A közgazdaságtan humanizálása

1 999 Ft

 

Az erkölcsi érzelmek és A nemzetek gazdagsága a 21. században

Egy érdekes gondolatkísérletnek lehet itt tanúja az olvasó egy Nobel-díjas szerző tollából. Vernon L. Smith, aki 2002-ben Daniel Kahnemannal megosztva közgazdasági Nobel-díjban részesült, és kutatótársa, Bart J. Wilson e kötetükben nem kisebb kihívásra vállalkoztak, mint beilleszteni az 1776-ban megjelent A nemzetek gazdasága című Adam Smith művet korunk közgazdaságtani áramlatainak körforgásába. A közgazdaságtan történetének  első rendszerezett és a nyugati világ egyik legnagyobb hatású műveként hivatkozott kötet ugyanis napjainkban éppoly fontos üzenetet hordoz az értékteremtésrôl, mint a korát jelentősen meghaladó Adam Smith-i gondolatok keletkezésének idején.

A szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy közel 250 évvel ezelőtt, a neoklasszikus közgazdaságtani irányzatok fokozatos előtérbe kerülésével párhuzamosan, a közgazdászok szem elől tévesztették az emberi érzések, gondolkodásmódok és a legjellemzőbb motivációk teljes skáláját.

Vernon L. Smith és Bart J. Wilson azt állítják, hogy az Adam Smith-i modell társadalmi szolidaritása a 21. század gazdaságát is újrahumanizálhatja. Ha a gazdasági folyamatokhoz az emberi kapcsolatokat építő érzéseket, a bajtársiasságot és a jóhiszeműséget vesszük kiindulásként, akkor a jelenkor empirikus elemzési módszerei által a közgazdaságtan újra egy emberközpontú tudománnyá alakítható.

Tartalomjegyzék

Ábrák jegyzéke ………………………………………………………………….. 10
Táblázatok jegyzéke ………………………………………………………….. 11
A szerzők és a könyv bemutatása ……………………………………….. 12
Előszó ………………………………………………………………………………. 13
Köszönetnyilvánítás ………………………………………………………….. 19
Megjegyzés a borítóhoz ………………………………………………………. 22
Megjegyzés a szöveghez ………………………………………………………. 23

 

