1.Az egyszerűség (simplicity) mellett a komplex gondolkodást is erősíteni kell önmagunkban.

2. Egy befogadó környezet tekintettel van a pszichológiai és az érzelmi szempontokra is, ami hatást gyakorol az emberekre.

3. A befogadó tervezés arról szól, hogy belehelyezkedek olyan emberek szerepébe, akik különböznek tőlem, ezáltal kitágítva a lehetséges megoldások körét.

4. Azok az emberek képesek a leghasznosabb információval szolgálni a befogadó tervezés kapcsán, akik a kirekesztés terhét cipelik.

5. Nincs olyan, hogy „normál” ember.

6. A befogadó tervezés gyakran követeli meg tőlünk azt, hogy megváltoztassuk az előzetes feltételezéseinket azokról, akiknek valójában tervezünk.

7. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a befogadással sem tudunk túllépni a világot uraló bizonytalanságon.

8. A befogadó tervezés nem azt jelenti, hogy létrehozunk egyféle dolgot az összes embernek, hanem ez egy olyan sokféle módon használható eszközt kell alkotnunk, ami megteremti mindenki számára a kötődés érzését.

9. Ki kell tágítanunk a feltételezéseink határait, hogy egy problémával kapcsolatos megoldásunk képes legyen illeszkedni a különböző emberek szükségleteihez.

10. Az emberek sokkal inkább elköteleződnek egy termék iránt, ha szerepük van benne, mivel ezáltal érzelmi kötődés és kapcsolat alakul ki bennük.