fbpx
Keresés
Kategóriák
Albumok (15)
Bölcs Vár könyvesbolt (25)
Egyéb (1)
Geopolitika (20)
Menedzsment (30)
PABOOKS (69)
Pénzügy/Közgazdaságtan (26)
Árak
Rendezés
 • A Magyar Nemzeti Bank közgazdasági és monetáris politikai szakkönyvsorozatának első köteteként jelent meg 2015-ben a Matolcsy György jegybankelnök által jegyzett Egyensúly és növekedés. A Magyar Nemzeti Bank mandátumának megfelelve döntött a szakkönyvsorozat elindításáról, miután törvényi feladatai közé tartozik a hazai pénzügyi kultúra és így a közgazdasági gondolkodás fejlesztése, valamint elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül a Kormány gazdaságpolitikájának támogatása is.

  Az Egyensúly és növekedés egy kiemelt jelentőségű időszak elemző értékelését célozza, nevezetesen a magyar gazdaság 2010 és 2014 közötti konszolidációját és stabilizációját. Az Egyensúly és növekedés részletesen bemutatja mindazokat az új gazdaságpolitikai elgondolásokat, innovációkat, és eszközöket, amelyek a magyar gazdaság 2010 és 2014 közötti, gazdaságtörténeti szempontból is jelentős sikeréhez vezettek, megvalósítva a költségvetési és pénzügyi stabilizációt, és ezzel a fenntartható növekedés alapfeltételeit.

  A kötet úgy nyújt komplex értékelést a növekedési fordulathoz vezető stabilizációról, hogy az „egyensúly vagy növekedés” gazdaságpolitikai képleten keresztül a korábbi évtizedek releváns folyamatait is megvizsgálja. A meghozott, olykor újszerű és innovatív intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt években jutott el egy kivételes helyzetbe Magyarország, miután a gazdaságot egyszerre jellemzi az egyensúly és növekedés, ami biztos alapot biztosít a sikeres jövőhöz.

 • Akció!

  El(t)érés

  3 499 Ft 1 999 Ft

  Hogyan alakítja a befogadás a tervezést? 

    A design, mint kreatív tervezésen alapuló gondolkodásmód és az innováció a 21. századi fejlődés egyik legfontosabb kulcsa. E szellemiség alkalmazásának hozománya pedig nem csupán a termékfejlesztés sikerében, pozitívabb ügyfélélmények szolgáltatásában vagy az ügyfélmegtartási arányszámokban mérhető, hanem a tervezés folyamatában résztvevő szakértők részéről is magasabb teljesítményt és inspirálóbb munkaközösséget eredményez. Kat Holmes, a Microsoft Inclusive Design területének egykori főigazgatója, jelenleg a Google felhasználói élmények tervezéséért felelős egységének igazgatója, e kötetében arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberi sokféleségen alapuló tervezési megközelítés révén és csapatépítési módszerrel képessé válunk kezelni még a mai VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous), azaz változékony, bizonytalan, komplex és kevésbé egyértelmű világ jelentette kihívásokat is. A szerző egy teljesen új szemléletet vezet be, melynek széleskörű alkalmazásával egyszerre nyílnak új távlatok az olvasók saját lehetőségeinek meghatározásában, a 21. századi tervezési kihívásoknak való megfelelésben és a dinamikus világ kezelésében egyaránt.
 • Akció!

  Emberarcú közgazdaságtan

  3 499 Ft 1 999 Ft
  A gazdaságot a klasszikus közgazdaságtan megszületése óta leggyakrabban egy automatizmusok mentén működőgépezethez hasonlítjuk. Ugyanígy tekintenek rá a piacpártiak,akik szerint a piacgazdaság automatikusan a közjót szolgálja,de ugyanezt gondolják a kritikusok is, akik szerint a kapitalista rendszert az önérdek és a kapzsiság működtetik. Mindkét nézőpontban közös, hogy az etikai megfontolásokat,a materiális szükségleteken túlmutató igényeket különbözőérvekkel, de leválasztják a gazdaságtól. Az egyik tábor szükségtelennek, a másik pedig eredendően összeegyeztethetetlennek tartja a társadalmi felelősségvállalás, gondoskodás,vagy éppen a környezeti fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételét a piacgazdaság működésével. Julie A. Nelson, a bostoni University of Massachusetts professzorarámutat arra, hogy a „gazdaság, mint gépezet” Adam Smithtől eredeztethető metaforája rendkívül káros,ugyanis eltakarja előlünk a világ valódi mozgatórugóit, amelyek munkára és gondoskodásra késztetik az embereket, és működtetik a vállalatokat. Amennyiben felismerjük, hogy a gazdaság nem egy gépezet, hanem egy élő, emberek alkotta és az etikai döntéseink által formált rendszer, amelynek figyelemre és gondoskodásra van szüksége, akkor egyénileg és össztársadalmi szinten is jobb döntéseket hozhatunk, és jobb életet élhetünk. A könyv a feminista és ökológiai közgazdaságtani szemléletet is integrálva, ugyanakkor szelíden és következetesen rombolja le a „gazdaság, mint gépezet” dogmáját, és egy inspiráló szellemi utazáson keresztül arra ösztönzi az olvasót, hogy újragondolja a gazdaság működéséről alkotott elképzeléseit és az abban betöltött saját szerepét is.
 • Akció!

