1. A bonyolult és változatos XXI. századi világban való eligazodás a gazdasági szervezetek életében is számos kihívást jelent, amely kapcsán átgondolt és átható keretrendszerek szükségesek az értékteremtő hosszú távú működés biztosításához.
  2. Számos, egymást erősítő kognitív képesség megléte és tudatos alkalmazása kiemelt egy vezető számára, hogy hatékony, eredményes és versenyelőnyt kiaknázó üzletvitel alakuljon ki.
  3. A vízió hatékony átadása és a miértek pontos és érthető megválaszolása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a cég értéket teremtsen, és e folyamatot mindenki magas szinten tudja támogatni, illetve pontosan érteni is.
  4. Egy vezető beosztású személy – főleg operatív szinten –, ha megfelelően tudja menedzselni a saját és a közvetlen környezete (belső csapat vagy érdekcsoport) érzelmeit, akkor ezek felhasználásával érdemben hozzájárul a vállalat és az egyének szintjén is az értékteremtéshez.
  5. Egy vezetőnek jó politikusnak kell lennie, vagyis a menetrendszerűen kialakuló interakciókban, konfliktusokban megfelelő érvrendszerrel és tárgyalóképességgel kell rendelkeznie, így a környezetében egy megbízható példaképpé válva viszi előre a vállalatot.
  6. Az ellenállóképesség vagy kitartás képessége az a tényező a vezetésben, amely segít megbirkózni a vezetői tevékenységet jellemző stresszel, illetve úrrá tud lenni az időszakos káoszhelyzeteken a hosszú távú sikeresség reményében.
  7. Manapság az erkölcs és etika egyre fontosabb vezetői tényezővé válnak, jelentőségük folyamatosan növekszik, amelyre az információ terjedése is jelentős hatást gyakorol.
  8. Az ügyvezetés feladata igencsak kiemelt, mert itt kell egyszerre a legkülönfélébb vezetői kvalitásokkal magas szinten rendelkezni, mivel egyaránt felelnek a stratégia kialakításáért és végrehajtásáért, miközben a vállalat operatív működésére is jelentős hatással vannak.
  9. Az egyes vezető szintek közötti váltás (pl. jelentős előléptetés) számos kihívást jelent az egyének és a szervezetek számára is.
  10. A vezetői hierarchiában egyre feljebb lépve a hatékony és eredményes vezetők egyre nagyobb intelligenciával, magabiztos politikai attitűddel és érdekérvényesítést támogató kitartással kell, hogy rendelkezzenek.