2013 márciusában a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése megválasztotta Xi Jinping korábbi alelnököt az ország államfőjének. Korábban Xi Jinping 2007-ben már bekerült a Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottsága Állandó Bizottságába15, majd 2008 és 2013 között Hu Jintao államfő (胡锦涛, 2003–2013) helyettese volt, végül 2012. november 15-e, a 18. pártkongresszus óta a Kínai Kommunista Párt főtitkára és a Központi Katonai Bizottság elnöke pozíciókat is betöltötte. A 18. pártkongresszust követően, 2012. november 29-én, Xi Jinping pártfőtitkár az „Út a megújuláshoz” című kiállításon beszélt első alkalommal a „kínai álom” gondolatról, amelyben Xi Jinping kifejtette: „Mindenkinek vannak ideáljai, ambíciói és álmai. Mostanában mindenki a kínai álomról beszél. Véleményem szerint a modern idők hajnala óta a kínai emberek legnagyobb álma a nemzet megújítása […] Szilárd hitem szerint 2021-re, amikor a KKP fennállásának századik évfordulóját ünnepli, elérjük, hogy Kínából minden téren kiegyensúlyozott jóléti társadalom váljon, míg 2049-re, a Kínai Népköztársaság megalakításának századik évfordulójára kiépítjük a modern szocialista Kínát, a gazdag, erős, demokratikus, kulturálisan fejlett és harmonikus
országot; és akkor beteljesedik a nemzet megújulásáról szőtt kínai álom is”.

2013. március 17-én, a XII. Országos Népi Gyűlés első ülésszakán, elmondott beszédében a „kínai álom”, azaz a megújulás, a nemzeti reneszánsz keretében a nemzetközi kapcsolatokról már előre vetítette, hogy „[…] a béke, a fejlődés, az együttműködés és a kölcsönös előnyök elvét követjük, kitartóan keressük a békés fejlődés módjait, elszántan folytatjuk a nyitás kölcsönösen előnyös stratégiáját, és együttműködést, barátságot táplálunk magunkban a többi országgal való kapcsolatunkban. Nemzetközi felelősségünknek és kötelezettségeinknek eleget teszünk a jövőben is, és a többi ország népével közösen dolgozunk annak érdekében, hogy az emberiség békéjének és fejlődésének magasztos ügyét előbbre vigyük.” Emellett az ókori Írások könyve (Shangshu, 尚书) című műből idéz, miszerint „az ember akkor képes hatalmas tettek véghezvitelére, ha határozott célokat tűz maga elé, és fáradhatatlanul küzd azokért”.

2013 májusában a „kínai álom” gondolatot még inkább kivetítette a nemzetközi színtérre: „A kínai álom megvalósításához a békés fejlődés útját kell követnünk, mindig is ragaszkodni fogunk a békés fejlődéshez, és a kölcsönösen előnyös nyitás politikáját fogjuk folytatni. Mialatt erőinket Kína fejlesztésére fordítjuk, nem fogunk elfeledkezni arról sem, hogy milyen felelősséggel tartozunk a világ egészének, és mivel járulhatunk hozzá fejlődéséhez. Munkánk gyümölcséből a kínai nép és az egész világ részesül majd. A kínai álom megvalósulása békét hoz a világnak, nem pedig felfordulást; lehetőségeket, nem pedig fenyegetéseket”. 2013 áprilisában a kínai Hainan szigeten minden évben megtartott Boao Gazdasági Fórumon Xi Jinping államfő Kína további nyitásáról és egy többoldalú kereskedelmi rendszer létrehozásáról értekezett: „Gazdaságunk továbbra is nyitott a külföldi befektetők számára, és reméljük, hogy a külföldi országok ugyanezt a nyitottságot teszik lehetővé a kínai befektetők számára.

Határozottan ellenezzük a protekcionizmus minden formáját, és készek vagyunk tárgyalásos úton feloldani a más országokkal fennálló esetleges gazdasági és kereskedelmi nézeteltéréseket. Élénken támogatjuk egy olyan többoldalú kereskedelmi rendszer létrehozását, amely mindegyik fél számára kiegyensúlyozottan és kölcsönösen hasznos fejlődést biztosít”. Továbbá Xi Jinping államfő különböző platformokon már egy új világrend kialakítását pedzegette „ha az idők szavára hallgatunk, nem gondolkodhatunk a XXI. században is a régi keretek között; nem ragadhatunk le sem a gyarmati hódítás koránál, sem a hidegháborús időszak zéró összegű mentalitásánál”. Xi Jinping államfő kinevezését követően beszédeiben a békés fejlődésről, a kölcsönösen előnyös együttműködésről, a harmóniáról, a nemzetek közötti szoros együttműködésről, win-win helyzetekről, a nemzetek egyenlőségéről és függetlenségéről, továbbá az új világrendről beszélt, ezzel alapozta meg, hogy végül 2013. szeptember 7-én Kazahsztánba tett hivatalos látogatása során, a Nazarbajev Egyetemen Támogassuk az embereink közötti barátságot, közösen teremtsük meg a gyönyörű jövőt (hongyang renmin youyi, gongchuang meihao weilai, 弘扬人民友谊 共创美好未来) címmel tartson beszédet.

Ez volt az első alkalom, hogy a kínai államfő a Selyemút Gazdasági Övezet koncepcióról beszélt: „A gazdasági kötelékek szorosabbá tétele, az együttműködés elmélyítése és az eurázsiai régió fejlődési terének kibővítése érdekében innovatív hozzáállást kell mutatnunk, és közösen kell kiépítenünk a Selyemút Gazdasági Övezetet”. Xi Jinping elnök már ekkor felvázolta a későbbi „Egy övezet, egy út” kezdeményezés öt alappillérét:
• „Először is, erősítenünk kell a politikai konzultációt.”
• „Másodsorban, javítanunk kell a közúti összeköttetést.”
• „Harmadjára, ösztönöznünk kell a sszabadkereskedelmet.”
• „Negyedszer, erősítenünk kell a pénzforgalmat.”
• „Ötödször, segítenünk kell a megértést népeink között”.

 

A szövegrészlet Horváth Levente: A kínai geopolitikai gondolkodás című könyvéből származik.

A könyv megvásárolható a webshopunkban!