1. A kvantumszámítás nem új típusú számítás, hanem a számítás valódi természetének felfedezése.
  2. Az összefonódás lényegét szavakkal nehéz megfogalmazni, de a matematika nyelvén leírva könnyedén érthetővé válik.
  3. Bohr és Einstein egyaránt érdeklődtek a kvantummechanika filozófiája iránt, számos elméleti vitát folytattak le annak valódi jelentéséről. Ma már mindannyian tudjuk, hogy Einstein és Schrödinger tévedett és a koppenhágai modellt tekintjük standard leírásnak. Ennek ellenére Einstein és Schrödinger egyaránt ragyogó tudósok voltak, így nem lehet kérdés, hogy a gondolataik ma is érdemesek arra, hogy megvizsgáljuk őket.
  4. A legtöbb ember gondolja úgy, hogy bár Einstein tévedett, az elméletének volt értelme. Különösen Bell maga is egészen addig azt hitte, hogy a klasszikus elmélet a helyes, amíg meg nem látta a sját kísérletek eredményeit.
  5. A klasszikus elmélet szerint minden kérdésre már azelőtt van határozott válasz, mielőtt feltesszük magát a kérdést. A kvantumelmélet ezzel szemben azt mondja, hogy a kérdésre a választ addig nem határozhatjuk meg, amíg a kérdést magát fel nem tettük.
  6. A tizenkilencedik század végén George Boole rájött, hogy a logika egyes részeit az algebrával azonos módon lehet kezelni – ebből következik, hogy léteznek olyan logikai törvényszerűségeket, amelyeket az algebra szabályai szerint is le lehet írni.
  7. Nyilvánvaló, hogy a kvantumalgoritmusok többről szólnak annál, mint hogy különböző dolgokat szuperpozícióba helyezünk. Ezen algoritmusok létrehozásának valódi művészete abban rejlik, hogy ezeknek a szuperpozícióknak a manipulálásával olyan méréseket végezhetünk, amelyekből aztán hasznos válaszokat kapunk.
  8. A kvantum-teleportálás lehetővé teszi a qubit egyik helyről a másikra történő áthelyezését anélkül, hogy a qubitot megjelenítő részecskét ténylegesen megmozdítanánk.
  9. Egy 300 qubitot használó számítás 2300 alapelemmel működne. David Deutsch felteszi a kérdést, hogy miként használhatunk fel olyan számításokat, amelyek több alapelemet tartalmaznak, mint ahány részecske megtalálható a világegyetemben. Véleménye szerint párhuzamos univerzumokat kell létrehoznunk, amelyek mindegyike együttműködik a másikkal.
  10. Természetesen ma még lehetetlen pontosan megjósolni azt, hogy a kvantumszámítás hosszú távon milyen jelentőséggel bír.