fbpx

Etika mindenkinek

3 499 Ft 1 999 Ft

Az Etika mindenkinek című könyv kiindulópontját erkölcsi életünk legérdekesebb alapvetései képezik. Ide tartoznak a késztetéseink, amelyek a zavar, a tanácstalanság és a morális útvesztés következtében alakulnak ki; az elégedettség, amelyet az erkölcsi növekedés nyomán tapasztalunk; valamint az öröm, amikor kialakul másokkal az összetartás és az összhang erkölcsi értelemben.

Ez a könyv azoknak szól, akik az életüket morális tekintetben is értelemmel teli módon szeretnék élni, állítja Larry R. Churchill bioetika professor emeritus. A szerző jelen kötetében amellett érvel, hogy az erkölcsös élethez elsősorban bizonyos készségek elsajátítása és csiszolása szükséges.

Az etikát a filozófiai fogalmak elméleti tárgyalása helyett olyan készségek mentén közelíti meg, amelyeket mi is fejleszthetünk önmagunkban. E praktikus megközelítés segítségével megtanulunk használni néhány méltatlanul elhanyagolt fogalmi eszközt, felismerhetjük és elkerülhetjük az etikai kérdéseket túlzottan leegyszerűsítő gondolatokat, valamint az élet során felmerülő, elkerülhetetlennek tűnő buktatókat.

Tartalomjegyzék

Köszönetnyilvánítás……………………………………………………………11
Bevezetés: a könyv célja és felhasználási lehetőségei ………………15
Miért épp ez a könyv?………………………………………………………15
Hogyan használjuk a könyvet: javaslatok a tanulmányaik
elején tartóknak, haladóknak, klinikai etikaszakértőknek
és az olvasóknak általában………………………………………………..18

