Rendezetlen bolygónk kormányzása (e-könyv)

1 499 Ft

A helyi autonómia és a külkapcsolati nyitottság közötti egyensúly kialakítása

A világ irányítási struktúrái rendkívül zűrzavarosak: rendezetlenek, mintha minden a feje tetején állna. Ez a rendezetlenség nagyon alacsony színvonalú kormányzást eredményez. Az együttműködést megtagadó országok döntései sok olyan problémát okozhatnak, amelyeknek a határokon is átnyúló káros következményei lehetnek, és ezzel a zűrzavarral kölcsönösen ártanak egymásnak.

A nyilvános vita gyakran megreked a globalizációval kapcsolatos felszínes érvek ingoványában. Ralph C. Bryant ebben az eredeti gondolatokkal teli könyvben a lényegre tapintva hangsúlyozza, hogy a világ országainak hatékonyabb középutas kompromisszumokat kell kidolgozniuk a kormányzás továbbfejlesztése és a fokozódó integráció jobb kezelése érdekében. Bryant érvelése szerint az egyes országoknak meg kell teremteniük az egyensúlyt a helyi autonómia és a külkapcsolati nyitottság között, és el kell kerülniük a merev lokálpatriotizmus és a korlátlan nyitottság szélsőségeit. Az országoknak együttesen kell cselekedniük. Az együttműködésre irányuló kormányzás előmozdítja azt a rendezettséget, amely képes csökkenteni a közös célokat aláásó zűrzavart.

A koronavírus-járvány globális kihívása elevenen emlékeztet bennünket arra, hogy a nemzetközi együttműködés egyre inkább létfontosságúvá válik. Vajon az egyes országok és vezetőik rendelkeznek-e kellő előrelátással ahhoz, hogy határaikat ne akadályként, hanem a nemzetközi együttműködés katalizátoraként használják? Vajon az egyes országok migrációs politikája képes lesz-e megtalálni a fenntartható középutat a határokon átnyúló mozgás korlátlan szabadságának irreális szélsősége, valamint a külföldi menekültek embertelen kirekesztése között? Vajon a fokozott, határokon átnyúló együttműködés képes lesz-e enyhíteni az újra meg újra visszatérő pénzügyi instabilitás veszélyeit? Vajon a világ közössége képes lesz-e támogatni a globális éghajlatváltozás súlyos kockázatainak csökkentésére irányuló kollektív fellépést? Ezekre a kérdésekre az igen az egyetlen elfogadható válasz. A megfontoltabb, határokon átnyúló kollektív fellépés elősegíti azt az egymást támogató rendet, amely ellensúlyozza annak a rendezetlenségnek a veszélyeit, amely egyébként eluralkodna a Földön. Bolygónk egészséges fejlődésének elengedhetetlen feltétele az országok rendezettebb kormányzása és a célratörőbb, határokon átnyúló együttműködés.

RALPH C. BRYANT 1976 óta a Brookings Intézet vezető munkatársa. Dolgozott a Szövetségi Jegybank Kormányzótanácsában a Nemzetközi Pénzügyi Osztály igazgatójaként, valamint a Szövetségi Jegybank Szövetségi Nyíltpiaci Bizottságának nemzetközi közgazdászaként. Egyik híres könyve a Turbulent Waters: Cross-Border Finance and International Governance (Brookings, 2003).

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. Az elemzés alapjai
Identitási terek, döntési terek, joghatóságok, kormányzati hatalmak
Externáliák, piaci hiányosságok, közjavak, kormányzati kudarcok
Kompromisszumok
A külkapcsolati nyitottság előnyei
A külkapcsolati nyitottság költségei és kockázatai
A külkapcsolati nyitottság nettó előnyeinek és nettó költségeinek megoszlása
A helyi autonómia és a külkapcsolati nyitottság közötti feszültségek
De jure szuverenitás és de facto autonómia
3. Lokálpatriotizmus
Társadalmi normák, heterogenitás és megosztottság
Bennfentesek és kívülállók
Egyidejű befelé és kifelé fordulás
4. Határmenti pufferek
Általános irányelvek
Az árukkal, szolgáltatásokkal és pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciók szabályozására szolgáló határmenti pufferek
Lokalista sokszínűség és egyenlő versenyfeltételek?
Az összes joghatóságra vonatkozó nemzetközi minimumkövetelmények?
5. Az emberek határokon átnyúló migrációja
6. A külső egyensúlyhiány és az árfolyamok
A határokon átnyúló interakciók egyensúlyhiánya
Kompromisszumok az ország pénzügyi irányításához
Az árfolyamok rugalmassága
7. Határokon átnyúló kormányzás és nemzetközi együttműködés
Határmenti pufferek alkalmazása ellenséges politikai eszközként?
Globális éghajlatváltozás: Az előrelépés a nemzetközi együttműködési megállapodásoktól függ
Határokon átnyúló udvariasság, történelmi előrehaladás
8. Összegzés: Kiegyensúlyozott kompromisszum kialakítása
Utóirat: A koronavírus-járvány megjelenése
Irodalomjegyzék
Név- és tárgymutató

További információk

Szerző

Ralph C. Bryant

Eredeti angol cím

Governance for a Higgledy-Piggledy Planet: Crafting a Balance between Local Autonomy and External Openness

ISBN

978-963-573-093-3

Megjelenés ideje

2021-06-02

Oldalszám

164

Mások ezeket is vásárolták

Cím

Go to Top