A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hivatal (QAA – Quality Assurance Agency for Higher Education) a személyes fejlesztési tervet a következőképpen határozza meg: „Az egyén által kidolgozott és fenntartott folyamat, amelynek során az egyén saját tanulási folyamatára, teljesítőképességére és/vagy teljesítményére reflektál, és így létrehozza saját személyes, tanulási és szakmai fejlődésére vonatkozó tervét.” A PDP elsődleges célja, hogy „fejlessze az egyén azon képességét, amelynek segítségével reflektálni tud a saját tanulási folyamatára, meg tudja tervezni, és kész vállalni érte a felelősséget. A PDP segít a tanulónak, hogy tanulási rendszerét, folyamatát és eredményét világosabban átlássa, és egyben azt a koncepciót is alátámasztja, hogy a tanulás egy egész életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő folyamat”.
Coachként személyes és szakmai fejlődésünk gyakran összefonódik, ezért ez a fejezet szorosan kapcsolódik a Folyamatos szakmai fejlődés című 28. fejezethez, amely az ICF állásfoglalását és az általa támasztott, a coach folyamatos szakmai fejlődésére irányuló elvárásokat mutatja be.

Az ICF-alapkompetenciák rendszerének a 7. fejezetben ismertetett 2. kompetenciájából („Coachingszemléletben működik”) a folyamatos tanulás és fejlődés iránti elkötelezettség és az önreflexió szükségessége világosan kiolvasható. A PDP kialakításához az alábbi alapelvek szerinti eljárásokat javasoljuk:
• A PDP egy olyan gondosan felépített és proaktívan kidolgozott terv, amelyben tudatosságunk és az egész életen át tartó tanulás iránti elkötelezettségünk mutatkozik meg.
• A PDP széleskörűen, azaz tanulmányi, személyes és szakmai fejlődésre is alkalmazható.
• A PDP folyamata során támogatást, iránymutatást kapunk (például egy tanártól, egy mentorcoachtól vagy szupervizortól), továbbá lehetővé teszi, hogy egyre önállóbbak lehessünk, és egy fenntartható rendszert alakíthassunk ki magunknak.
• A PDP folyamata magában foglalja a cél kitűzését, a cselekvési terv összeállítását, az önreflexió gyakorlásának a módját és egy olyan folyamatos visszacsatolási mechanizmust, amelyet a kitűzött célok elérésének az érdekében használunk.
• A PDP folyamata lehetővé teszi, hogy az egyre gyarapodó tudásunkat másokkal is megoszthassuk, és másoknak is megmutassuk a képzési programok során, illetve a minősítés megszerzése vagy megújítása alkalmával. A PDP folyamata szorosan kapcsolódik a tanulás elméletéhez, különösen a Kolb-féle hatékony tanulás négy szakaszához.

Miben segít a személyes fejlesztési terv?

A PDP nyújtotta előnyök sokban hasonlítanak a folyamatos szakmai fejlődés (CPD – Continuous Professional Development) módszeréhez, ugyanis a PDP rendszeres és kitartó megvalósítása segít abban, hogy:
• mind formális, mind informális módon felismerjük, értékeljük, elismerjük és megmutassuk a tanulási folyamatunkat és fejlődésünket;
• kézben tartsuk a saját fejlődésünket;
• felismerjük, hogyan tanulunk, milyen tanulási stratégiák működnek jól és kevésbé jól, és így jobban tudatosul majd bennünk, hogy tanulóként és praktizáló coachként mi a leghatékonyabb számunkra;
• hatékonyabban megtervezzük, folyamatosan nyomon kövessük és felülvizsgáljuk a fejlődésünket;
• megtaláljuk önazonosságunkat tanulóként és folyamatosan fejlődő coachként is;
• felismerjük, megbecsüljük az erősségeinket és fejlődési lehetőségeinket, és meg tudjuk tervezni az erősségeink növeléséhez és a fejlődésünkhöz szükséges lépéseket;
• jobban fel tudjunk készülni coachként az egyes coachingalkalmakra, általában a megbízásainkra, és hivatásos coachként tágabb értelemben is felkészültek legyünk; valamint
• tudjunk alkalmazkodni az aktuális coachingirányzatokhoz és elvárásokhoz annak érdekében, hogy igazán sikeres coachok lehessünk.

 

A szövegrészlet Jonathan Passmore, Tracy Sinclair: Így lehetsz coach című könyvéből származik.

A könyv megvásárolható a webshopunkban!