fbpx

Nagy gazdasági visszaesések a hosszú huszadik században

3 499 Ft 1 999 Ft

A növekedés visszaesése súlyos következményeket hordoz a gazdasági tevékenységek, a beruházások és az életkörülmények szempontjából egyaránt. A 20. században és a 21. század elején több ilyen helyzet is adódott a világgazdaság történetében. Ezek jóllehet más és más társadalmi és politikai konstellációkban jöttek létre, azonban hatásukban egyaránt mély, ma is érzékelhető nyomot hagytak az országok és egy-egy makrorégió fejlődési ösvényén.

Andrés Solimano, a Nemzetközi Globalizációs és Fejlesztési Központ (CIGLOB) alapítója és elnöke, valamint számos nemzetközi, fejlesztéspolitikában érdekelt szervezet meghatározó tagja. Jelen kötetében e recessziós időszakok és válságközeli helyzetek elemzését adja közre jövőorientált megközelítésben. Az ide kapcsolódó közgazdasági fogalmak magyarázatával a szerző feltárja, hogy a nagy recessziók milyen összefüggések mentén vezetnek politikai változásokhoz és az uralkodó gazdasági paradigmák újraértékeléséhez.

A kötet földrajzi tekintetben is rendkívül széles, szinte minden kontinensre kiterjedő rálátást ad e kritikus eseményekre és hatásaikra, külön is kiemelve a közép-európai térség fejlődésének lehetőségeit és töréspontjait.