  Emberközeli vezetés

  3 499 Ft 1 999 Ft
  Az innováció, a tudás és a kreativitás által vezérelt gazdaság egyik legfontosabb erőforrása az emberi szellem és annak harmóniája, ahogyan az adott személyiség a választott hivatásához illeszkedik. A vezetők hozzáállása és irányítási módszerei ennek megfelelően jelentős átalakuláson mennek keresztül. Egyre inkább elmozdulnak az ipar korszakában kialakult, emberi természetet háttérben tartó, haszonelvű irányítási módoktól és az emberközeli vezetés együttérzésen és pozitív pszichológiai megközelítésen alapuló metódusait helyezik előtérbe. A kötet ennek szellemiségét ülteti át a vezetési eszközök és a vállalatirányítási rendszerek szintjére, számos példával és eset alapú megközelítéssel szemléltetve az emberi léptékű vezetés megvalósulását a mindennapokban. A szerzők – Sudhanshu Palsule az egyesült államokbeli Duke Egyetem díjnyertes oktatója, nemzetközileg elismert tanácsadó, és Michael Chavez, a Duke Egyetem vállalati képzési programjának vezérigazgatója – tevékenységeinek középpontjában a 21. századi kihívásoknak megfelelő leghatékonyabb vállalati modellek és vezetési stílusok kiépítése áll. Megállapításaik alapján jelen korunk egyre összetettebb és bizonytalan feltételeket kínáló globális ökoszisztémájában csak azon vállalatok válhatnak sikeressé, melyek stratégiájukat a munkavállalók számára egy közös célként képesek megfogalmazni, és ezt a mindennapi működésben etikus hozzáálláson és emberközeli vezetésen keresztül tudják képviselni. A 21. századi vállalkozások sikeres vezetéséhez a szerzők az emberi erőforrásokkal való bölcs gazdálkodás új eszközeit, és egy olyan átfogó gondolkodásmódot ajánlanak, melyben a vezetők megteremthetik az alapjait a hatékonyabb vállalkozásnak és a nagyobb mértékű fenntarthatóságnak egy összetett világban.
 • Akció!

