A koreai észjárás

Ismerkedés a kortárs koreai kultúrával (második, javított kiadás)

Original price was: 5 850 Ft.Current price is: 5 265 Ft.

Boyé Lafayette De Mente nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy egy könyvben összefoglalja a koreai kultúra sajátosságait. A szerző A koreai észjárás című könyvének egy igen különös tagolást választott. A mű nem részekre vagy fejezetekre oszlik, hanem címszavakra, egy-egy koreai kifejezésre. A szavaknak nem csak a magyarázatát kapjuk meg, hanem azok kulturális jelentését, sőt jelentőségét, amelyet a szerző szinte az egész koreai történelmen keresztül végigvezet kezdve a korai időktől, a dinasztiákon, királyságokon át, egészen a modern időkig, vagyis napjainkig.

A leírásokban nagy hangsúlyt kap a buddhizmus, a konfucianizmus és a sámánizmus, hiszen ezek gyakorolták a koreai kultúrára és hagyományokra a legnagyobb hatást és amelyek ma egyszerre vannak jelen Koreában mindenfajta konfliktus nélkül. Ez a koreai történelem sajátosságának is tekinthető, mivel egyes korszakokban különböző vallások voltak jelen az országban, és így tudtak nagy hatást gyakorolni a szokásaikra, hagyományaikra és kultúrájukra, valamint gyakran egymásból következnek vagy egymásra épülnek egy egységes fúziót képezve.

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK

 

Köszönetnyilvánítás
Jegyzetek a koreaiak megértéséhez és a velük való együttműködéshez
Tudnivalók a koreai nevekről

