Globalization has entered a new period, the age of technology and knowledge, and the Eurasian era based on a long-term sustainable growth. International relations in the 21st century have become even more complex, intricate, and geography plays an important role in understanding this.

Geofusion is a concept and also a method. It makes the synthesis of network maps depicting the functional relations arranged into hubs, and can be used to outline the new economic and geopolitical powers of our world.

Buy now from Amazon: shorturl.at/dwIVY

A globalizáció új korszakba lépett, a technológia és a tudás korába, valamint a hosszú távon is fenntartható növekedésen alapuló Eurázsia korszakába. A nemzetközi kapcsolatok a 21. században még összetettebbé és bonyolultabbá váltak, ennek megértésében pedig a földrajznak fontos szerepe van.

A geofúzió egy fogalom és egyben módszer is, a társadalmi-gazdasági kapcsolatokat csomópontokba rendező, hálózati térképek szintézisét adja és világunk új gazdasági és geopolitikai hatalmainak felvázolására szolgál.

Vásárold meg az Amazonon: shorturl.at/dwIVY