1. Érzelmi intelligencia (továbbiakban: EI) alatt azt értjük, hogy képesek vagyunk pontosan azonosítani és megérteni saját és mások érzelmi reakcióit. Az EI magában foglalja az érzelmek szabályozásának képességét is, felhasználhatja őket jó döntések meghozatalára és hatékony cselekvésre.
  2. Az ügyes szociopata és az inspiráló erkölcsi vezető közötti különbség nem az EI-ben rejlik, hanem alapvető emberi értékeikben.
  3. A morál növelése és a stratégiai változások kezelése mellett az érzelmi légkör figyelemmel kísérése segíti leginkább a vezetőket a csapatokon belüli konfliktusok diagnosztizálásában és kezelésében.
  4. Érzelmeink elfojtása több szempontból is problémás lehet. Talán a legfontosabb, hogy akadályozhatja a másokkal való pozitív kapcsolatok kialakulását. Az érzelemkifejezés az, ami megkülönbözteti a karizmatikus vezetőket másoktól, és fontos szerepet játszik a csoport fejlődésében, a meggyőzésben és a pszichológiai biztonságban.
  5. A vezetők EI-juk másik módja az volt, hogy mások helyébe képzelték magukat. Ez a stratégia nemcsak segített nekik abban, hogy együtt érezzenek másokkal, hanem más nézőpontot is adott a helyzethez, ami gyakran jobb elemzéshez és hatékonyabb cselekvéshez vezetett. A kutatások megerősítik, hogy szimpatikusabbak és támogatóbbak vagyunk másokkal szemben, ha jobban megismerjük tapasztalataikat, érzéseiket. Kutatások szerint az emberek elvárják főnökük figyelmét az igényeikre és érzéseikre.
  6. A kutatók megállapították, hogy azoknak, akik a pozitív átértékelést alkalmazták, a tanulmány végén gyakrabban rendelkeztek erősebb társadalmi kapcsolatok és magasabb társadalmi státusszal. Másrészt azok, akik jobban támaszkodtak érzelmeik elfojtására, gyengébb társadalmi kapcsolatokkal rendelkeztek.
  7. A célokra és feladatokra való összpontosítás akkor működhet a legjobban, ha egyértelműen kapcsolódnak a fontos, transzcendens értékekhez. A „pozitív gondolkodás” volt az egyik legrégebbi és legnépszerűbb stratégia, amelyet az emberek az érzelmeik kezelésére alkalmaztak.
  8. A határok lazítása segíthet a vezetőknek értékes információk gyűjtésében.
  9. Az érzelmileg intelligens vezetők nagyszerű tanárok is és számos tanítási erőfeszítésük magában foglalja mások segítését az érzelmi intelligencia fejlesztésében és alkalmazásában. A szervezeti vezetők felügyelőként, főnökként, adminisztrátorként vagy vezetőként különösen jó helyzetben vannak ahhoz, hogy másokat segítsenek az EI fejlesztésében.
  10. A vezető érzelmi intelligenciája befolyásolni fogja, hogy mennyire használja az EI stratégiákat a kritikus kihívások és lehetőségek hatékony kezelésére. A társadalmi és szervezeti kontextus azonban gyakran befolyásolja, hogy a vezetők felhasználhatják-e egyáltalán a stratégiákat.