  Esti mesék menedzsereknek

  3 499 Ft 1 999 Ft
  Henry Mintzberg, a kanadai McGill Egyetem professzora, valamint napjaink egyik leggyakrabban hivatkozott stratégiai menedzsment gondolkodója, legújabb kötetében blogjának 40 legnépszerűbb bejegyzését osztja meg az olvasóközönséggel közérthető formában. A könyv alapállítása szerint a menedzsereknek mielőbb szükséges kilépniük az elszigeteltségből és megtudniuk, hogy az általuk irányított „királyságban”, a realitások talaján valójában mi és hogyan történik. Mintzberg tollából ez alkalommal életművének eddigi legjátékosabb formában közreadott, ugyanakkor legkomolyabb kérdéseket taglaló munkája látott napvilágot. Az író úgy fogalmaz, hogy „Csak próbálj meg nem felháborodni azon, amit olvasol, mert a leginkább felkavaró ötleteim nagyrészben éppen azok, amelyek végül a legjobbnak bizonyultak. Csupán idő kellett hozzá, hogy egyértelművé váljanak.” Miért beszélünk mindig csak „top menedzsmentről”, és soha az alacsonyabb szintű vagy „bottom menedzsmentről”? Miben áll a különböző szintű vezetők felelőssége, etikus és méltányos magatartása és egyáltalán, hogyan érdemes mérni a vezetők munkáját és teljesítményét? A kézben tartott kötettel ilyen és ehhez hasonló kérdésekre ad választ Henry Mintzberg, minden eddigi írásánál szórakoztatóbb formában, ugyanakkor mély, kimunkált gondolatok és kutatások esszenciáival.
 • Az új világrend nyomában A könyv egy eredeti és időszerű témát jár körbe, Bruno Macaes ugyanis amellett érvel, hogy a jelenlegi világrendi átalakulást az „eurázsiai” kifejezéssel magyarázhatjuk a legjobban, művében részletesen meg is indokolja, hogy a jövőben miért kellene ebben a szuperkontinensben gondolkoznunk. Mialatt Kína és Oroszország gyorsan felismerte Eurázsia stratégiai szerepét, mostanra már az európaiak is kezdik belátni, hogy politikai törekvéseik szorosan kapcsolódnak ehhez a szuperkontinenshez és az ott található többi államhoz. A diplomáciai és történelmi áttekintésen túl részesei lehetünk annak a hat hónapos utazásnak, amelyet a szerző tett Bakutól Szamarkandig, Vlagyivosztoktól Pekingig, amin keresztül egy fantasztikus képet nyújt az olvasó számára az Európát és Ázsiát összekötő területekről és az ott élő emberekről. Véleménye szerint az eurázsiai korszak már el is kezdődött, amit a következő tényekre alapoz: Kína által elindított nagyszabású infrastrukturális projekt az „Egy övezet egy út”, amellyel a tervek szerint újra megnyílik az egykori Selyemút; városok globális sikerei Hongkong és Szingapúr példáján; Törökország egyre nagyobb nemzetközi szerepvállalása; valamint Amerikának a világban betöltött helyének megváltozása. A könyv szerzője a világpolitikában bekövetkezett két váratlan fordulatot – Trump amerikai elnöknek való megválasztása, valamint a Brexit – is egyfajta válasznak tartja, amelyek a globális rendben lezajló átalakulások hatására születtek. A könyv nem csak betekintést enged napjaink zűrzavaros világába, de vállalkozik annak letisztázására is és felhívja a figyelmet arra, hogy Eurázsia mesterséges kettéválasztása nem tartható fent tovább és jobban tenné a világ, ha minél hamarabb elfogadná ennek tényét.  
 • Akció!

  Ez lenne Ázsia évszázada?

  3 499 Ft 1 999 Ft
  A gazdasági és politikai szakértők többsége régóta egyetért abban, hogy a 21. századtól kezdve egyre inkább Ázsia dominanciája lesz meghatározó a világgazdaságban. Az ezredforduló óta eltelt időszakban a kontinens gazdaságilag és katonailag egyre erősebbé vált, az átmeneti megtorpanásokat pedig rugalmasan vészelte át. Ázsia jelenleg a világ népességének 60 százalékát, a globális gazdasági kibocsátás 40 százalékát koncentrálja, továbbá a globális középosztályhoz tartozók közel fele is itt él. Az ugyanakkor még mindig nem egyértelmű, hogy a 21. századot ténylegesen Ázsia évszázadaként definiálhatjuk- e. A jelen tanulmánykötetben Jong-Wha Lee, a Korea University Asiatic Research Institute igazgatója és közgazdászprofesszora ezt a sokakat érdeklő kérdést igyekszik megválaszolni. Négy átfogó témakör mentén részletesen elemzi Ázsia legmeghatározóbb gazdasági és társadalmi folyamatait. A szerző ajánlásokat is megfogalmaz arra vonatkozóan, hogy a kontinens országai hogyan tehetik Ázsiát a 21. század nyertesévé azáltal, hogy gazdaságukat a pénzügyi stabilitást, az erős gazdasági növekedést, a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek mérséklését, illetve a környezeti fenntarthatóságot szem előtt tartva alakítják át. A rövid és kifejezetten olvasmányos tanulmányok nem csupán hasznos tudást nyújtanak a kontinens egyes országainak megértéséhez, hanem egy sajátos ázsiai perspektívával gazdagítják a régió, illetve a világgazdaság jövőjéről szóló globális párbeszédet.
 • A makrogazdasági politika újragondolása a Nagy Recessziót követően   Az olvasó a Massachusetts Institute of Technology (MIT) kiadójának legfrissebb közgazdasági kötetét tartja a kezében magyar nyelven, mely a válság utáni gazdaságpolitikában történt szakpolitikai irányváltásokról és a makrogazdaságról való gondolkodás teljes megújulásáról szól. Olivier Blanchard, a washingtoni Peterson Institute for International C. Fred Bergsten szenior kutatója, valamint a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egykori vezető közgazdásza (2008–2015), és Lawrence H. Summers amerikai közgazdász, az Obama-adminisztráció pénzügyminisztere, a Harvard Egyetem volt elnöke és professzor emeritusa könyvükben a pénzügyi stabilitást célzó szakpolitikai dilemmák végiggondolásához nyújtanak támpontokat. A szerzők a válság óta eltelt időszakkal való számvetésként nem halogatják tovább a legkritikusabb gazdaságpolitikai kérdések megtárgyalását. A pénzügyi stabilitást célozva állást foglalnak például a pénzügyi szektor komplex szerepéről, a monetáris és a pénzügyi szakpolitikák egymást kiegészítő, kívánatos mechanizmusairól, valamint a pénzügyi szabályozások intézményi és rendszerszinten elérhető hozzájárulásainak lehetőségeiről. A kötetben publikáló döntéshozók és a közgazdaságtudomány nemzetközi párbeszédének vezető kutatói között olyan neves gondolkodók véleményét és tudományos okfejtését olvashatjuk, mint például a magyar jegybank Lámfalussy-díjazottja, az Európai Központi Bank igazgatóságának tagja, Benoît Coeuré; az Európai Központi Bank elnöke, Mario Draghi, vagy Barry Eichengreen, a Kaliforniai Egyetem professzora.
 • Akció!

