1. A kognitív ösztönök fejlődésének a genetikai evolúció, a kognitív eszközök[1] fejlődésének a kulturális evolúció a motorja.

 

  1. A kognitív eszközök elmélete az elmére fókuszálva hangsúlyozza a tanulás és a kultúra domináns szerepét a sajátosan emberi jellemzők kialakításában.

A kultúra és a tanulás jelentőségét sok kutatás alulbecsüli, sokak szerint az emberi elme sajátosságai genetikailag öröklött kognitív ösztönöknek köszönhetők.

 

  1. A kulturális evolúciós pszichológia szerint a genetikai evolúció csak kis mértékben járult hozzá a kulturális evolúciót elősegítő kulturális tanulás kialakulásához.

A kulturális evolúciót lehetővé tévő mechanizmusok maguk is a kulturális evolúció termékei.

 

  1. Az ember bizonyos pszichológiai jellemzők kifinomult, bővített változatát örökölte genetikailag.

Az emberi genetikai „kezdő csomag” tehát nem „különleges kognitív folyamatokból” áll, hanem a csimpánzoktól és más állatoktól örökölt csomag kifinomult, bővített változata.

 

  1. Az emberi és nem emberi „kezdő csomagok” közti különbségek elsősorban az érzelmek, a motiváció, a figyelem, és a tudat területein érzékelhetők.

Mentális képességeink a genetikai kezdő csomag kultúrával való kölcsönhatásából eredeztethetők.

 

  1. A szelektív szociális tanulás az emberen kívül más fajoknál is fellelhető.

A kulturális tanulás könyvben tárgyalt többi típusa sajátosan emberi mechanizmus.

 

  1. A gondolatolvasás a kulturális evolúció szempontjából kiemelt fontosságú kognitív eszköz.

A gondolatolvasás döntő szerepet játszik a tanításban.

 

  1. Bizonyos típusú társadalmi-kulturális tapasztalatok az utánzás képességének fejlesztésében kiemelt jelentőséggel bírnak.

Az utánozás ASL-modellje szerint ilyenek lehetnek a szinkron mozdulatok a táncban, ha mások utánoznak minket, a tükrök használata.

 

  1. A nyelv evolúciójának kulturális elmélete legalább annyira releváns, mint a genetikai elmélet.

A nyelv evolúciójának kulturális elmélete egyértelműen definiált és empirikus adatokkal alátámasztott, a genetikai elméletnek nincsenek meggyőző bizonyítékai.

 

  1. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy egy mechanizmus genetikailag öröklött kognitív ösztön, szükségünk van emellett szóló bizonyítékokra.

Többé már nem fogadható el a „Génjeinkben van.” alapértelmezett magyarázatként.

 

 

[1] Heyes a könyvben kognitív eszközöknek nevezi a kulturális evolúció során kialakult sajátosan emberi kognitív mechanizmusokat (például: gondolatolvasás, ok-okozati megértés, utánzás)