fbpx

A valójában létező gazdaság és az emberarcú kapitalizmus alapjai

2 999 Ft

A 2008-as pénzügyi válság és a nyomában előretörő populista politikusok és mozgalmak a konvencionális közgazdaságtanhoz illeszkedő gazdaságpolitikák kudarcaiból eredeztethetők. Mindennek ellenére a közgazdaságtan oktatásában továbbra is központi helyet foglalnak el az olyan hagyományos elméletek és politikák, mint a dereguláció vagy a hiperglobalizáció.

John Komlos, a Müncheni Egyetem professor emeritusa szemlélteti, hogy mennyire félrevezetők az olyan túlzottan leegyszerűsítő modellek, mint például a tökéletes verseny való életre történő alkalmazása. A kötet hasznos bevezető tudást nyújt a valódi piacok működésének megértéséhez, körüljárja az oligopóliumok helyzetét, a minimálbér tényleges hatásait, a szabadkereskedelem kétélű fegyverét, illetve számos más további módszert és folyamatot, amelyek során a közgazdasági modellek torzulhatnak.

Kiemelkedő közgazdászok, pl. Kahneman, Minsky vagy Schumpeter munkáinak szintetizálásával a könyv továbbá bemutatja, hogy hogyan vegyük figyelembe az aszimmetrikus információból származó hatékonysági problémákat, a mentális torzításokat, a vagyon és a hatalom egyenlőtlen eloszlását, valamint a kereslet manipulálását. A könyv egy olyan emberarcú gazdaság lehetőségét vázolja fel, amely a GDP-növekedés folyamatos hajszolása helyett a méltóságteljes élet feltételeinek megteremtését tűzi ki célul mindenki számára.

Tartalomjegyzék

I. rész: Mikroökonómia ………………………………………………………………………………9
1. fejezet: Üdvözöljük a mindennapi élet közgazdaságtanában! ……………………11
Krédóm ………………………………………………………………………………………………..14
A humanista közgazdaságtan ……………………………………………………………………16
Bevezető a tantermi közgazdaságtanhoz …………………………………………………….19
A közgazdaságtan paradigmaváltása felé …………………………………………………….22
Előnyösebb a mindennapi élet közgazdaságtana ………………………………………….25
Egyszerűt a hiszékenyeknek …………………………………………………………………….26
„Ez csak egy modell!”………………………………………………………………………………29

2. fejezet: A piacok nem mindentudók és nem mindenhatók ……………………….39
A piacokat nem az isteni hatalom hozta létre ………………………………………………39
A szabadpiacok hátulütője……………………………………………………………………….40
A kormányzat a gazdaság alapvető alkotóeleme …………………………………………..49
A piacoknak korlátai vannak ……………………………………………………………………52
A piacok „Achilles-sarka”…………………………………………………………………………56
Az erkölcsnek elsőbbséget kell élveznie a piacok felett………………………………….56
A közgazdaságtan társadalomtudomány, és nem természettudomány ……………..58
Az ideológia elkerülhetetlen …………………………………………………………………….60

3. fejezet: A kereslet tulajdonságai …………………………………………………………….69
Mi a kevés? ……………………………………………………………………………………………69
A fogyasztói szuverenitás és az ízlések endogenitása …………………………………….70
Igények és alapvető szükségletek ………………………………………………………………77
A láthatatlan kéz metafora ……………………………………………………………………….84
A verseny varázsa …………………………………………………………………………………..85
Fogyasztás-központúság ………………………………………………………………………….86

4. fejezet: A homo oeconomicus kihalt:
a viselkedési közgazdaságtan alapjai …………………………………………..95
A hasznosság maximalizálása …………………………………………………………………..95
Az optimalizálás lehetetlen a korlátozott elmék számára ……………………………….97
Az agyunk nem tökéletes ………………………………………………………………………..98
A neuroökonómia ………………………………………………………………………………..100
A korlátozott racionalitás ………………………………………………………………………101
Kielégítő döntés az optimalizálás helyett…………………………………………………..104
Az intuíció torzításai és csodái ………………………………………………………………..106
A heurisztika ……………………………………………………………………………………….107
A keretezés, a hozzáférhetőség és a rögzítés ………………………………………………108
A kilátáselmélet ……………………………………………………………………………………111
A viselkedési közgazdaságtan …………………………………………………………………119
A kognitív adottság ………………………………………………………………………………122
A genetikai adottság………………………………………………………………………………123

