1. Holisztikus üzleti stratégiai megközelítés szükséges, mert csak a részproblémák megoldása újabb problémákat generál.
  2. Az üzleti vállalkozás célja olyan pozitív eredmény elérése, mely tevékenység során az egész közösség jóléte növekszik.
  3. A tudatossághoz olyan gyakorlatok vezetnek, melyek az ego, mint a szociális szükségletek negatív kivetülése által felállított korlátokat képes áttörni.
  4. A vezetőknek az állandó változásra reagálni képes szervezetet szükséges létrehozni, amelynek azonban a belső struktúrája stabil. A mátrix és a hierarchikus szervezeti formát a közösség tudja erre alkalmassá tenni.
  5. A kvantumvezetést megvalósító vállalkozások köztük az IKEA, az Unilever és a Tata holisztikus szemléletben teremtik meg a kapcsolódást a vezetők, a munkavállalók és a természeti környezet között, és ez a pénzügyi eredményeikben is egyértelműen kimutatható.
  6. A kvantumvezetőt meghatározza az ön-tudatos és holisztikus vezetési mód, üzleti cél, amely a virágzás teljes skálájára irányul, és a szervezési elvek egy halmaza, amely a teljességre épül.
  7. A kapcsolat gyakorlatok, mint a természetben való elmerülés, a művészet, a zene, a tornagyakorlatok és a naplóírás, segítik elkerülni csökkenő jólét és az elkülönültség negatív spirálját, és növelik azt a nyitottságot, mellyel túlléphetünk a félelem és az egyedüllét érzéseit adó mindennapi belefeledkezéseinken.
  8. A kapcsolat gyakorlatok a személy egészét érintik, és ennek keretében a nyugalmi hálózatot működtetik (default mode network – DMN), amely az érzelmi én-tudatban, a szociálisan fókuszált tevékenységekben és az etikus döntéshozatalban központi szerepet játszik.
  9. A kvantumvezetés kísérletező jellegű, amihez azonban tudatos jelenlét szükséges, mely utat nyit a teljesség élményére való ráébredés előtt.
  10. Az üzleti szférának holisztikus létjogosultsága van. Ehhez képessé kell válnia arra, hogy gazdasági, fizikai, kapcsolati, érzelmi és lelki vagyont tudjon generálni, miközben az emberiség testi-lelki és szellemi jólétének növekedését szolgálja.