Aboji (ah-boh-jee) – Az apák kultúrája
Achom (ah-choam) – A férfiak hiúságának ápolása
Adul (ah-duhl) – A fiú-kultúra
Aeyok (aye-yohk) – Érzéki örömök a koreai életben
Amhuk ki (ahm-huuk kee) – A sötét korszak
Anae (ah-negh) – Feleségek: a „belső személyek”
Anshim (ahn-sheem) – Az elme nyugalma
Anun sharam (ahn-nuun sah-rahm) – Valaki, akit már ismerünk: „egy ismerősünk”
Arirang (Ah-ree-rahng) – A koreai lélek dala
Csébol – Az ipari óriások
Chaegim (chay-geem) – A felelősség kezelése
Chae-myun (chay-me’yuun) – Mindenkinek meg kell őriznie az arcát
Chagun (chah-guun) – Együttérzés és könyörület
Chakupjachok (chah-kuup-jahchoke) – Az önellátási kényszer
Chamulsong (chah-muhl-song) – Csak türelem!
Changpi (chahng-pee) – A szégyen kultúrája
Chang sung (chahng suung) – Érintkezés a szellemekkel
Chayu (chah-yuu) – A szabadság hatalma
Chebol (cheh-bohl) – Kollektív büntetés
Chib (cheeb) – A család jóváhagyása
Chimsul (cheem-suhl) – Kozmikus erők megcsapolása
Chingu (cheen-guu) – Barátok
Chinshim (cheen-sheem) – Fő az őszinteség!
Chiwi (chee-wee) – Rangkórság
Chiyok kaldeungui (chee-yohk kahl-dung-we) – A regionalizmus veszélyei
Chodae (choh-day) – Ebédmeghívások koreai otthonokba
Choe (choh-eh) – A bűn fogalma egy isten nélküli társadalomban
Cho guk (choh guuk) – Az anyaország
Chok (choak) – A koreai klán-rendszer
Chol (choll) – A sok mindent kifejező meghajlás
Chomjangi (choam-yahng-ee) – A jövendőmondók
Chon Do Kyo (choan doh k’yoh) – A mennyei út vallásai
Chong (chohng) – Szoros kötelékek
Chongbu (chohng-buu) – A „nagy testvér”
Chonggyo (chohng-gyoh) – A koreai vallások
Chongmal (chohng-mahl) – Az igazság színe
Chongshik (chohng-sheek) – Ahogy a nagykönyvben meg van írva
Chongui (chohng-we) – Igazságszolgáltatás koreai módra
Chongyong (chohn-gyohng) – Illendő tiszteletadás
Chonjung (chohn-juung) – Tiszteletteljes engedelmesség
Chontu/Ssa-um (chohn-tuu/ssah-uum) – Verekedés egy kalap leesése miatt
Chorhakcha (chorr-hahk-chah) – Halhatatlan filozófusok
Chosang sungbae (cho-sahng suung-bye) – Az ősök imádata
Choson (Choh-suun) – A reggeli nyugalom országa
Chung (chuung) – Csoporttudat mint erkölcsiség
Chung (chuung) – Hűség koreai módra
Chungjaein (chuung-jay-een) – A közvetítők
Chung mae (chuung may) – Elrendezett házasságok
Chuso (chuu-soh) – Odatalálni egy megadott címre
Dong ari (dohng ah-ree) – Hobbicsoportok
Enuri (eh-nuu-ree) – Az alkudozás össztársadalmi művészete
Haengbok (hang-bohk) – A boldogság keresése
Hakgajok (hahk-gah-joak) – Kétgenerációs családok
Haksaeng (hahk-sang) – A koreai egyetemisták világa
Han (hahn) – Az „Erő” velük van
Hanbok (hahn-boak) – Emberek fehérben
Hanguk (Hahn-guuk) – A koreai nemzet
Hanguksaram (hahn-guuk-sahrahm) – A koreai nép
Hanguk yoksa (hahn-guuk yoke-sah) – Korea: egy történelmi rege
Hangul / Handzsa – A koreai írásrendszerek
Han-jong Shik (hahn-joong sheek) – Egy tipikus koreaiétkezés
Hankuk mal (hahn-kuuk mahl) – A koreai nyelv
Han Jak (hahn jahk) – Gyógyfüvek útján az egészséghez
Him (heem) – A hatalom szenvedélye
Hoesa (hoh-e-sa) – A koreaivállalat
Hopae (hoh-pay) – Az emberekazonosítása
Hwa (whah) – A harmónia keresése
Hwandae (hwan-day) – A koreai vendégszeretet túlélése
Hwangap / jingap (hwahn-gahp/ jeen-gahp) – A hatvanadik és hetvenedik születésnapmegünneplése
Hwarang (whah-rahhng) –Korea lovagjai
Hyo (h’yoh) – A szülőtisztelet ereje
IIbonsaram (ehl-bohn-sah-rahm) – A japán kapcsolat
In (een) – A jóindulatú társadalom
In’gan kwan’gye (een-gahnkwahn-gay) – Személyes kapcsolatok
Injong (een-johng) – Ragaszkodás és együttérzés
Innae (een-nay) – A kitartás kultúrája
Insa (een-sah) – Az üdvözlések tiszteletkörei
Insam (inn-sahm) – A „férfi-gyökér”
Irum (Ee-ruum) – Mi mindent mond el egy név?
Isangajok (ee-sahn-gah-joak) – Kettészakított családok
