Haushofer-képek

2022-01-14T13:19:16+02:00szeptember 2nd, 2021|Geopolitika, Könyvcsütörtök|

Amikor mintegy másfél évtizeddel a második világháborút és Karl Haushofer halálát követően a kettészakított Németország szellemi élete újjászerveződött, a nyugati területeken több, a földrajztudomány általános elméleti kérdéseivel, valamint kultúrtörténetével foglalkozó munka jelent meg. Ekkor már látható volt, hogy az 1945 elôtti német geopolitikát a megosztott világ keleti és nyugati felében egyes vonásokat illetően hasonlóképpen ítélték [...]

A legitim geopolitika alapvetése

2022-01-14T13:19:16+02:00augusztus 26th, 2021|Geopolitika, Könyvcsütörtök|

Egy évszázaddal ezelőtt a német geográfiában tovább gyorsult a már hosszú ideje tartó és az első világháború, valamint az azt követő forradalmi mozgalmak ellenére is töretlen fellendülés folyamata. A természetföldrajz fejlődése és egységesülése, továbbá az antropogeográfia kikristályosodása volt az alapvető tendencia, amely mellett a Nagy Háború hatására új tünetek öltöttek mind határozottabb formát. Főleg a [...]

A sintó mai helyzete és jövője

2022-01-14T13:19:17+02:00augusztus 19th, 2021|Geopolitika, Könyvcsütörtök|

A második világháború és az amerikai megszállás óta Japán a világ meghatározó globális gazdasági hatalmai és a fejlett világ vezetői közé emelkedett. Különböző felmérések megállapították, hogy a lakosság – a legtöbb gazdag és fejlett technológiát alkalmazó országhoz hasonlóan – Japánban is egyre inkább elszakad a vallási szervezetekhez fűződő kötelezettségeitől. Ez itt jórészt annak az eljárásmódnak [...]

Sintó mitológia

2022-01-14T13:19:17+02:00augusztus 12th, 2021|Geopolitika, Könyvcsütörtök|

Az írásbeliség megérkezése előtti időkben az ősi klánok Japánban kataribe elnevezésű mesemondókat tartottak, akik az emlékezetükbe vésett, kulturális szempontból jelentősnek vélt legendákat élőszóban adták tovább egyik generációtól a másiknak. Ez a szóbeli hagyomány a legkorábbi forrása számos olyan történetnek, amelyekből később kialakult a sintó mitológia. A tudósok megállapították, hogy a szóbeli hagyomány útján pontosan meg [...]

Határokon átnyúló udvariasság, történelmi előrehaladás

2022-01-14T13:19:19+02:00június 10th, 2021|Geopolitika, Könyvcsütörtök|

Rövid távon gyakorlatilag elkerülhetetlen, hogy az éghajlatváltozás miatt ne essünk kétségbe, ezt azonban le lehet és le is kell küzdeni, mert akadályozhatja azt a gyümölcsöző együttműködést, amellyel orvosolhatnánk a kétségbeesés okait. A történelmi előrehaladás gyakran olyan, akár az inga. Az ígéretes együttműködés és a visszalépés időszakai váltogatják egymást. Ebben a szakaszban a nemzetközi együttműködés olyan [...]

Lavírozás az óriások között: Az ASEAN mozgástere

2022-01-14T13:19:22+02:00március 18th, 2021|Geopolitika, Könyvcsütörtök|

A régió egyetlen országa sem áll kizárólag kínai vagy amerikai befolyás alatt. Kambodzsa áll a legközelebb ehhez a helyzethez, de még ô is fenntart bizonyos szerény védelmi és kereskedelmi kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, és kezd kényelmetlenné válni számára a kínai dominancia. Kambodzsát ennek ellenére Kína kliensállamának kell tekintenünk. A legtöbb délkelet-ázsiai ország bizonyos mértékben „lavírozik”. [...]

Cím

Go to Top