5. fejezet: Az influenszerek és a fogyasztás ……………………………………………….131
A nagyvállalati hatalom befolyása ……………………………………………………………131
Az egymástól függő hasznosságfüggvények……………………………………………….135
Társadalom …………………………………………………………………………………………137
Kultúra ……………………………………………………………………………………………….139
Méltányosság ……………………………………………………………………………………….141
Hatékonyság versus az igazságosság ………………………………………………………..142
A személyes érdek és az önzetlenség ……………………………………………………….145
A pozitív és a normatív közgazdaságtan …………………………………………………..147
A várt versus a megvalósult hasznosság ……………………………………………………148
A nem tökéletes informáltság………………………………………………………………….149
A jelzés ……………………………………………………………………………………………….151

6. fejezet: A vállalatok és a nem tökéletes verseny …………………………………….161
A vállalatok …………………………………………………………………………………………162
A tökéletes verseny illúziója …………………………………………………………………..164
A korlátozott verseny: az oligopóliumok és a monopóliumok ……………………..165
Az árak ……………………………………………………………………………………………….169
Az egyensúly és az egyensúlyhiány ………………………………………………………….172
Kontraszelekció ……………………………………………………………………………………173

7. fejezet: A termelési tényezők jövedelme ……………………………………………….179
Határelmélet ………………………………………………………………………………………..180
A munkabér ………………………………………………………………………………………..181
A tőke megtérülése ……………………………………………………………………………….194
A profit ………………………………………………………………………………………………195
Az intézmények mint nem anyagi tőke …………………………………………………….196
A tőke immateriális formái …………………………………………………………………….197
A természeti erőforrások ……………………………………………………………………….198
A jövedelemeloszlás………………………………………………………………………………198
A második aranykorszak ……………………………………………………………………….204
A jólét növekedése………………………………………………………………………………..210
Az etika és a jövedelem eltorzult eloszlása ………………………………………………..212

8. fejezet: A piacok felügyeletének, szabályozásának
és ellenőrzésének esete ……………………………………………………………227
A megbízó-ügynök probléma …………………………………………………………………227
Az erkölcsi kockázat ……………………………………………………………………………..230
A tranzakciós költségek …………………………………………………………………………231
Az opportunista viselkedés …………………………………………………………………….232
A közérdek szabályozása ……………………………………………………………………….235
A szabályozási csapda ……………………………………………………………………………236
A kognitív csapda………………………………………………………………………………….238
Az erkölcsi korlátok………………………………………………………………………………238
A piaci elégtelenségek……………………………………………………………………………240
A kizsákmányolás …………………………………………………………………………………240
Idő és tér …………………………………………………………………………………………….242
Útfüggőség ………………………………………………………………………………………….242
Korlátok és sztenderdek ………………………………………………………………………..247

9. fejezet: Mikroökonómiai alkalmazások a tantermeken belül és kívül ………253
A minimálbér a gazdasági elméletben ………………………………………………………253
Az árszabályozás jó is lehet …………………………………………………………………….256
A szakszervezetek és az ellensúlyozó erő…………………………………………………..258
Az American Medical Association egy kartell …………………………………………….263
A hátrányos megkülönböztetés ártalmas …………………………………………………..265
Az újraelosztás hasznos lenne …………………………………………………………………266
II. rész: Makroökonómia …………………………………………………………………………273

