fbpx

Az emberiség jövője

3 499 Ft 1 999 Ft

Az ipari civilizáció felemelkedése által előidézett ökológiai, társadalmi és gazdasági válságjelenségek napjainkra megkerülhetetlenné váltak. Az emberiség jelenlegi életformája ugyan hordoz anyagi előnyöket, azonban súlyosan veszélyezteti a hosszú távú fenntarthatóságot, ami nemcsak az emberiség jövőjét fenyegeti, hanem annak a bolygónak a teljes ökoszisztémáját is, ahol az emberi faj él. A 21. század első évtizedeiben az emberiség egyértelműen útelágazáshoz érkezett, fennmaradásunk érdekében meg kell változtatnunk életmódunkat és magatartásunkat.

De ha az ipari civilizáció fenntarthatatlannak bizonyult, akkor milyen civilizációt kellene helyette létrehoznunk? És milyen alapon reménykedhetünk ennek a kihívásnak a megoldásában? Milyen irányba kellene haladnia a tudománynak és a technológiának? És milyen irányba kellene az emberiségnek továbbfejlődnie? Úttörő könyvében Zhouying Jin, a világszerte elismert kínai jövőkutató professzor ezekre a kérdésekre keresi a választ. A szerző az átalakulás szükségessége és lehetséges volta mellett érvel, sőt még útitervet is felkínál ennek végrehajtásához. Mindehhez sorra veszi azokat a fontos döntéseket, amelyeket az emberiségnek meg kell hoznia az antropocén korban, illetve azokat a feladatokat, amelyeket el kell végeznünk ahhoz, hogy az ipari korból egy emberibb és fenntarthatóbb posztindusztriális globális civilizációba léphessünk.

A könyv illeszkedik az elmúlt években napvilágot látott, az emberiség múltját és lehetséges jövőjét elemző nagysikerű munkák sorába, azonban sok tekintetben túl is mutat azokon. Az ősi kínai gondolkodás klasszikus műveiben fennmaradt szellemi bölcsesség, valamint a nyugati történelem és értékek által inspirált tudósok és filozófusok természettel, az emberi elmével kapcsolatos munkáinak egyesítésével igyekszik útmutatást adni az emberiség előtt álló problémák megoldásához. Ebben áll Jin új és ígéretes megközelítési módja, amellyel kívánatos és fenntartható jövőt alakíthatunk ki a Föld összes polgára számára.

 

Tartalomjegyzék

Előszó
Theodore Jay Gordon………………………………………………………………………………………… 7
Előszó
Hazel Henderson…………………………………………………………………………………………….. 13
Előszó
Guangbi Dong…………………………………………………………………………………………………. 17
Megjegyzés
Lane Jennings………………………………………………………………………………………………….. 21
Köszönetnyilvánítások…………………………………………………………………………………….. 23

