A 2019-es év végéhez közeledve a Pallas Athéné Könyvkiadó a következő 5+1-es könyvajánlóval kíván kellemes időtöltést és inspirációval teli felkészülést a 2020-as időszakra:

 

Az Okosvárosok a digitális világban című kötet nem konvencionális nézőpontból tekint létezésünk legfontosabb tereire, a városok működésére. A technológia korában Vincent Mosco, a kanadai Queen’s University nyugalmazott professzora a jól működő demokráciát és a cselekvőképes emberi közösségeket azonosítja az okos városok legfontosabb alkotóelemeiként, az okos város fogalma pedig egyre inkább az észszerű város fogalmává kezd átalakulni. A könyv nemcsak egy alternatív megközelítést kínál az olvasónak az okosváros definiálásához, hanem útmutatást is ad a digitális világban zajló városi élet jövőjéhez.

A történelmi tanulmányainkból jól ismerjük azt a narratívát, hogy a 15. századtól kezdődő gyarmatosításokkal, katonai erőfölényének köszönhetően Európa vált a világ vezető hatalmává. J.C Sharman a Cambridge Egyetem professzora A gyengék birodalmai című könyvében ugyanakkor nemcsak megkérdőjelezi ezt az elméletet, hanem alternatív magyarázatot és egy teljesen új nézőpontot is kínál a nemzetközi politika történelmi fejlődésének vizsgálatához. Ebből az árnyaltabb perspektívából megérthetjük, hogy az európai terjeszkedés legalább annyira az alkalmazkodás és alárendelődés története volt, mint a dominanciáé. Innen nézve a Nyugat dominanciája inkább a kivételt, Ázsia 21. századi felemelkedése pedig csak a normához való visszatérést jelenti.

Kína viharos történelme, az évtizedeken óta tartó példátlan fejlődése és világszerte zajló, uniformizáló hatással bíró technológiai fejlődés sem törölte el a kínai tradíciókat, viselkedési normákat, amelyek a modern időkben is iránytűként szolgálnak és meghatározzák a kínaiak nemzeti karakterét. A kínai észjárás című kötet számos kulcskifejezésen keresztül mutatja be ezeket a hagyományokat és értékeket, amelyekkel közelebb kerülhetünk e távoli és ellentmondásos ország társadalmának megértéséhez.

Az élet egy startup – állítja legújabb kötetének címében Noam Wasserman, a Dél-Karolinai Egyetem professzora, aki sikeres vállalatalapítók húsz éven át tartó tanulmányozásával a legfontosabb konklúziókat tárja fel az olvasóknak. A kötetben a pszichológia legújabb tudományos eredményeire alapozva, valamint a kutatóprofesszor által közvetített életszerű bölcseletek alapján, élvezetes navigációt kapunk képességeink kiterjesztése és a személyiségünk kiteljesedése felé.

Henry Mintzberg, korunk egyik legtöbbet hivatkozott menedzsment kutatójának legújabb, Esti mesék menedzsereknek című kötete rövid, színes történetekkel, – mesékkel – kívánja szemléltetni a vezetői szerep tankönyvekben nem megjelenő, de igazán fontos aspektusait. Miért beszélünk mindig csak “top menedzsmentről”, és soha az alacsonyabb szintű vagy “bottom menedzsmentről”? Miben áll a különböző szintű vezetők felelőssége, etikus és méltányos magatartása és egyáltalán, hogyan érdemes mérni a vezetők munkáját és teljesítményét? E kötettel ilyen és ehhez hasonló kérdésekre ad választ Henry Mintzberg, minden eddigi írásánál szórakoztatóbb formában, ugyanakkor mély, kimunkált gondolatok és kutatások esszenciáival.

+1

A Magyar Nemzeti Bank elnökének The American Empire vs. The European Dream című új angol nyelvű könyve nagyívű és izgalmas olvasmány a történelem, filozófia, geopolitika és közgazdaságtan határmezsgyéjéről, amelynek középpontjában az Amerikai Birodalom és Európa közötti, színfalak mögött játszódó modern monetáris háború áll. A történelmi ciklusok és mintázatok alapos vizsgálata alapján a szerző egy többpólusú, az Egyesült Államok és Kína harmonikus együttműködése által meghatározott világrend felé történő elmozdulást tart kívánatosnak. Európának pedig véleménye szerint vissza kell térnie az euró bevezetésével elindított hadviselésből, a 16. században megkezdett, a kreativitás, innováció és kulturális diverzitás által meghatározott útra.