1. A nyugati civilizáció korábban sosem érte el a geopolitikai tömörség és erő olyan szintjét, mint a hidegháború alatt, amikor a NATO robusztus katonai szövetségbe sűrítette a politikai és morális értékeket, amelyek a görög-római filozófiai örökségből, a kereszténység felemelkedéséből és a felvilágosodásból táplálkoztak.

 

 

 

  1. Az Egyesült Államok egy évszázadon át törekedett arra, hogy egy hatalom se váljon annyira dominánssá a keleti féltekén, mint amilyenné az Egyesült Államok vált a nyugati félen. Míg egy hatalom erre feltehetően nem is lesz képes Eurázsia méretei miatt, regionális hatalmak egy csoportja már elérheti ezt.

 

  1. A strukturális etnikai, politikai és gazdasági kihívások kezelése egyelőre lefoglalja az eurázsiai hatalmakat, de ezután az Egyesült Államok sem lesz képes olyan mértékben befolyásolni az erőegyensúlyt, mint korábban. Elérkezett a komparatív anarchia kora.

 

  1. Közép-Ázsia egyedülálló abból a szempontból, hogy itt találkozik az összes nagyhatalom, így jól leképezheti a nagyhatalmak közötti kapcsolatok alakulását.

 

  1. Földrajzi elhelyezkedése miatt az amerikai biztonságot, a nyersanyagok miatt a gazdasági fejlődést sem veszélyeztette hosszú ideig semmi, a technológiai fejlődés következtében azonban a földrajz már nem jelent akadályt.

 

  1. Az offenzív realizmus elmélete szerint a nagyhatalmak befolyásuk folyamatos növelésére törekszenek a rivális hatalmakkal szemben.

 

  1. Samuel Huntington felhívta a figyelmet arra, hogy a világ modernizációja nem jelenti egyúttal annak nyugatosodását is. Míg Ázsia katonailag és gazdaságilag is növekszik, az iszlám pedig ugrásszerű demográfiai növekedést mutat, a nyugat relatív befolyása csökken. A nyugati elgondolás, hogy a parlamentáris demokrácia és a szabad piac a megfelelő mindenki számára, konfliktust okoz más, eltérően gondolkodó civilizációkkal.

 

  1. A világ minél városiasodottabb, iskolázottabb és felvilágosultabb lesz, egyúttal politikailag annál instabilabbá is válik.

 

  1. A technológiai fejlődés új frontokat nyit. A globalizáció nem feltétlenül jelent növekedést és stabilitást, csak rengeteg gazdasági és kulturális kapcsolatot, ami akár fel is erősítheti a geopolitikai instabilitást.

 

  1. Marco Polo útvonala jól vázolja Eurázsia várható geopolitikáját. A visszafelé vezető útvonal lefedné a 21. század elejének geopolitikai fókuszát: az Indiai-óceánt a Perzsa-öböltől a Dél-kínai-tengerig.