Bevezetés: Merre tart az ember?…………………………………………………………………….. 25
Merre tart az emberiség?……………………………………………………………………………… 25
Az emberi evolúcióról…………………………………………………………………………………. 27
A technológia lényege…………………………………………………………………………………. 27
A civilizáció jövőjéről………………………………………………………………………………….. 28
A fenntartható fejlődés és az ember……………………………………………………………… 29
Kína lényegének megértése…………………………………………………………………………. 29
1. fejezet: A technológiai fejlődés iránya miatt érzett mély aggodalom………….. 31
A most kibontakozó technológiai forradalom………………………………………………… 31
A technológia imádatának szindrómája…………………………………………………………. 50
A technológia által kiváltott szorongásos zavar………………………………………………. 54
Az emberi fejlődés iránya miatt érzett aggodalom………………………………………….. 58
2. fejezet: A technológia lényege……………………………………………………………………. 71
A széles értelemben vett technológia……………………………………………………………. 71
Az elméleti technológiát hosszú időn keresztül figyelmen kívül hagyták…………… 75
Az elméleti technológia megértésének jelentősége………………………………………… 81
Mi határozza meg a technológiai innováció irányát?……………………………………….. 89
3. fejezet: Az emberi civilizációnak a tudományos és technológiai
mindenhatóság elmélete által kiváltott válsága………………………………………… 105
A tudományt és a technológiát fenyegető, küszöbön álló katasztrófa……………… 105
Az emberi civilizáció válsága………………………………………………………………………. 109
A fizikai és az elméleti technológiák integrációja életünkben,
és ennek kockázatai …………………………………………………………………………………. 117
Az emberi előrehaladás mint a saját sorsunk irányításának képessége…………….. 123
4. fejezet: Milyen jellegű civilizációra kell az emberiségnek törekednie?……… 133
Az emberiség jövőbeni fejlődésének feltárása
társadalmi létünk szempontjai alapján………………………………………………………… 135
Milyen jellegű civilizációra kell az emberiségnek törekednie
az ipari civilizáció után?…………………………………………………………………………….. 138
A globális civilizáció: A jövőbeni emberi boldogság közös felépítésének
kulturális alapjai………………………………………………………………………………………. 140
5. fejezet: A jövőbeni civilizáció és a fenntartható emberi fejlődés………………. 161
A fenntartható fejlődés újragondolása………………………………………………………… 161
Az emberiség fennmaradása az általunk választott civilizációtól függ………………. 168
A fenntartható fejlődés megvalósítása rendszerszintű megoldás
alkalmazásával (Kína példája)…………………………………………………………………….. 171
6. fejezet: A globális civilizáció létrehozásának bonyolult feladata………………. 203
Hosszú út vezet a civilizáció átalakításához………………………………………………….. 204
Az egyes országok fejlődési módjának egyedinek kell lennie…………………………. 217
Legfontosabb alapelvek…………………………………………………………………………….. 222
A globális civilizáción túl: A legértékesebb emberi cél…………………………………… 224
A nagy civilizáció kilátásai………………………………………………………………………….. 227
7. fejezet: Képes lesz-e az emberiség létrehozni a nagy civilizációt?…………….. 243
Az oktatás és a meggyőződés hatalma…………………………………………………………. 244
A közös értékek elfogadása lehetséges és szükséges……………………………………… 246
Az eszményi emberi társadalmaknak vannak bizonyos
közös jellegzetességeik……………………………………………………………………………… 247
Az emberek mindig is az eszményi társadalom elérésére törekedtek………………. 249
8. fejezet: Globális civilizáció és Kína megújulása………………………………………… 279
Környezetbarát és innovatív termelési tevékenységek előmozdítása
(a gazdasági fejlődés modelljének átalakítása)……………………………………………… 280
A természeti erőforrások védelme és újrahasznosítása, és az észszerű
fejlődés takarékos elérése (az erőforrások alkalmazási modelljének
átalakítása)………………………………………………………………………………………………. 285
A környezet kijavítása, helyreállítása és védelme
(az ökológiavédelmi modell átalakítása)……………………………………………………… 293
A társadalmi haladás támogatása, harmonikus társadalom felépítése
(a társadalom fejlődési modelljének átalakítása)………………………………………….. 299
A népesség vizsgálata (a népességfejlesztési modell átalakítása)…………………….. 306
Innovatív ország felépítésére irányuló törekvés
(az utánzó innovációtól a független innovációig)…………………………………………. 312
Intézményi kísérlet (kínai jellemvonásokkal rendelkező
szocialista rendszer megvalósítása)…………………………………………………………….. 335
Kína 2050: Ragyogó jövő vár ránk, de még mindig vannak veszélyek……………… 347
9. fejezet: A mi generációnk felelőssége………………………………………………………. 361
Kulcsfontosságú a konszenzus elérése………………………………………………………… 361
A gondolkodásmód megváltoztatása a konszenzus elérésének az előfeltétele….. 363
Oktatás……………………………………………………………………………………………………. 367
A jobb jövőt nem lehet előre megjósolni, de létre lehet hozni………………………. 368
Tolerancia és messzire tekintő gondolkodásmód…………………………………………. 369
Légy bátor és vállald a felelősséget……………………………………………………………… 370
A nagy civilizáció megvalósítására vonatkozó törekvés továbbörökítése
a következő generációra……………………………………………………………………………. 370

Irodalomjegyzék……………………………………………………………………………………………. 373
A szerzőről……………………………………………………………………………………………………. 394

További információk

Tömeg 0.639 kg
Borító

puhatáblás, ragasztókötött

Eredeti angol cím

Future of Humanity

Fordító

Lukács Tibor

ISBN

978-615-5884-63-4

Megjelenés ideje 2019. 12. 18.
Méret

15,2 cm x 22,8 cm

Oldalszám

396

Szerző

Zhouying Jin

Érdekelhetnek még…

Go to Top