Jeol (juhl) – Tiszteletadás az idősebbeknek
Jolbu (johl-buu) – Az újgazdagok
Juche (juu-cheh) – Az önbizalom keresése
Kaeinjuui (keh-een-juu-wee) – Az önazonosság keresése
Kajong (kah-johng) – A koreai család
Kamdong (kahm-dohng) – Amikor az érzelmek tilosnak számítottak
Kanan (kah-nahn) – Belenyugvás a szegénységbe
Katun sosuy pap (kaht-unn soh-suut pahp) – Egy rizsestálból enni
Ki (kee) – A kozmikus erő
Kibun (key-boon) – Az érzelmek az elsők
Kiddokyo (keed-dok-k’yoh) – A kereszténység Koreában
Kimchi (keem-chee) – Az élet sója
Kiszeng – Az örömlányok
Kolpum (kohl-poom) – Silla ikerpillérei
Koman (kuh-mahn) – Az arrogancia veszélyei
Komdo (kuum-doh) –A kard útja
Komun (koh-muun) – Hogyan kaphatunk jó tanácsokat?
Kongja / Yugyo (kohng-jah / yuug’yoe) – A mesterek mestere
Kongpyong (kohng-p’yong) – A „tisztesség” koreai felfogása
Kongson (kohng-sohn) – Udvariasság és moralitás
Kosa (koh-sa) – A jó szellemek
Kukche k’yolhon (kuuk-cheh k’yohl-hohn) – Vegyes házasságok
Kukkajuui (kuuk-kah-juu-we) – Koreai nacionalizmus
Kunsa munhwa (kuun-sah muunwhah) – A katonai kultúra
Kwago (kwah-goh) – A legkiválóbbak kiválasztása
Kwalli (kwahl-lee) – Vállalatvezetés koreai módra
Kwallyojui (kwahll-yoh-juu-wee) – Bürokratikus autoritarizmus
Kye (keh) – Önsegélyező csoportok
Kyeyak (keh-yahk) – Szerződések
Kyojesul (k’yoh-jeh-suul) – Üzleti „vacsorák” / „Biznisz drinking”
Kyolhon (k’yohl-hohn) – Házasodási szokások
Kyong (k’yohng) – A gondolkodás fegyelme
Kyongjaeng (k’yohng-jang) – Versengés koreai módra
Kyosop (k’yoh-sop) – Üzleti tárgyalás koreai módra
Kyoyuk (k’yoh-yuuk) – A tudás hatalom
Mangshin (mahng-sheen) – A szégyen elkerülése
Matbulibubu (maht-buu-leebuu-buu) – Kétkeresős családok
Mi (me) – A szépség imádata
Mishijok (me-she-joak) – A „párjukat csereberélő feleségek”
Mudang (muu-dahng) – A spiritiszta médiumok
Munhak (muun-hahk) – Irodalom és kultúra
Munhwa (muun-whah) – A kultúra akkor és most
Musokchi (muu-soak-chee) – A kulturális köldökzsinór
Myongham (m’yohng-hanm) – A névjegyek fontossága
Myongye (m’yohng-eh) – A tiszteletadás szükséglete
Namja / nampion (nahm-jah / nahm-p’yohn) – A külső személyek
Ne-anio (neh-ah-n’yoh) – Igen és nem
Nolda (nohl-dah) – A munka szenvedélye
Nolli (nohl-lee) – Vigyázzunk a logikával!
Noemul (noh-muhl) – Megvesztegetés és ajándékozás
Nongbu (nohng-buu) – „Jó emberek”
Norae (no-rye) – Énekelve a siker útján
Norae bang (no-rye bahng) – Az énekes szalonok
Noye (noh-yeh) – A rabszolgakultúra
Nunchi (nuun-chee) – Kulturális telepátia
Oegugin (oh-eh-guug-een) – Találkozások külföldiekkel
Oegugin songyosa (oh-eh-guug-een sohn-gyoh-sah) – Külföldi misszionáriusok Koreában
Ogi (oh-ghee) – A makacs vonás
Omoni (oh-moh-nee) – Az anyák mint szentek
Omsal (ohm-sahl) – A rokonszenv elnyerése
Ondol (ohn-dohl) – Hogyan tartsuk melegen a padlót?
Orange Jok (orange joak) – A narancs-törzs
Origwan-unsok (oh-ree-gwahnuun- sohk) – Önzetlen szeretet és megbocsátás
P’a (ppah) – A pártoskodási szindróma
Paduk (pah-duke) – Egy intelligens játék
Paik il (pake eel) – A századik napi ünnepségek
Pipyong (peep-yohng) – A kritika buktatói
Pohojuui (poh-hoh-juu-wee) – Protekcionizmus koreai módra
Pojungkum (poh-juung-kuum) – A kulcspénz megfizetése
Pok / O-Bok (pohk / oh-bohk) – A szellemek áldásai
Poksu (pohk-suu) – A bosszú szükséglete
Pongnyok (pohng-nyohk) – Az erőszakos oldal
Pop (pope) – Minél kevesebb a törvény, annál jobb
Pop ko chum (pope koh chuum) – A törvény dobtánca
Pujong (puu-johng) – A nők alacsony státuszban tartása
Pulda (puhl-dah) – A munkahelyi stressz kiküszöbölése
Pulgyo (puul-g’yoh) – A buddhista hullám
Pumjil (puum-jeel) – A minőség mint kulturális tényező
Pungnyu (poong-n’yuu) – „Együtt haladni a természet áramaival”
Pungsu (puung-su) – Beilleszkedés a kozmikus harmóniába
