fbpx

Beszélgetések Adyval

4 199 Ft 2 499 Ft

Kopátsy Sándor az ország legismertebb közgazdásza 1980-ban, 1992-ben és 2002-ben vette kezébe Ady Endre közéleti prózai cikkeit és fűzte hozzá a maga egyedi gondolatait. A nagy magyar sorskérdésekről szóló „beszélgetésekből” két könyv született, 1992-ben a Beszélgetések Adyval, majd tíz évvel később, a Beszélgetések Adyval Nagyváradon. A kötetek óriási sikert arattak, több mint 7 ezer példány fogyott el belőlük, ezért most a két mű legérdekesebb gondolataiból született meg ez a könyv. Két lángelme örökérvényű értekezései Magyarországról.

“Ady mindig aktuális, mert mi alig változunk.”

Kopátsy Sándor

 

Kopátsy Gábor ajánlása

„Ady és Kopátsy minden bizonnyal jól megértették volna egymást. E könyv a hatvan, nyolcvan és száz évvel későbbi Kopátsy, akinek szellemi formálódása kétségkívül Ady-gyökerekből táplálkozott, akinek az Adyval folytatott, köztük lévő megszakítatlan eszmecsere élete végéig élő szellemi tápláléka maradt.  A nehéz években Ady tartotta benne a hitet, formálta cselekedeteit, döntéseit, töltötte fel energiával és vigasztalta kudarcaiban.

Ady szellemi örököseként, hozzá hasonlóan sosem hagyta, hogy elbűvöljék a politikai pálya „szirénjei”. Mindketten inkább a társadalom fejlődését, formálódását, torzulásait tanulmányozták, kritizálták, hovatovább fricskázták, gúnyolódtak vele, de sohasem rosszindulatúan, sokkal inkább tehetségesen, fineszesen kutattak magyarázatok után. Nem volt kenyerük a kesergés, a panaszkodás, vagy az, hogy kudarcaikat másra hárítsák.

Ady szelleme, írásai nem találtattak veszélyesnek, ahogyan Kopátsyé sem, a mindenkori többé kevésbé reakciós politikai világban. Valójában a vezetők többnyire nem is igazán értették a sorok között olvasható rejtett kincseket, azok forradalmiságát és pusztító erejét. Ha értették is, tudták, hogy a tömegekből kevesen látnák át, sőt talán el sem olvasnák. Ady írásai így minden rendszer alatt kiadhatók voltak. Kopátsyé majdnem mindig…de az sem semmi.

Ez az új kiadás ennek a páratlan eszmecserének a hagyatéka. Ma már talán elég érett ahhoz a társadalom, hogy teljesebb képet kapjon a műről és e két nagy formátumú bölcselő gondolkodásmódjáról.

Aki kézbe veszi ezt a könyvet, minden bizonnyal gazdagabb lesz általa.

Jó olvasást kívánok.”

Kopátsy Gábor

A könyvbemutató podcast formájában is elérhető.

Kategória:

Tartalomjegyzék

Szerkesztői előszó…………………………………………………………………..9
Beszélgetések Adyval…………………………………………………………….11
Beszélgetések Ady Endrével………………………………………………………13
Amit az automobil beszél…………………………………………………………19
Párizsig………………………………………………………………………………….21
Jóslások Magyarországról…………………………………………………………24
„Legyen világosság”…………………………………………………………………27
Egy passzív rezisztencia……………………………………………………………30
Glosszák………………………………………………………………………………..33
Éljen a vármegye…………………………………………………………………….36
Harcra készül a vármegye…………………………………………………………41
Jegyzetek a Szajna mellől………………………………………………………….43
Portus Herculis Monoeci………………………………………………………….46
Az asszony ellen……………………………………………………………………..51
Városos Magyarország……………………………………………………………..56
Utak és csalódások………………………………………………………………….59
A szentpétervári út………………………………………………………………….62
Spanyolok……………………………………………………………………………..65
Ultimátum……………………………………………………………………………..68
Akitôl Berlinben félnek…………………………………………………………….72
Tűnődések május napján………………………………………………………….75
Jean Allemane könyve……………………………………………………………..77
Jegyzetek a napról – Ami Kassán történt……………………………………..81
Egy falusi ember naplójából – A fáraók példája…………………………….84
Idegen forradalmárok Párizsban………………………………………………..87
A Szajna mellől……………………………………………………………………….90
Bejelentés és rövid elmélkedés a magyar polgárságról……………………93
Naftali – Naftália…………………………………………………………………….96
Csokonai Vitéz Mihály……………………………………………………………..99
Költőkirályból – fináncminiszter………………………………………………103
Sakk……………………………………………………………………………………105
Ady Endre válasza…………………………………………………………………107
Gorkij és Andrejeva……………………………………………………………….109
Castelar igazsága……………………………………………………………………112
Költők…………………………………………………………………………………115
Öreg és ifjú írók……………………………………………………………………120
„Négy fal között”…………………………………………………………………..123
Följegyzések – A katasztrófaelmélet………………………………………….128
Az automobilok országútján……………………………………………………131
Önéletrajz……………………………………………………………………………134
Az irodalom divatja……………………………………………………………….138
Strófák Buda haláláról……………………………………………………………142
Van-e magyar nyelv?……………………………………………………………..146
Disputa……………………………………………………………………………….149
Távol a csatatértôl………………………………………………………………….154
Tömörkény István…………………………………………………………………155
A hazafiság revíziója………………………………………………………………158
Városépítő népek…………………………………………………………………..161
Temető az ország…………………………………………………………………..163
Megszerettetik a hazát……………………………………………………………167
Piros és fekete……………………………………………………………………….169
Jászi Oszkár könyve………………………………………………………………174
Vallomás a patriotizmusról……………………………………………………..179
Levél Teutsch barátomhoz………………………………………………………182
Magyar és román – Levél Goga Oktáviánhoz……………………………..184
A sötét szárnyak……………………………………………………………………188
Eötvös Loránd lemondása……………………………………………………….191
A Szajna mellől – Zola sírjánál…………………………………………………193
Kálvinisták és szocializmus……………………………………………………..195
Ünnep után………………………………………………………………………….199
Tüntetnek az öregek – Jubilánsok és fiatalok……………………………..200
Jegyzetek a Szajna mellől – Amit Lyonból üzennek…………………….202
Jegyzetek a Szajna mellől – A hazug szabadgondolkozók……………..203
Don Juan kudarca…………………………………………………………………205
Jegyzetek a Szajna mellôl – „A hivatásos politikusok”………………….209
A Galilei kör ünnepén……………………………………………………………211
Vallás és demokrácia……………………………………………………………..215
Nagy Péter levele…………………………………………………………………..220
Nagy Péter válaszlevele Ady Endréhez………………………………………220
A szabad gondolat pápája……………………………………………………….222
A legérdekesebb miniszterelnök………………………………………………226
Móricz Zsigmond………………………………………………………………….229
Petôfi nem alkuszik……………………………………………………………….233
Beszélgetések Adyval Nagyváradon……………………………………….261
Előszó…………………………………………………………………………………263
A vezérlő csillagom: Ady………………………………………………………..265
Ady lírája és publicisztikája…………………………………………………….267
Az én történelemtanárom……………………………………………………….269
Írók és írások………………………………………………………………………..269
A jövő Nagyvárad………………………………………………………………….271
Hétről hétre………………………………………………………………………….277
A sajtó és haragosai……………………………………………………………….279
Irodalom és juszticia………………………………………………………………282
Uecharok……………………………………………………………………………..284
Az új forradalom Nagyváradon………………………………………………..285
Egy cinikus ember meséi………………………………………………………..285
Protestantizmus és szocializmus………………………………………………286
A hétről……………………………………………………………………………….288
Párbajellenes gyűlés lovagias afférokkal…………………………………….288
Nemzeti főváros……………………………………………………………………289
A magyar városok………………………………………………………………….291
Várad és Debrecen…………………………………………………………………292
Új dogma…………………………………………………………………………….294
István király országa………………………………………………………………294
Irodalmi reakció……………………………………………………………………302
Író emberkék………………………………………………………………………..303
Az evolúció………………………………………………………………………….305
Íróemberkék…………………………………………………………………………306
A varróleányok……………………………………………………………………..308
A hétről……………………………………………………………………………….308
Strófák egy határozatról………………………………………………………….309
Panama és anarchia……………………………………………………………….309
A protestáns szellem………………………………………………………………310
Ady Endre előadása a Holnapon………………………………………………310

További információk

Borító

Keménytábla, cérnafűzött

ISBN

9789635730292

Megjelenés ideje 2021. 02. 27.
Oldalszám

316

Méret

15.2 x 22.8

Szerző

Kopátsy Sándor

Go to Top