fbpx

Kína lábnyomai Délkelet-Ázsiában

1 999 Ft

Az elmúlt fél évszázadban Délkelet-Ázsia lenyűgöző gazdasági felemelkedésének lehettünk tanúi: ezen időszak alatt a térség országai együttesen elérték az Egyesült Királyság gazdaságának fejlettségi szintjét, e csoport pedig
lassan a világ ötödik legnagyobb gazdasági térségét alkotja.

Ez a stabilitás és siker ugyanakkor nehezen értelmezhető a világ második legnagyobb gazdaságának, azaz Kínának a figyelembevétele nélkül. A felemelkedő szuperhatalom folyamatosan növeli politikai és gazdasági befolyását a térségben, ezzel párhuzamosan pedig a délkelet-ázsiai országok igyekeznek minél nagyobb mozgásteret kiharcolni saját maguk számára Kína növekvő dominanciájával szemben.

A téma nemzetközileg elismert szakértői által szerkesztett tanulmánykötet alaposan és némileg szkeptikus nézőpontból vizsgálja azokat a különböző módszereket, amelyekkel Kína utat tör magának a térségben, ideértve a kereskedelmet, a különböző segélyeket és a kulturális diplomáciát is. Olyan példákon keresztül mutatja be e törekvéseket, mint a Konfuciusz Intézetek létrehozása Indonéziában, vagy a guanxi koncepciójának népszerűsítése.A könyv több kérdést igyekszik megválaszolni: vajon a kínai törekvések hasznosnak vagy rombolónak tekinthetők? Mely szereplők valójában a haszonélvezői ezeknek az új típusú kapcsolatoknak? Bár a válaszok országról országra változnak, a kemény és a puha hatalomgyakorlás alkalmazása minden esetben lenyomatot hagy az érintett országok intézményrendszerén.

A globális viszonylatban is hiánypótlónak tekinthető kötet a nemzetközi kapcsolatok és a geopolitika kínai, illetve délkelet-ázsiai dimenziói iránt érdeklődő közönség, illetve a téma szakértői számára egyaránt ajánlott olvasmány.

Tartalomjegyzék

1. fejezet
Kína puha lábnyomai Délkelet-Ázsiában: alkalmazkodás
és versengés
A kölcsönös gyanakvástól a diplomáciai kapcsolatok felvételéig,
1950-1990
A „felpuhulástól” Kína magabiztos fellépéséig, 1990-2012
Agresszív diplomácia (2013-tól napjainkig)
Kína gazdasági szerepe Délkelet-Ázsiában
A kínai befektetések áthelyeződése
„Lator” segélyezés?
Kulturális terjeszkedés
Kilépés a nemzetközi porondra
Patinás kulturális értékek
A nyugati elméletek „elkínaiasítása”
A lábnyomok vizsgálata
Vitákat kiváltó lábnyomok
Ellentétes segélyezési elvek
Kína kulturális lábnyomai
Egy nagyszabású lábnyom: az ”egy övezet, egy út” kezdeményezés
Irodalom

2. fejezet
Kína puha lábnyoma a külpolitikai arénában:
nincs többé „rejtőzködés”?
Bevezetés
A „puha erő” fogalmának szociolingvisztikai értelmezése
és a körülötte folyó viták
A hatalom természete és mértéke
Fogalomképzés, konstruktivizmus és „puha erő”
A puha erő mint szociolingvisztikai úton konstruált „igazság”
Kína puha lábnyomának kifejeződése a külpolitikai diskurzusban
A kínai külpolitika Hszi Csin-ping előtt
Kína „túlzott mértékű jelenléte” a nemzetközi porondon
A trend, a modell és a módszer
A „többpólusú világtól” a „harmonikus világig”:
bizonytalan, alakuló kínai identitás
Kína keményebb válaszai Amerika „új egyensúlyteremtési” politikájára
Washington: új egyensúly és „előrenyomulás”
Peking: rejtőzködés helyett a „legfőbb érdekek” védelme?
A „kínai álom”: puha vagy kemény lábnyom?
A „növekvő hegemonizmussal” szembeni kínai fellépés
A „kínai álom” meggyőző ereje
Hszi hatalomgyakorlási eszközei és módszerei: kemények vagy puhák?
Összegzés: válaszútnál a kínai külpolitika
Irodalom

3. fejezet
Kína gazdasági offenzívája és az általa kiváltott elégedetlenség
Délkelet-Ázsiában: halványuló lábnyomok Mianmarban
Bevezetés
Gazdasági offenzíva és befolyás
A kritikus esetek módszerével végzett kutatásról
Kína és Mianmar kölcsönös függőségi kapcsolatai
Kína gazdasági jelenléte Mianmarban
A gazdasági befolyás összetett mutatószáma
Kína és Mianmar fokozódó eltávolodása
Kína és Mianmar szavazatainak alakulása az ENSZ közgyűlésein
Közösségi ellenállás Kína jelenlétével szemben Mianmarban
Összegzés
Irodalom

