fbpx

Rendezetlen bolygónk kormányzása

1 999 Ft

A helyi autonómia és a külkapcsolati nyitottság közötti egyensúly kialakítása

A világ irányítási struktúrái rendkívül zűrzavarosak: rendezetlenek, mintha minden a feje tetején állna. Ez a rendezetlenség nagyon alacsony színvonalú kormányzást eredményez. Az együttműködést megtagadó országok döntései sok olyan problémát okozhatnak, amelyeknek a határokon is átnyúló káros következményei lehetnek, és ezzel a zűrzavarral kölcsönösen ártanak egymásnak.

A nyilvános vita gyakran megreked a globalizációval kapcsolatos felszínes érvek ingoványában. Ralph C. Bryant ebben az eredeti gondolatokkal teli könyvben a lényegre tapintva hangsúlyozza, hogy a világ országainak hatékonyabb középutas kompromisszumokat kell kidolgozniuk a kormányzás továbbfejlesztése és a fokozódó integráció jobb kezelése érdekében. Bryant érvelése szerint az egyes országoknak meg kell teremteniük az egyensúlyt a helyi autonómia és a külkapcsolati nyitottság között, és el kell kerülniük a merev lokálpatriotizmus és a korlátlan nyitottság szélsőségeit. Az országoknak együttesen kell cselekedniük. Az együttműködésre irányuló kormányzás előmozdítja azt a rendezettséget, amely képes csökkenteni a közös célokat aláásó zűrzavart.

A koronavírus-járvány globális kihívása elevenen emlékeztet bennünket arra, hogy a nemzetközi együttműködés egyre inkább létfontosságúvá válik. Vajon az egyes országok és vezetőik rendelkeznek-e kellő előrelátással ahhoz, hogy határaikat ne akadályként, hanem a nemzetközi együttműködés katalizátoraként használják? Vajon az egyes országok migrációs politikája képes lesz-e megtalálni a fenntartható középutat a határokon átnyúló mozgás korlátlan szabadságának irreális szélsősége, valamint a külföldi menekültek embertelen kirekesztése között? Vajon a fokozott, határokon átnyúló együttműködés képes lesz-e enyhíteni az újra meg újra visszatérő pénzügyi instabilitás veszélyeit? Vajon a világ közössége képes lesz-e támogatni a globális éghajlatváltozás súlyos kockázatainak csökkentésére irányuló kollektív fellépést? Ezekre a kérdésekre az igen az egyetlen elfogadható válasz. A megfontoltabb, határokon átnyúló kollektív fellépés elősegíti azt az egymást támogató rendet, amely ellensúlyozza annak a rendezetlenségnek a veszélyeit, amely egyébként eluralkodna a Földön. Bolygónk egészséges fejlődésének elengedhetetlen feltétele az országok rendezettebb kormányzása és a célratörőbb, határokon átnyúló együttműködés.

RALPH C. BRYANT 1976 óta a Brookings Intézet vezető munkatársa. Dolgozott a Szövetségi Jegybank Kormányzótanácsában a Nemzetközi Pénzügyi Osztály igazgatójaként, valamint a Szövetségi Jegybank Szövetségi Nyíltpiaci Bizottságának nemzetközi közgazdászaként. Egyik híres könyve a Turbulent Waters: Cross-Border Finance and International Governance (Brookings, 2003).

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés………………………………………………………………………………9
2. Az elemzés alapjai……………………………………………………………….. 17
Identitási terek, döntési terek, joghatóságok, kormányzati hatalmak……………………………….17
Externáliák, piaci hiányosságok, közjavak, kormányzati kudarcok……………………….19
Kompromisszumok……………………………………………………………22
A külkapcsolati nyitottság előnyei………………………………………..23
A külkapcsolati nyitottság költségei és kockázatai…………………..27
A külkapcsolati nyitottság nettó előnyeinek és nettó költségeinek megoszlása………………………….30
A helyi autonómia és a külkapcsolati nyitottság közötti feszültségek………………………………………..34
De jure szuverenitás és de facto autonómia……………………………37
3. Lokálpatriotizmus………………………………………………………………..43
Társadalmi normák, heterogenitás és megosztottság………………..43
Bennfentesek és kívülállók………………………………………………….45
Egyidejű befelé és kifelé fordulás………………………………………….49
4. Határmenti pufferek……………………………………………………………..55
Általános irányelvek…………………………………………………………..56
Az árukkal, szolgáltatásokkal és pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciók szabályozására szolgáló határmenti pufferek……………………….61
Lokalista sokszínűség és egyenlő versenyfeltételek?…………………74
Az összes joghatóságra vonatkozó nemzetközi minimumkövetelmények?……………………….78
5. Az emberek határokon átnyúló migrációja……………………………..83
6. A külső egyensúlyhiány és az árfolyamok………………………………99
A határokon átnyúló interakciók egyensúlyhiánya………………….99
Kompromisszumok az ország pénzügyi irányításához……………101
Az árfolyamok rugalmassága……………………………………………..106
7. Határokon átnyúló kormányzás és nemzetközi együttműködés…………………………………113
Határmenti pufferek alkalmazása ellenséges politikai eszközként?……………………………….113
Globális éghajlatváltozás: Az előrelépés a nemzetközi együttműködési megállapodásoktól függ………………..120
Határokon átnyúló udvariasság, történelmi előrehaladás………..126
8. Összegzés: Kiegyensúlyozott kompromisszum kialakítása……..137
Utóirat: A koronavírus-járvány megjelenése……………………………..145
Irodalomjegyzék……………………………………………………………….149
Név- és tárgymutató …………………………………………………………..157

További információk

Tömeg 0.5 kg
Borító

puhatáblás, ragasztókötött

ISBN

978-963-573-050-6

Megjelenés ideje

2021. 06. 02.

Oldalszám

164

Eredeti angol cím

Governance for a Higgledy-Piggledy Planet: Crafting a Balance between Local Autonomy and External Openness

Szerző

Ralph C. Bryant

Méret

15,2 cm x 22,8 cm

Cím

Go to Top