1. A vállalati kultúrát és struktúrákat önmagukban értelmezve aligha lehet hatékonyan változtatni, csupán egyének sajátos motivációi és új, összehangolt viselkedési mintái vezetnek sikerre.

 

  1. A szándékoltan fejlődést szolgáló szervezetek (Deliberatley Developmental Organisation, DDO) működési metódusának alapja, hogy elfogadják, a munka és a munkavállaló személyisége együtt jár, azok nem választhatók el egymástól.

 

  1. A DDO, mint vállalati kultúra a munkavállalók teljes személyiségét elismeri és a személyiség teljességére figyel.

 

  1. Segítséget nyújtani másoknak a gyakorlásban („jobbító én”) különleges elégedettség érzést hordoz, melyet egy DDO-ban mindenki megtapasztalhat, nem csupán a vezetők és menedzserek.

 

  1. Az emberekből a legtöbbet az hozza ki, ha egyszerre adhatnak és kapnak is visszajelzéseket, továbbá, ha személyiség fejlődésükhöz célzott tanácsokat is kapnak (coaching).

 

  1. A DDO-k növekedésének alapja, hogy az üzleti növekedés folytonossága az emberek szakadatlan fejlődésén keresztül érhető el.

 

  1. E szervezetek és vezetőik egy személyiség gyengeségeire eddig ki nem használt erőforrásként tekintenek.

 

  1. A szándékoltan fejlődést szolgáló szervezetekben a gyakorlatok nem statikus jellegűek, azok folyamatosan finom hangolás alatt állnak, olykor pedig rendszerszintű megújuláson is átmennek. E szervezetekre, mint befejezetlen, ’félkész termékekként’ szükséges tekinteni, ahol a gondolkodásmódbeli változások az emberek személyiségfejlődésén keresztül jönnek létre.

 

  1. Azon szervezetekben, ahol a munkavállalókat személyiségükkel együtt, emberi módon és méltósággal kezelték, megteremtve közösségi kapcsolódásaik és a tagok folyamatos visszacsatolási kultúráját, a dolgozók felfedezték: már önmagában attól, hogy másképp kezelik és fejlesztik őket, sokat többre képesek, mint ahogyan azt előzetesen saját magukról gondolták volna. Ennek pozitív hatásai pedig a családi és egyéb jellegű emberi kapcsolataikra is átgyűrűznek.

 

  1. A szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy amennyiben a munkáltatók komolyan törődnek az emberek személyes fejlődésével (például a vállalat társadalmi felelőssége vagy a környezet védelme okán), az egyben a leghatásosabb útja a szervezeti kultúra újjá szervezésének, megvalósítása pedig egyszerre üzletileg is sikeres eredményeket hoz. A tisztán gazdasági szempontú sikerhez nem feltétlen szükséges szándékoltan fejlődést szolgáló szervezetté (DDO) válni, a komplexebb megközelítés azonban számos alkalommal automatikusan kiváltja azt.