Puseo jang hoe (puh-say-oh jahng hoh-eh) – A dolgozók hetenkénti összeszidása
Room salon (room sah-lohn) – Szex a pohárban
Sagwa (sahg-wah) – A bocsánatkérés szerepe
Sajokuro / Yonjul (sah-johk-ur-roh / yohn-juul) – Személyesség és összeköttetések
San (sahn) – Korea szent hegyei
Sashil (sah-sheel) – Felejtsük el a tényeket!
Sayang (sah-yahng) – Legyünk szerények!
Segyehwa (say-gay-hwah) – Globalizáció koreai módra
Seon (say-own) – Feleségés férjvadászat
Shi (she) – A poétikus kultúra
Shigan (she-gahn) – Gyorsuló idő
Shilpae (sheel-pay) – A hibák kerülése
Shin (sheen) – Isten nélkül élni
Shinyong (sheen-yohng) – A bizalmi tőke
Shipijikan (sheep-ee-jee-kahn) – A számok bűvöletében
Shiropka (she-rope-kah) – Az üzletemberek újraértékelése
Shisaem (she-same) – A féltékenység tilos
Sil hak (sheer hahk) – A „gyakorlati tanulás”
Sodo (soh-doh) – Az írás fegyelme
Sogae (soh-gay) – A bemutatkozás kerülése
Sogaejang (soh-gay-jahng) – Ajánlólevelek
Soktam (soak-tahm) – A közmondások bölcsessége
Sonbae / hubae (sohn-bay / huuh-bay) – Alá- és fölérendeltségi viszonyok
Sonbi (sohn-bee) – Az ideális ember
Song (sohng) – Tisztesség és törvényesség
Song (sohng) – Szexuális erkölcsök
Songnihak (sohng-nee-hahk) – Kozmikus gondolkodás
Songshilhan (sohng-sheel-hahn) – A hűség fontossága
Sonmul (sohn-muul) – Az ajándékozás mint „társadalmi kenőolaj”
Sonnim (sohn-neem) – Nagy tiszteletben álló vendégek
Ssirum (ssee-ruhm) – A koreai birkózás
Sujupngun (suu-jupe-ngun) – A félénkségi szindróma
Sulpum (suhl-puum) – A szomorúság szerepe a koreai kultúrában
Suyong (suu-yohng) – A test és a lélek megtisztítása
Tabang (tah-bahng) – Kávézók és kávéházak
Taedo (tay-doh) – A modor mint erkölcsiség
Taejop (tay-jope) – Élvezzük ki a szabadidőnket!
Taekshi (tack-she) – Közlekedés taxival Koreában
Tae kwon do (tie kwahn doh) – Harc kézzel-lábbal
Tangol (tahn-gohl) – Kiváltságos ügyfelek
Todok (toh-dohk) – A körülményektől függő erkölcs
Tojang (toh-jahng) – A névpecsétek
Tomanghada (toh-mahng-hah-dah) – Menekülés a kötelezettségektől
Tongchang hoe (tohng-chahng hoh-eh) – Öregdiák csoportok
Tong Hak (tohng hahk) – A keleti tan háborúja
Tong il (tohng eel) – A nagy újraegyesítési álom
Tongnip (tohng-neep) – Függetlenség és hagyomány
Uimu (wee-mu) – Kötelesség és erkölcs
Uiri (wee-ree) – A kötelezettségek terhe
Uishik (we-sheek) – A koreai észjárás sajátosságai
Ujong (uh-johng) – Barátságok
Umju (uhm-juu) – A nagy kiegyenlítő
Um-yang (umm-yahng) – A koreai észjárás kettőssége
Unhye (unh-heh) – Társadalmi tartozások
Unmyong (uhn-m’yohng) – Öröklődő sorsok
Uri nara saram (uh-ree nah-rah sah-rahm) – A mi hazánk fiai
Wiom (we-ohm) – A méltóság az első
Wonmang (wun-mahng) – Az érzékenységi szindróma
Yangban (yahng-bahn) – Korea mandarinjai
Yatpoda (yaht-poh-dah) – A koreaiakat nem szabad lebecsülni
Yeon / yonjul (yohn / yohn-juhl) – Személyes kapcsolatok
Yeui pomjol (yeh-we pohm-jol) – Az etikett mint erkölcsiség
Yobo / yoboseyo (yoh-boh /yoh-boh-say-yoh) – Hé, te; Helló, drágám!
Yoja (yoh-jah) – Koreai nők
Yolshimhi Hapsida (yohl-sheemhe hahp-she-dah) – Tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik!
Yoltunguishik (yohl-tuung-wee-sheek) – A kisebbrendűségi komplexus megszűnőben
Yonae (yohn-aye) – Udvarlás és párkeresés
Yongmu (yohng-muu) – Az üzlet mint vallás
Yongo (yohn-goh) – A nyelvtanulás terhei
Yonse (yohn-seh) – Az idős kor tisztelete
Yopjon sasang (yohp-joan sah-sahng) – A történelmi múlt lenézése

Válogatott bibliográfia

További információk

Tömeg 1,44 kg
Méret

15,2 cm x 22,8 cm

Oldalszám

680

Borító

puhatáblás, ragasztókötött

Szerző

Boyé Lafayette De Mente

Eredeti angol cím

The Korean Mind: Understanding Contemporary Korean

Fordító

Dr. Rohonyi András

Megjelenés ideje

2023-03-28

ISBN

9 789635 731442

Mások ezeket is vásárolták

Cím

Go to Top