1. Az agilis vezetők egyben összekapcsolt vezetők is, miközben egyszerre két egymásnak ellentmondó tulajdonsággal rendelkeznek: megvalósítók (enabler), tehát gyorsan és hatékonyan képesek előremozdítani a szervezetet, egyértelmű célokat megfogalmazva és azokat elérve, azonban rendszeresen megkérdőjelezik tevékenységüket (disruptor), annak jóságát és relevanciáját és szükség szerint átalakítják folyamataikat, rendszereiket, ha a környezetük úgy tartja kívánatosnak
  2. Az agilis vezető tisztában van saját képességeivel, ismeri az agilitás fogalmát és annak alkalmazhatóságát, folyamatosan törekszik tudásának frissítésére, beleértve a technológiai fejlődés okozta digitális eszközök, szoftverek alkalmazását. Eközben empatikus kollégáival, célja a fejlett kapcsolatok kiépítése, amely megfelelő alapot nyújt a gyors és körültekintő döntéshozatalban és a szervezeti morál és kultúra kiépítésében.
  3. Agilis munkafolyamatokban törekedni kell az egyértelműségre, hogy a munkavállalók magukénak érezzék a projektet, miközben annak fontos elemei és előremozdítói. Az agilis munkafolyamatokat a rövid ciklusidők (sprint) és gyakori visszacsatolások jellemzik.
  4. Hatékonyan egyszerre csak egy fő munkafolyamatot lehet végezni, törekedni kell a párhuzamos munkavégzés csökkentésére. Továbbá kiemelt a feladatok egyértelműsége, visszakövethetősége és hogy a munkavállalók, csapatok közötti együttműködések kellően támogatottak legyenek és ezek vezéreljék a munkavégzést.
  5. A bizalom egymás iránt elsődleges az agilis munkavégzés során. A munkavállalóknak bízniuk kell egymás szakértelmében, míg a vezetőknek a munkavállalók képességeiben. A bizalom a döntéshozatalra is kiterjed, szükséges megtalálni az optimumot abban, hogy ki hozza a döntést egy-egy kérdésben: amit lehet alsóbb szintre delegálni, azt feltétlenül meg kell tenni.
  6. A vezetők feladata egy olyan légkör megteremtése, ahol a munkavállalók szívesen kipróbálnak új dolgokat, az esetleges hibákat követő szankciók, eljárások pedig olyan lefolyásúak, hogy továbbra is fenntartható ez a légkör.
  7. A döntéshozatal során megfelelő arányban kell az ösztönökre hallgatva gyors döntést hozni, valamint a tényeket alaposan kiértékelve megalapozott döntést hozni. Egyik irányba sem jó eltérni, agilitás szempontjából különösen fontos, hogy megfelelő sebességgel reagáljon egy környezeti változásra egy adott vállalkozás.
  8. A tanulás iránti vágy és nyitottság elsődleges, a körülöttük rendszeresen változó világból érdemes példákat, jó gyakorlatokat átültetni, amennyiben vállalkozásunk számára is előremutatóak. A tanulási kultúrának, keretrendszernek világosnak kell lennie a munkavállalók számára és azok hatását, eredményességét, felhasználhatóságát rendszeresen értékelni kell. Bizonyos esetekben vezetők is sokat tudnak tanulni junior munkavállalóktól (pl. újfajta mobil alapú innovációk), e tanulási folyamatokra is nyitottnak kell lenni.
  9. Az internet születése előtt alapított vállalkozások számára kihívás lehet a digitális világ, az üzleti modell és működés transzformációja a bejáratott szokások beszüntetésével jár. Azonban erre – néha belső nyomás ellenére is – szükség van, mivel a világ és a technológia nagy sebességű változáson megy keresztül.
  10. Az összekapcsolt világban és a szinte már teljesen digitális társadalomban a vállalatoknak is és a vezetésnek is összekapcsoltan, agilisan kell működniük, hogy megértsék az új fogyasztói mintázatokat, elvárásokat és később is hatékonyan fel tudják használni bármilyen téren történő változás esetén a gyors alkalmazkodás tapasztalatait, amely hosszú távú versenyelőnyt is biztosíthat.