A coaching az utóbbi két évtizedben nagymértékben elterjedt, és számos különböző modell jött létre. Míg több coachingiskola és coach még mindig az egy kaptafára működik, mindenkire egyformán alkalmazható modellek használatát képviseli, könyvünkben következetesen érveltünk amellett, hogy a professzionális coach képes több eltérő megközelítésből meríteni és változatos eszközöket, technikákat bevetni. A legtöbb coach felismeri annak a fontosságát, hogy képesnek kell lennie az alkalmazkodásra, a coaching módszerét minden egyes ügyfél igényeinek és a coachingra hozott témájának megfelelően kell formálnia. Ezért a legtöbb coach egyfajta integrált szemléletet alakított ki. Ebben a fejezetben különböző coachingmegközelítéseket vizsgálunk meg, és megmutatjuk, hogy a coach a gyakorlatban hogyan döntheti el, hogy egy adott helyzetben milyen módszert és modellt választ az integrált szemléletmód kialakításához.

Mi az integráció?

Az emberiség sokszínű: nemcsak nemünkben, etnikumunkban, nemzetiségünkben, fizikai képességeinkben, külső megjelenésünkben, hanem személyiségünkben, választásainkban és tapasztalatainkban is különbözünk. Bizonyossággal állíthatjuk, hogy nincs két teljesen azonos ember, még az egypetéjű ikrek sem azok. Akkor miért kellene a coachingban is mindenkit egyformán kezelni, ugyanazt a modellt vagy rendszert alkalmazni minden egyes ügyfél esetében? Az otthoni barkácsoláshoz sem kell mindig kalapács. De ha csak a kalapács az egyetlen szerszámunk, akkor minden problémát szögnek fogunk látni.

Mi az eklektikus szemléletmódban hiszünk, amelyben a coach sokféle nézőpontot sajátíthat el. Kezdetben megtanulhatunk két-három megközelítést vagy modellt az ACC-képzés során, majd a PCC-minősítés felé haladva további egy-két modellt. Nincs ugyan meghatározva az ideális mennyiség a coach által használt modellekre vagy rendszerekre vonatkozóan, viszont elmondható, hogy öt-nyolc modell használata már elegendő mozgásteret biztosít a coach számára ahhoz, hogy az ügyfél igényeihez igazodni tudjon. Semmiképpen nem szoríthatjuk a coaching folyamatát egyetlen modell vagy coachingstílus keretei közé. A többfajta megközelítésből való választás csak a kezdet. A coachnak tudnia kell, mikor melyik modellt alkalmazza, és azt is tudnia kell, hogyan és mikor kezdje el ezeket alkalmazni. Ez az integráció. Az integrációba beletartozik az is, hogy a különböző megközelítések alkalmazásával egyfajta koherens gyakorlatot kell kialakítanunk, miközben képesek vagyunk rugalmasságot mutatni és alkalmazkodni a különböző ügyfelek különböző problémáihoz. Az integráció során egyesítjük az elsajátított tudást, a számos modellt, a számos változással kapcsolatos elméletet, a különféle eszközöket, technikákat, és ezzel az értékrendünknek, nézeteinknek megfelelő, egységes egészet hozunk létre.

A coaching integrált modellje

A coaching során többféleképpen is meríthetünk a különböző megközelítésekből és modellekből. Nézzünk meg egy példát. Minden coachnak kialakul a coachingról alkotott saját elképzelése, amely tapasztalatából, a képzés során elsajátított tudásából és a gyakorlatából születik. Egy kezdő coach számára nagy kihívás, hogy hogyan fogalmazza meg a módszerét, hogyan feleljen szofisztikáltan a potenciális ügyfél következő kérdésére: „Ön milyen módszerrel dolgozik?” A „Nos, én egy Time to Think coach vagyok” válasz akkor sem elég, ha részt vettünk Time to Think képzésben, és a gyakorlatunk során alkalmazzuk is a módszert. Ez a rendszer olyan „folyamok” (streams) sorozatán alapul, amelyekben a coach szabadon választhat, igény szerint váltogatva a különböző folyamokat. A rendszer a gyakorlatból alakult ki a 2000-es évek elején, és az évek során folyamatosan fejlődött. Az általános módszer két folyama a coaching-együttműködés kialakulásának és fenntartásának az aspektusát tükrözi. A két folyam további négy, a coach számára felfedezendő folyamot tartalmaz, amelyek az ügyféllel folytatott együttműködés különböző dimenzióit vizsgálják: a behaviorizmusi, kognitív, érzelmi és fiziológiai dimenziókat. Mindez egy rendszerben megy végbe.

 

 

A szövegrészlet Jonathan Passmore, Tracy Sinclair: Így lehetsz coach című könyvéből származik.

A könyv megvásárolható a webshopunkban!