fbpx

Beszélgetések Adyval (e-könyv)

1 499 Ft

Kopátsy Sándor az ország legismertebb közgazdásza 1980-ban, 1992-ben és 2002-ben vette kezébe Ady Endre közéleti prózai cikkeit és fűzte hozzá a maga egyedi gondolatait. A nagy magyar sorskérdésekről szóló „beszélgetésekből” két könyv született, 1992-ben a Beszélgetések Adyval, majd tíz évvel később, a Beszélgetések Adyval Nagyváradon. A kötetek óriási sikert arattak, több mint 7 ezer példány fogyott el belőlük, ezért most a két mű legérdekesebb gondolataiból született meg ez a könyv. Két lángelme örökérvényű értekezései Magyarországról.

“Ady mindig aktuális, mert mi alig változunk.”

Kopátsy Sándor

 

Kopátsy Gábor ajánlása

„Ady és Kopátsy minden bizonnyal jól megértették volna egymást. E könyv a hatvan, nyolcvan és száz évvel későbbi Kopátsy, akinek szellemi formálódása kétségkívül Ady-gyökerekből táplálkozott, akinek az Adyval folytatott, köztük lévő megszakítatlan eszmecsere élete végéig élő szellemi tápláléka maradt.  A nehéz években Ady tartotta benne a hitet, formálta cselekedeteit, döntéseit, töltötte fel energiával és vigasztalta kudarcaiban.

Ady szellemi örököseként, hozzá hasonlóan sosem hagyta, hogy elbűvöljék a politikai pálya „szirénjei”. Mindketten inkább a társadalom fejlődését, formálódását, torzulásait tanulmányozták, kritizálták, hovatovább fricskázták, gúnyolódtak vele, de sohasem rosszindulatúan, sokkal inkább tehetségesen, fineszesen kutattak magyarázatok után. Nem volt kenyerük a kesergés, a panaszkodás, vagy az, hogy kudarcaikat másra hárítsák.

Ady szelleme, írásai nem találtattak veszélyesnek, ahogyan Kopátsyé sem, a mindenkori többé kevésbé reakciós politikai világban. Valójában a vezetők többnyire nem is igazán értették a sorok között olvasható rejtett kincseket, azok forradalmiságát és pusztító erejét. Ha értették is, tudták, hogy a tömegekből kevesen látnák át, sőt talán el sem olvasnák. Ady írásai így minden rendszer alatt kiadhatók voltak. Kopátsyé majdnem mindig…de az sem semmi.

Ez az új kiadás ennek a páratlan eszmecserének a hagyatéka. Ma már talán elég érett ahhoz a társadalom, hogy teljesebb képet kapjon a műről és e két nagy formátumú bölcselő gondolkodásmódjáról.

Aki kézbe veszi ezt a könyvet, minden bizonnyal gazdagabb lesz általa.

Jó olvasást kívánok.”

Kopátsy Gábor

 

Kategóriák: ,

Tartalomjegyzék

Beszélgetések Adyval
Beszélgetések Ady Endrével
Amit az automobil beszél
Párizsig
Jóslások Magyarországról
„Legyen világosság”
Egy passzív rezisztencia
Glosszák
Éljen a vármegye
Harcra készül a vármegye
Jegyzetek a Szajna mellől
Portus Herculis Monoeci
Az asszony ellen
Városos Magyarország
Utak és csalódások
A szentpétervári út
Spanyolok
Ultimátum
Akitől Berlinben félnek
Tűnődések május napján
Jean Allemane könyve
Jegyzetek a napról – Ami Kassán történt
Egy falusi ember naplójából – A fáraók példája
Idegen forradalmárok Párizsban
A Szajna mellől
Bejelentés és rövid elmélkedés a magyar polgárságról
Naftali – Naftália
Csokonai Vitéz Mihály
Költőkirályból – fináncminiszter
Sakk
Ady Endre válasza
Gorkij és Andrejeva
Castelar igazsága
Költők
Öreg és ifjú írók
„Négy fal között”
Följegyzések – A katasztrófaelmélet
Az automobilok országútján
Önéletrajz
Az irodalom divatja
Strófák Buda haláláról
Van-e magyar nyelv?
Disputa
Távol a csatatértől
Tömörkény István
A hazafiság revíziója
Városépítő népek
Temető az ország
Megszerettetik a hazát
Piros és fekete
Jászi Oszkár könyve
Vallomás a patriotizmusról
Levél Teutsch barátomhoz
Magyar és román – Levél Goga Oktáviánhoz
A sötét szárnyak
Eötvös Loránd lemondása
A Szajna mellől – Zola sírjánál
Kálvinisták és szocializmus
Ünnep után
Tüntetnek az öregek – Jubilánsok és fiatalok
Jegyzetek a Szajna mellől – Amit Lyonból üzennek
Jegyzetek a Szajna mellől – A hazug szabadgondolkozók
Don Juan kudarca
Jegyzetek a Szajna mellől – „A hivatásos politikusok”
A Galilei kör ünnepén
Vallás és demokrácia
Nagy Péter levele
Nagy Péter válaszlevele Ady Endréhez
A szabad gondolat pápája
A legérdekesebb miniszterelnök
Móricz Zsigmond
Petőfi nem alkuszik
Beszélgetések Adyval Nagyváradon
Előszó
A vezérlő csillagom: Ady
Ady lírája és publicisztikája
Az én történelemtanárom
Írók és írások
A jövő Nagyvárad
Hétről hétre
A sajtó és haragosai
Irodalom és juszticia
Uecharok
Az új forradalom Nagyváradon
Egy cinikus ember meséi
Protestantizmus és szocializmus
A hétről
Párbajellenes gyűlés lovagias afférokkal
Nemzeti főváros
A magyar városok
Várad és Debrecen
Új dogma
István király országa

 

Go to Top