturális és gazdasági természetű kapcsolatok ötszáz éven át tartottak. A Ming-udvar kétévenként egy, legfeljebb három hajóból álló missziót engedélyezett, és a szabályozás kitért arra is, hogy hány embert küldhetnek a belépő kikötőn, Csüancsoun (Quanzhou) 泉州 túl a birodalmi fővárosba.

Idővel állandó rjúkjúi telep jött létre Csüancsouban, ahol a misszió megismerkedhetett a mindennapi élettel, a város művészetével és kézművességével. Nemcsak a kínai termékeket, szokásokat és hiedelmeket vihették haza magukkal, hanem arab, indiai, maláj, sziámi és Csüancsouban élő más kereskedőkéit is. A kínai kulturális befolyás egyaránt áthatotta a rjúkjúi nemességet és a közrendűeket. 1393-ban a Ming-kormányzat utasítására egy tanítókból, hivatalnokokból, hajóépítőkből és iparosokból álló kínai bevándorló közösséget hoztak létre Rjúkjún, hogy a kormányzati ügyintézés tudományát és a hajóépítés új módszereit tanítsák. A rjúkjúi elit gyermekeit Kínába küldték tanulni, ahol kínai költségen két-három évet töltöttek a fővárosban a történelem, az etika és a költészet tanulmányozásával. Pekingben rjúkjúi diákközösség alakult ki, amely ötszáz éven át virágzott. Tagjai szoros barátságot kötöttek a kínai diákokkal és más hűbéres államokból érkezettekkel, majd otthon magas hivatalokat töltöttek be. A konfucianizmus mint pacifista filozófia megfelelt a szelíd rjúkjúi vérmérsékletnek, és a rjúkjúiak gyorsan átvették a bölcs tanításait. A konfuciánus etika, viselkedési szabályok és rituálék fegyelmezett betartásáért a Ming császár egy nagy táblával ajándékozta meg őket, amelybe a 守禮之邦, vagyis az „Illendőség földje” feliratot vésték be, ami szokás szerint Kínát magát jelentette. A rjúkjúiak a királyi palota kapujára akasztották, ahol büszkén díszelgett, mígnem 1945-ben a szövetségesek tengeri ágyúzása el nem pusztította. Kína elkötelezett csodálói lévén, a rjúkjúiak mindenféle kínai eredetű dolog szállítóivá váltak, és a következő évszázadokban Rjúkjú kelet-ázsiai kereskedelmi csomópontként virágzott. A főváros, Naha utcáin akár Burmából, Sziámból, Szumátráról, a Fülöp-szigetekről, Ceylonból és Bengálból érkezett kereskedőket is lehetett látni.6 Maguk a rjúkjúiak külföldön vállalkoztak, és elvegyültek az arabok, örmények, perzsák, türkökés indiaiak között Melakában és más délkelet-ázsiai kereskedelmi központokban. A királyság sikere hamarosan sokak irigységét felkeltette, köztük Szacumáét.

 

A szövegrészlet Michael Tai: Kína és szomszédai című könyvéből származik.

A könyv megvásárolható a webshopunkban valamint a Bölcs Várban található könyvesboltunkban!