4. fejezet
Kína gazdasági jelenlétének politikai aspektusai Malajziában
Bevezetés
Malajzia és Kína gazdasági kapcsolatai
Kereskedelem
Pénzügyek
Turizmus
Malajzia befektetései Kínában
A kínai-maláj gazdasági és kereskedelmi együttműködés
ötéves programja
Kína gazdasági jelenléte Malajziában
Kik a kínai befektetők/vállalkozások Malajziában?
Kína gazdasági lábnyoma: újabb fejlemények
A Maláj-Kínai Kuantan Ipari Park
Kína gazdasági szerepvállalási politikája Malajziában
A központi és a helyi erők kapcsolatai
A politikai és üzleti körök összefonódása
Összegzés
Irodalom

5. fejezet
Energiatermelés: Kína és Indonézia együttműködése
a „Gyorsított ütem” program elő fázisában
Bevezetés
Az FTP-I tervezése: A projekt indoklása, céljai és szerveződési formái
Az energia előteremtése
A közbeszerzési eljárás
Finanszírozási problémák
Műszaki gondok, logisztikai problémák és teljesítetlen elvárások
A megoldások keresése
A kínai építőipari vállalatok és bankok gyakorlatát meghatározó
társadalmi-gazdasági háttér
Összegzés
Irodalom

6. fejezet
Kína segély-diplomáciájának korlátai:
tanulságok a Fülöp-szigetekről
Bevezetés
A külföldi segélyek mint a puha erő alkalmazására szolgáló
eszközök korlátai: a kínai segélyek esete
Kína segélydiplomáciája: folyamatosság és változások
A Fülöp-szigetek helyzete Kína délkelet-ázsiai segélydiplomáciájában
DAC-konform fogadó ország és nem-DAC rendszerű segélydonor:
kihívások előtt a Kína és a Fülöp-szigetek közötti segélykapcsolatok
Összegzés
Irodalom

7. fejezet
A konfucianizmus újraelismertetése Indonéziában:
egy példa Kína puha lábnyomának megjelenésére
Délkelet-Ázsiában
Bevezetés.
Történelmi háttér
Az Indonéziában élő kínaiak vallási megoszlása
a Suharto utáni korszakban
A konfucianizmus mint a „kínaiság” vállalásának vízválasztója
A konfucianizmus mint helyi indonéziai vallás
A konfucianizmus és a MATA KIN a Suharto kormányzat idején
Előrelépések a konfucianizmus újraelismertetése felé
Kína és a „kínaiság” felértékelődése Suharto bukása után
A „kínai” vallás új áramlatai
Összegzés
Irodalom

8. fejezet
Konfuciusz intézetek Délkelet-Ázsiában:
az új tendenciák értékelése Kína puha diplomáciájában
Bevezetés
A KI program: áttekintés
A KI-k és a befogadó országok
Az intézetek támogatása a kínai állami költségvetésből
Teljesítményértékelés
A KI-k mint Kína puha lábnyomának letéteményesei
Délkelet-Ázsiában
A guanxi létrehozása Thaiföldön, Szingapúrban és Kambodzsában
A KI program Thaiföldön
Guanxi a thai elitek képviselői körében
Guanxi a thai kormányzati szervekkel
Guanxi a thaiföldi oktatási intézményekkel
Guanxi a helyi kínai nemzetiségi csoportokkal Thaiföldön
A KI program Szingapúrban
Guanxi a szingapúri elit körökkel
Guanxi a szingapúri kormányzati szervekkel
Guanxi a szingapúri oktatási intézményekkel
Guanxi a helyi kínai közösségekkel Szingapúrban
A KI program Kambodzsában
Guanxi a kambodzsai elittel
Guanxi a kambodzsai kormányzati szervekkel
Guanxi az oktatási intézményekkel Kambodzsában
Guanxi a helyi kínai közösségekkel Kambodzsában
Összegzés
Irodalom

A kötet szerzőiről
Jegyzetek
Tárgymutató

További információk

Tömeg 0.498 kg
Eredeti angol cím

China’s Footprints in Southeast Asia

Fordító

Rohonyi András

ISBN

978-615-5884-56-6

Megjelenés ideje 2019. 11. 13.
Méret

15,2 cm x 22,8 cm

Oldalszám

300

Szerző

Maria Serena I. Diokno, Hsin-Huang Michael Hsiao, Alan H. Yang

Érdekelhetnek még…

Cím

Go to Top