Pusztító járványok mindig is előfordultak az emberiség történelmében, elegendő a pestisjárványokra vagy éppen a 20. század elején végigsöprő spanyolnáthára gondolnunk, amely világszerte 50-100 millió ember életét követelte. Ezek a járványok ugyanakkor a jelenleginél sokkal kevésbé összekapcsolt világra sújtottak le. Ennek megfelelően e járványok is elsősorban csak helyi problémákat okoztak, mivel az áruk többsége sem tett meg hosszú utat. Az emberek alapvető szükségleteinek biztosítása azonban ma már sokkal nagyobb mértékben függ a kiterjedt ellátási láncoktól, mint a 14. században vagy éppen a 20. század elején.

A jelenlegi pandémia elsősorban nem a COVID-19 vírus tulajdonságai, hanem a globalizált világgazdaság jelenlegi működési modellje miatt válik napról napra pusztítóbbá. Az emberi áldozatok mellett a járványos betegségek ugyanis a globális ellátási láncok alappillérét, az emberek és áruk szabad mozgását is veszélyeztetik.

A rugalmasság ereje című könyv a különböző váratlan eseményekre, kockázatokra (pl. világjárvány, természeti katasztrófák stb.) történő felkészüléséhez és azok kezeléséhez ad útmutatást a vállalatok számára.

A könyv központi témái az ellátási lánc alsóbb szintjeit érintő kockázatok, a társadalmi felelősségvállalás, a kiberbiztonság és a globális nyersanyagellátás kockázatai, a tartós zavarok, az üzletmenet-folytonosság tervezése, a vészhelyzeti műveleti központok, a kockázatok és zavarok felderítése és a rendszerszintű zavarok eshetősége. A könyv több tucat vállalati interjúból és az MIT Szállítmányozási és Logisztikai Központjában végzett kutatásból merített anyagot, hogy dokumentálja azokat a különböző stratégiákat, amelyeket a szervezetek a különféle kockázatok felismerése, megelőzése és enyhítése érdekében alkalmazhatnak. Egyes esetekben a könyv azt vizsgálja, hogy ugyanazt a zavart hogyan kezelték különböző vállalatok, míg más példákban azt mutatja be, hogy egy adott vállalat hogyan reagált a különböző zavarokra az idők során.

A könyv célja, hogy kereszt- és hosszmetszeti képet adjon a kockázatkezelésről és az ellenálló képességről; illetve hogy megmutassa, hogyan teremthetik meg a vállalatok azokat az eszközöket és alakíthatják ki azokat a gyakorlatokat, amelyekkel képesek lesznek eddig még nem látott, példa nélküli eseményeket kezelni úgy, hogy egyszerre biztosítanak nagyobb mozgásteret és rugalmasságot gyakran alacsony fajlagos költségek mellett.

A koronavírus-világjárvány már most jelentős emberi és gazdasági áldozatokat követelt, és sajnos a járvány visszavonulásával sem nyugodhatunk meg. A klímaváltozás, az urbanizáció, az emberiség életterének folyamatos növekedése újabb és gyakoribb kockázatok, váratlan események, akár újabb világjárványok lehetőségét vetítik előre. A jelenlegi krízis egyre kevésbé tűnik pillanatnyi sokknak, sokkal inkább olyan zavart jelent, amely újradefiniálhatja a „szokásos” fogalmát, és lehetőséget teremthet akár a társadalmi és gazdasági rendszerek újragondolására is. A kötet az ilyen hosszú távú változásokhoz történő alkalmazkodáshoz és kiaknázásához is hasznos adalékokat nyújt.

 

A cikk Yossi Sheffi „A rugalmasság ereje” című könyvének felhasználásával készült.