1. A morális tapasztalat dimenziói…………………………………………23
A morális zavarodottság különböző változatai …………………….23
Az etika hajtóerői iránt érzett kíváncsiság és csodálat…………..24
Az etika mindenkié ………………………………………………………….27
Az etikai párbeszéd mint emberi mivoltunk része ……………….30
Nem tudás, tanulás (és újratanulás) morális értékeink
kapcsán………………………………………………………………………….32
Az etika mint folyamat ……………………………………………………..34
Az etika útjában álló akadályok …………………………………………35
1. Önkényes moralitás ………………………………………………….36
2. Abszolút bizonyosság………………………………………………..38
3. Perfekcionizmus……………………………………………………….40
Az etika céljai ………………………………………………………………….41
Az etika tanítása, elsajátítása és „megragadása”……………………43
2. Alapvető készségek (I. rész)………………………………………………45
A keresés készsége: derítsük fel saját morális
őstörténetünket!……………………………………………………………..46
Az elvonatkoztatás készsége: zabolázzuk meg
az erkölcsi hiúságot, és vegyük észre a többieket! ……………….52
Az elengedés készsége: mondjunk le
az erkölcsi bizonyosság kényelméről! ………………………………..59
Az érzelem készsége: tanuljunk az érzéseinkből! ………………..62
A kognitív készség: hagyjunk időt a gondolkodásra! ……………65
3. Alapvető készségek (II. rész) …………………………………………….69
A képzelet készsége: szélesítsük empátiánk hatókörét! ……….69
Az asszertivitás készsége: vívjuk ki saját erkölcsi
tekintélyünket!………………………………………………………………..72
A kapcsolódás készsége: teremtsünk kapcsolatot
a jóság és a boldogság között!…………………………………………..75
A narratíva készsége: meséljük el az egymást keresztező
életpályák történetét!……………………………………………………….78
4. A készségek gyakorlását szolgáló feladatok…………………………87
Tizenkilenc gyakorlat nyolc csoportra osztva ……………………..87
Erkölcsi érzékenységünk iránti kíváncsiság …………………….88
Szélesebb empátia………………………………………………………..89
A fogalmak elsajátítása…………………………………………………..89
Az érzelmi regiszterek felismerése………………………………….90
A szenvedés iránti érzékenység………………………………………91
Erkölcsi bizonyosság/bizonytalanság ……………………………..91
Morális tekintély ………………………………………………………….92
Boldogság …………………………………………………………………..93
A válaszok értékelése……………………………………………………….93
5. Néhány gyakori buktató……………………………………………………95
A „vagy-vagy” gondolkodás csapdája………………………………….96
Amikor túl sokat várunk az elmélettől ……………………………….98
Az etika egységes definíciójának vágyálma………………………..102
Az etikai értelemben jelentős tapasztalatok
szűk értelmezése …………………………………………………………..106
A rejtélyek erkölcsi problémaként történő kezelése…………..108
6. Morális fogalmak a gyakorlatban (I. rész) …………………………113
Az igazság mint rögzítő érték ………………………………………….114
Megbocsátás és szabadság ………………………………………………119
A szeretet különböző típusai…………………………………………..122
A spiritualitás morális alkalmazása…………………………………..126
A remény állhatatossága …………………………………………………130
7. Morális fogalmak a gyakorlatban (II. rész)…………………………135
Az önkéntesen vállalt és az önkéntességen túlmutató
kötelezettségek……………………………………………………………..135
Az igazság és a pártatlanság mértéke………………………………..138
A szabadság és korlátai …………………………………………………..143
A jogok kontextusba helyezése ……………………………………….146
Lelkiismeret a morális küzdelemben – nem pedig felette …..149
Hogyan hat a halál az etikára? …………………………………………153
8. A z emberi életúton túlmutató etikai készségek
és fogalmak…………………………………………………………………..157
Készségek és fogalmak a globális felmelegedés
kontextusában ………………………………………………………………158
Jelenlegi gondolkodásunk öt morálisan káros
jellemzője …………………………………………………………………….161
1. A jelenre történő összpontosítás ………………………………162
2. Politikai alkalmatlanság …………………………………………..163
3. Az ember mint a teremtés koronája ………………………….164
4. Fogyasztói szemlélet ……………………………………………….165
5. A természet mechanikus szemlélete,
az emberi testet is ideértve……………………………………… 166
Földben gyökerezve……………………………………………………….167
9. Az esetek felderítése és esetek további megfontolásra ……….173
Az esetek felderítése ………………………………………………………173
Esetek további megfontolásra
(vagy felderített esetként történő újraírásra) …………………….181
1. Az Adderall recept nélküli alkalmazása ……………………182
2. Az önvezető autók programozása……………………………183
3. Szervek adásvétele ………………………………………………..184
4. A szolgáltatásaikat szelektív módon kínáló
vállalkozások……………………………………………………….. 185
5. A közösségi média nagyító szerepe …………………………186
6. A születendő gyermek nemének megválasztása………..186
7. Oltásellenesség: az egyéni egészség
és a közegészségügy……………………………………………… 187
8. A tehenek és a globális felmelegedés ………………………188
9. Az életkor mint a költséges kezelések szűrője ………….189
10. A tanárok felfegyverzése ………………………………………..190
11. A diáksportolók megfizetése…………………………………..191
12. Megosztó szobrok…………………………………………………192

Jegyzetek ………………………………………………………………………….195
Felhasznált irodalom………………………………………………………..207
Név- és tárgymutató ………………………………………………………….215

További információk

Tömeg 0.375 kg
Szerző

Larry R. Churchill

Eredeti angol cím

Ethics for Everyone: A Skills-Based Approach

Borító

puhatáblás, ragasztókötött

Fordító

Dr. Thoroczkay-Szabó Mária

Megjelenés ideje 2020. 10. 16.
Méret

15.2 x 22.8

Oldalszám

218

ISBN

978-963-573-000-1

Érdekelhetnek még…

Go to Top