Japán: társadalom 5.0

 

A szigetország Ázsia és az egész világ egyik legfejlettebb gazdasága. Miközben a XIX. század közepén Japán még Magyarországhoz volt hasonló, a XX. század alig két évtizedének szédítő sebességű fejlődése a világgazdaság élére repítette. Mi volt a titkuk? Mit csinálnak másképp? Mit tanulhatunk mi mindebből?

A Japán: társadalom 5.0: A történelmi múltból a szuperokos jövőbe – a magyar történelem tükrében című könyv szerzői nem kisebb feladatra vállalkoztak, mint hogy egy kötetben mutassák be a „japán csoda” történelmi, kulturális és politikai-társadalmi mozgatórugóit, és párhuzamba állítsák a japán és a magyar történelmi, kulturális és politikai-társadalmi egybeeséseket. Céljuk az volt, hogy körbejárják, vajon Magyarország milyen mintát és tapasztalatokat vehet figyelembe a jövőképe megalkotásakor, ha a japán társadalom 5.0 koncepciót veszi alapul.

Japán társadalom 5.0

Japán a „jövő társadalmának laboratóriuma”, így ami ott zajlik, az tíz-tizenöt éven belül a világon mindenhol, így hazánkban is látható következményekkel fog járni.

A jövő fürkészése ezért fontos és szükségszerű lépés mindenki számára, akit egy kicsit is érdekel a fenntartható fejlődés. Ám Japán nemcsak a fejlettsége miatt jó példa, hanem azért is, mert a számos (sokszor meghökkentő egybeesést mutató) történelmi párhuzam mellett a földrajzi-nyelvi izolációnk, demográfiai helyzetünk és az energetikai kiszolgáltatottságunk is hasonló vonásokat mutat. Az öregedő társadalom kihívásai, az életmód fontossága, a családi munkamegosztás nehézségei és az öngyilkosság problémája nem ismeretlen Japánban sem.

Csakhogy Japán válasza a felmerülő kihívásokra egyben az ország jövőképe is arról, miként kívánják megoldani a legfejlettebb technológiák segítségével a társadalmi problémákat.

Mindemellett a távol-keleti ország abban is példamutató, hogy a modernizációs folyamatokat nem a nyugati példák kritikátlan átvételével, hanem a hagyományok és a nemzeti tradíciók céltudatos és közös megőrzésének bázisán valósítja meg.

A könyv a japán történelem nagy fordulópontjai, az akkor felmerülő kihívások és az azokra adott válaszok, valamint ezeknek a magyar történelemben is fellelhető esetleges párhuzamainak a bemutatása révén teljesedik ki.

Így egyszerre mindkét nép különleges krónikája is egyben.

A kötet tudományos alapossággal készült ismeretterjesztő mű, amely hangvételével és nyelvezetével, valamint látványos és figyelemfelkeltő grafikai elemeivel, eredeti és korabeli képeivel széles olvasóközönséget céloz meg – de leginkább a nyitott, érdeklődő és kíváncsi olvasóknak szól, akik többet szeretnének megtudni e két országról, valamint a japán jövőképről.

A  kötet a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) gondozásában jelent meg.

 

FORRÁS: MAGYAR NEMZET