Tartalomjegyzék

Ábrák ………………………………………………………………………………………….. 11
Táblázatok……………………………………………………………………………………. 15
Szövegdobozok ………………………………………………………………………………. 19
Köszönetnyilvánítás ………………………………………………………………………… 21
1. Bevezetés………………………………………………………………………………… 23
1.1. A zsugorodást előidéző események intenzitása és meghatározó
tényezői…………………………………………………………………………….. 25
1.2. A visszaeséshez vezetô események és megrázkódtatások……………. 26
1.3. A könyv szerkezete……………………………………………………………… 30
2. Recesszió és válság: Elméletek és tapasztalatok …………………………. 33
2.1. Bevezetés…………………………………………………………………………… 33
2.2. Üzleti ciklusok, recessziók, válságok és kilábalások ………………….. 33
2.3. A recessziók és válságok okai és kontextusa ……………………………. 38
2.4. Nemzetközi dimenziók ……………………………………………………….. 43
2.5. Gazdaságpolitikai válaszok a visszaesésre ……………………………….. 45
2.6. Az anticiklikus keresleti politika korlátai ………………………………… 47
2.7. Szekuláris stagnálás és egy visszaesés utáni komplex
helyreállítás………………………………………………………………………….48
3. Az első világháború, az 1920-as évek hiperinflációja
és a második világháború …………………………………………………………. 49
3.1. Bevezetés…………………………………………………………………………… 49
3.2. Birodalom, globalizáció és az első világháború előtti nekifutás……. 51
3.3. Az első világháború …………………………………………………………….. 54
3.4. Az első világháború következményei a gazdasági aktivitásra
nézve …………………………………………………………………………………57
3.5. A katonai kiadások szerepe ………………………………………………….. 62
3.6. Az első világháború után ……………………………………………………… 64
3.7. Hiperinfláció Közép-Európában…………………………………………….. 66
3.8. Hiperinfláció Ausztriában, Lengyelországban
és Magyarországon ……………………………………………………………… 70
3.9. A második világháború………………………………………………………… 76
3.10. A második világháború után……………………………………………….. 83
3.11. Összegző megjegyzések ……………………………………………………… 85
4. Az 1930-as évek gazdasági világválsága……………………………………… 87
4.1. Bevezetés…………………………………………………………………………… 87
4.2. A gazdasági világválság mérete és kiterjedése…………………………… 92
4.3. Árdefláció és cserehatások ……………………………………………………. 96
4.4. Cserearányok, elsődleges javakat termelô országok
és a periféria ………………………………………………………………………. 98
4.5. Komplex átmenet a válságból a helyreállításig az Egyesült
Államokban……………………………………………………………………… 100
4.6. V álság Európában és az aranystandard kivezetésének szerepe
a helyreállítás ösztönzésében……………………………………………….. 105
4.7. A gazdasági világválság Latin-Amerikában és Dél-Európában……. 109
4.8. Összegző megjegyzések ……………………………………………………… 113
5. Stagfláció az 1970-es években, globalizáció és a 2008–2009-es
pénzügyi válság……………………………………………………………………… 115
5.1. Bevezetés…………………………………………………………………………. 115
5.2. Amerikai hegemónia: A második világháború utáni rendezés …… 117
5.3. Aranykor, stagfláció és globalizáció………………………………………. 119
5.4. Meghatározó gazdaságok: Egyesült Államok,
Egyesült Királyság, Franciaország és Németország ………………….. 119
5.5. A dél-európai periféria……………………………………………………….. 123
5.6. A szabadpiaci politika elôretörése és gazdasági zavarok …………… 124
5.7. A kommunizmus bukása és a piacgazdaság megerôsödése……….. 127
5.8. A 2008–2009-es pénzügyi világválság ………………………………….. 128
5.9. A maggazdaságok növekedése és beruházási ciklusai ……………… 131
5.10. Recesszió és beruházási kiigazítás Dél-Európában
és Írországban ………………………………………………………………… 137
5.11. Összegző megjegyzések ……………………………………………………. 143
6. Két válság a huszonegyedik század elején:
Lettország és Görögország ……………………………………………………… 145
6.1. Bevezetés…………………………………………………………………………. 145
6.2. Lettország………………………………………………………………………… 146
6.3. Görögország …………………………………………………………………….. 154
6.4. Fellendülés, válság és megszigorítás …………………………………….. 156
6.5. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) programja …………………………… 159
6.6. Az IMF alábecsüli a bruttó hazai termék (GDP) visszaesését,
figyelmen kívül hagyja a gazdasági megszigorítás elosztási
hatásait, és az adósságcsökkentés szükségességét tûzi
zászlajára ………………………………………………………………………… 160
6.7. A gazdasági statisztikák megbízhatósága és a pénzügyi deficit
mértéke …………………………………………………………………………… 161
6.8. Kiigazítás a monetáris unión belül és kívül ……………………………. 162
6.9. Az államháztartási és magánadósság arányának növekedése
a szigorítás ellenére……………………………………………………………. 163
6.10. Néhány gazdaságpolitikai megfontolás………………………………… 164
6.11. Összegző megjegyzések…………………………………………………….. 166
7. A szovjet típusú szocializmus és a posztszocialista átmenet………. 167
7.1. Bevezetés…………………………………………………………………………. 167
7.2. Rövid történelmi áttekintés…………………………………………………. 168
7.3. Az orosz és a szovjet gazdaság …………………………………………….. 168
7.4. Közép- és Kelet-Európa ……………………………………………………… 172
7.5. Recessziók és adósságciklusok a szocialista országokban …………. 177
7.6. A posztszocialista sokk és válság az 1990-es években ……………… 183
7.7. A posztszocialista visszaesések okai ……………………………………… 189
7.8. Adósságvezérelt növekedés és a 2008–2009-es recessziós
ciklus ………………………………………………………………………………191
7.9. Összegző megjegyzések ……………………………………………………… 194
8. Gazdasági válságok Latin-Amerikában és Kelet-Ázsiában ………….. 195
8.1. Bevezetés…………………………………………………………………………. 195
8.2. Fél évszázad válság és kibocsátási volatilitás
Latin-Amerikában ………………………………………………………………196
8.3. A válság okai és típusai………………………………………………………. 201
8.4. Gyakori válságok és visszaesések: Argentína és Venezuela ……….. 202
8.5. Chile: átmenet a kisebb és enyhébb recessziókhoz…………………. 212
8.6. Mexikó: A tequilaválság és más visszaesések………………………….. 215
8.7. Válság Ázsiában 1997–1998-ban ………………………………………… 218
8.8. Összegző megjegyzések ……………………………………………………… 229
9. Szintézis és interpretáció ……………………………………………………….. 231
9.1. Bevezetés…………………………………………………………………………. 231
9.2. A visszaesés és kilábalás U, V és W ciklusai …………………………… 231
9.3. A háborúk a gazdaság visszaeséséhez vagy expanziójához
vezetnek?…………………………………………………………………………. 232
9.4. A nagy gazdasági világválság, a stagfláció és a 2008–2009-es
pénzügyi világválság ………………………………………………………….. 233
9.5. A fejlődő országok és a feltörekvő gazdaságok válsága …………….. 233
9.6. A valutaárfolyam-rendszerek összeomlása …………………………….. 234
9.7. Vajon a gazdasági visszaesés deflációval, inflációval vagy
hiperinflációval jár-e? ………………………………………………………… 235
9.8. Posztszocialista átmenetek………………………………………………….. 235
9.9. Anticiklikus politikák és makrogazdasági elmélet …………………… 236
Függelék …………………………………………………………………………………….. 239
Felhasznált irodalom …………………………………………………………………….. 247
Név- és tárgymutató ……………………………………………………………………… 257

További információk

Tömeg 0.361 kg
Borító

puhatáblás, ragasztókötött

Eredeti angol cím

A History of Big Recessions in the Long Twentieth Century

Fordító

Hajdu András

ISBN

9789635730070

Megjelenés ideje

2020.12.04.

Méret

15.2 x 22.8

Oldalszám

266

Szerző

Andrés Solimano

Go to Top