1. fejezet
A közgazdaságtan humanizálása köti össze
Adam Smith két világát
A társas kapcsolatok és a gazdaság ………………………………. 25
A társadalmi rend………………………………………………………. 28
Az Érzelmek előre jelzi a neoklasszikus modell bukását … 32
Az emberi cselekedet modellezése………………………………. 34
Hume, Smith és az utilitarizmus …………………………………. 39
A tulajdon polgári rendje a helyénvalóság társadalmi
rendjéből fejlődött ki ……………………………………………… 40
Tulajdon, cserehajlam és vagyonfelhalmozás ……………….. 42
2. fejezet
Szavak és jelentéseik Adam Smith világában …………… 47
Szenvedélyek, érzések, érzelmek és affektusok …………….. 49
A szimpátia ………………………………………………………………. 58
A helyénvalóság iránti érzék ……………………………………….. 60
3. fejezet
Magatartás a társas univerzumban ………………………….. 67
Viselkedés a modern közgazdaságtanban …………………….. 69
Epiciklusok vagy rendezett pályák? ……………………………… 75
Átélés, gondolkodás és tudás ……………………………………… 78
A társadalmi univerzum gravitációja ……………………………. 82
4. fejezet
Frank Knight már indulás elõtt megnyeri
a lóversenyt ……………………………………………………………. 87
Példa a viselkedési közgazdaságtan módszerére ……………. 88
Smith válasza a 20. és 21. századi behaviorizmusra ……….. 94
Egy modellre van szükség, hogy legyőzzön
egy modellt ………………………………………………………….. 100
5. fejezet
Axiómák és alapelvek az emberi magatartás
megértéséhez………………………………………………………… 109
Axiómák …………………………………………………………………. 111
Alapelvek ……………………………………………………………….. 117
6. fejezet
Megállapítások kontextusspecifikus cselekvés
elõrejelzésére………………………………………………………… 127
Példa egy szabályra, alkalmazkodás a szabályhoz
és egyensúlyi harmónia a szabálytérben ………………….. 127
Jótékonyság és igazságosság mint erények …………………. 130
Megállapítások a jótékonyságról ……………………………….. 133
Megállapítások az igazságtalanságról …………………………. 136
Adam Smith erkölcstanának általános jellege
és szimmetriája …………………………………………………….. 139
A véletlen, valamint az érdem és vétek iránti érzék ……… 141
7. fejezet
Helyénvalóság és szimpátia egy szabályok által
irányított rendszerben…………………………………………… 145
A követett szabályok társadalmi alapjainak feltárása …….. 145
A rendszer nem a tudatos emberi értelemből ered ……… 146
A rendszer eredete az emberi érzelemben van:
helyénvalóság és a szabályok kialakulása …………………. 148
Érdem és vétek az ítéletekben …………………………………… 151
A pártatlan szemlélő ………………………………………………… 152
Az önámítás hibáinak elkerülése ……………………………….. 155
A természet segít, ahol az ész önmagában elbukna ……… 156
A jótékonyság és az igazságosság érinti
mások ítéleteit ……………………………………………………… 158
Azon szereplő cselekvésének korlátai, akire az ítéletek
vonatkoznak ………………………………………………………… 159
Aszimmetria a nyereségekben és veszteségekben,
pozitív versus negatív reciprocitás és elterjedés ……….. 160
8. fejezet
Felfedezések a bizalomjátékban ……………………………. 163
Kétválasztásos alternatívák az egyszerû,
egyfordulós bizalomjátékokban ……………………………… 167
A „körülmények” feltárása: számít-e
az alternatív költség a szándék kifejezésében? ………….. 175
Ismételt bizalomjátékok: vajon egy bizalmi
környezet ösztönzi a bizalmat, vagy visszautasítást
eredményez? ………………………………………………………… 177
A jótékonyság és a zsarolás jelzéseinek összekeverése
alacsonyabb szintű kooperációt eredményez……………. 180
9. fejezet
Az ultimátumjáték mint önkéntelen zsarolás ………… 185
Az ultimátumjáték bináris választási formái ………………… 189
Egyensúlyi játék az önkéntes ultimátumjátékokban:
a jótékonyságot nem lehet kikényszeríteni ………………. 191
Egyensúlyi játék az egyszeri ultimátumjátékokban:
önkéntes játék a cseréből származó nyereséggel ………. 194
Önkéntes ultimátumjátékok egy fix összeg
és egy változó összeg elosztására ……………………………. 195
Kényszerítés hiányában a megfontoltság érvényesül ……. 199
10. fejezet
Új bizalomjátékok tervezése, előrejelzése
és értékelése …………………………………………………………. 205
Egyszerû bizalomjáték ……………………………………………… 207
A bizalom és a megbízható cselekvés jellemzése …………. 208
A bizalomjáték összehasonlító elemzése:
hagyományos modell versus az Érzelmek modellje ….. 211
A „jótékonyság hiányát” büntető opció bevezetése ……… 213
Vajon a vizsgálati alanyok úgy látják ezt,
ahogyan mi (és Smith) látjuk? ………………………………… 215
Kommentár a „Mi az, ami nem” tanulmányról …………….. 217
Büntetés bevezetése az igazságtalanságért …………………. 218
Egy választási lehetőség bevezetése a jótékony
cselekvésért járó jutalom elfogadhatóbbá tétele
érdekében……………………………………………………………. 223
Bármelyik büntetési lehetőség engedélyezése …………….. 225
Végkövetkeztetés …………………………………………………….. 226
11. fejezet
A hagyományos játékelmélet formális
struktúrájának felülvizsgálata ……………………………….. 229
A hagyományos játékdinamika ………………………………….. 231
A társadalmi preferenciák javasolt módosítása ……………. 232
Az egyfordulós játék újragondolása
az Érzelmek alapján ………………………………………………. 233
A játékstruktúrától a cselekvésig
az Érzelmek alapelveinek alkalmazásában ……………….. 236
„Méltányossági” egyensúlyok, avagy megegyezés
a Jótékonyságról szóló 1. megállapításról
és az Igazságtalanságról szóló 1. megállapításról?……… 238
Egyensúly, a tegnap embere és a ma embere ………………. 240
12. fejezet
Narratívák a kísérleti közgazdaságtanban
és a kísérleti közgazdaságtanról ……………………………. 243
A bizalomjáték narrativizálása …………………………………… 245
A kísérlet felépítése és lépései …………………………………… 247
Eredmények …………………………………………………………… 258
Az élet bizonytalan és mindig mozgásban van …………….. 270
13. fejezet
Adam Smith programja az emberi társadalmi-gazdasági
jólét tanulmányozására: a jótékonyságtól
és az igazságosságtól A nemzetek gazdagságáig …… 273
A büntetés arányos a haraggal …………………………………… 275
A negatív igazságosság az Érzelmekben
és a tulajdon A nemzetek gazdagságában ……………….. 277
A társadalom két pillére: a jótékonyság a dísz,
az igazságosság az alap ………………………………………….. 278
Egyensúly versus a kooperáció egyéb lehetséges formái:
a jótékonyság vagy az igazságtalanság büntetése ………. 279
Az erkölcsi érzelmektõl a piacok kiterjesztett rendjéig,
specializálódás és a jólét megteremtése …………………… 283
Név- és tárgymutató …………………………………………………………. 287

További információk

Tömeg 0,496 kg
Borító

puhatáblás, ragasztókötött

Eredeti angol cím

Humanomics: Moral Sentiments and the Wealth of Nations for the Twenty-First Century

Fordító

Dr. Sárvári Balázs, Szentes Dóra

ISBN

9786155884917

Megjelenés ideje

2020.07.30

Méret

15,2 cm x 22,8 cm

Oldalszám

235

Szerző

Vernon L. Smith
Bart J. Wilson

Mások ezeket is vásárolták

Cím

Go to Top