10. fejezet: Makroökonómia (I. rész)………………………………………………………..275
Keynes, a megváltó ……………………………………………………………………………….275
A keynesi fiskális politika ………………………………………………………………………279
Monetáris politika ………………………………………………………………………………..280
A likviditási csapda ………………………………………………………………………………282
A neoklasszikus szintézis ……………………………………………………………………….284
A monetarista ellenforradalom ……………………………………………………………….286
A makroökonómiai szakpolitika üressége …………………………………………………288
A bruttó nemzeti termék a termelés, és nem a jólét becslése ………………………..290
A termelési lehetőségek határa ……………………………………………………………….292

11. fejezet: Makroökonómia (II. rész) ………………………………………………………299
A munkanélküliség és az alulfoglalkoztatottság …………………………………………299
A munkanélküliség természetes rátája ……………………………………………………..304
A gazdasági növekedés ………………………………………………………………………….307
A gazdasági növekedés nem növeli az élettel való elégedettséget …………………..307
A technológiai változás kétélű kard …………………………………………………………309
A hiányzó piacok………………………………………………………………………………….313
A környezet …………………………………………………………………………………………314

12. fejezet: Makroökonómia (III. rész) ……………………………………………………..323
A kormány része a megoldásnak …………………………………………………………….323
A keynesi fiskális politika kihívásai …………………………………………………………324
A kiszorító hatás …………………………………………………………………………………..325
A gyorsan növekedő nemzeti adósság veszélye ………………………………………….326
Az adók jót tesznek nekünk …………………………………………………………………..327
A megtakarítások vagy azok hiánya …………………………………………………………334
Az infláció és a defláció …………………………………………………………………………337
Nominálbérek versus reálbérek ………………………………………………………………339
Obama élénkítő csomagja………………………………………………………………………339

13. fejezet: Nemzetközi kereskedelem:
A nyitott gazdaságok makroökonómiája…………………………………..345
A komparatív előnyök elmélete……………………………………………………………….345
Az alulfoglalkoztatottság bonyolítja a vámok hatásait a jólétre………………………347
A szabadkereskedelem nem a növekedés motorja……………………………………….351
A fiatal iparágak védelme……………………………………………………………………….352
A kiegyensúlyozatlan kereskedelem alulfoglalkoztatottságot eredményez……….352
A behozatalt engedélyező szelvények jelentik az egyetlen biztonságos
módját a kereskedelmi deficit felszámolásának…………………………………………..355
Az új kereskedelemelmélet……………………………………………………………………..357

14. fejezet: A 2008-as pénzügyi válság………………………………………………………363
Az előzmények……………………………………………………………………………………..364
A pénzügyi innovációk…………………………………………………………………………..367
Dupla baj, avagy Greenspan buborékjai……………………………………………………370
A korai figyelmeztetések süket fülekre találtak…………………………………………..373
A Minsky-pillanat: a 2008. évi összeomlás………………………………………………..378
A válsághoz hozzájáruló 31 tényező…………………………………………………………381
Mentőcsomag a bankok stabilizálására: a válság, amelyet Obama
elpazarolt…………………………………………………………………………………………….394
A bankok államosítása mint a privatizáció előkészítése………………………………..399
15. fejezet: Következtetés: így működik a közgazdaságtan a valóságban………415
Az elképzelt versus a valódi piacok………………………………………………………….415
A kényelmetlen igazság az USA gazdaságának jelenlegi állapotáról………………..416
Az USA gazdasága 14 ellenszéllel néz szembe, és egyiket sem lehet
a belátható jövőben megszüntetni……………………………………………………………421

A szerzőről……………………………………………………………………………………………..427
Név- és tárgymutató………………………………………………………………………………..429

További információk

Tömeg 0.741 kg
Méretek 15.2 × 22.8 × 4 cm
Borító

puhatáblás, ragasztókötött

Eredeti angol cím

Foundations of Real-World Economics: What Every Economics Student Needs to Know

Fordító

Máté Katalin

ISBN

978-963-573-010-0

Megjelenés ideje 2021. 01. 13.
Oldalszám

453

Szerző

John Komlos

Cím

Go to Top