  Gazdasági fejlődés

  3 499 Ft 1 999 Ft
  Amit mindenkinek tudnia kell   A globális szegénység problémája hosszú évtizedek óta megoldatlan. A nemzetközi fejlesztésben érintett szereplők: kormányzatok, fejlesztési bankok, akadémikusok, think tankek, nem kormányzati szervezetek látszólag tehetetlenek, nyilvánvalónak és kézenfekvőnek tűnő reformok és intézkedések pedig nem valósulnak meg. A jelen kötetben Marcelo M. Giugale bemutatja azokat a problémákat, dilemmákat, lehetőségeket, amelyekkel a nemzetközi fejlesztésben érintett szereplők nap mint nap szembenéznek. Kérdések, illetve az azokra adott válaszok formájában, közérthető nyelven tárja fel, hogy miért olyan nehéz a kormányzatok és a gazdaságok optimális működéséhez szükséges szakpolitikai reformok megvalósítása, és hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni a társadalmi befogadás, oktatás, egészségügy, infrastruktúra, technológia, vagy éppen a segélyezés területén. Univerzális válaszokat nem kapunk, egyértelmű üzenetet viszont igen: a gazdasági fejlődés – és a szegénység ezzel együtt járó csökkentése – sohasem volt még ennyi ország számára ilyen közelségben.
 • Looking for a tranquil vacation that leaves you relaxed, restored, and uplifted? In this gorgeous guide, TASCHEN gathers the most exquisite and inspirational yoga retreats around the world, from an exotic luxury hotel in Bhutan to a spiritual ashram in India, a farmhouse in Tuscany to a beach resort in Mexico. Highlights include the Parmarth Niketan Ashram in Rishikesh—the birthplace of yoga, one of the holy cities of the Ganges, and a renowned pilgrimage site, where the Beatles attended the Maharishi’s ashram in 1968; and Yogamagic, an eco-retreat in Goa on the gentle Indian Ocean. Italy is not just a destination for the cultural and culinary traveler but also for the dedicated yogi: Il Convento in Tuscany and Santa Maria del Sole in Puglia strike a balance between yoga and the sensual Italian lifestyle. The Esalen Institute in Big Sur is a legendary New Age destination, offering yoga and much more, with over 500 spiritual and physical workshops; while Amansala’s Bikini Boot Campin Tulum, Mexico, combines beach life with yoga classes.

  The editor

  Angelika Taschen studied art history and German literature in Heidelberg, gaining her doctorate in 1986. Working for TASCHEN from 1987, she has published numerous titles on art, architecture, photography, design, travel, and lifestyle.

  Texts by

  Kristin Rübesamen holds an MA in German and Russian literature, and works as a journalist and author. She contributes to Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung and Süddeutsche Zeitung, and writes a yoga column (“Mattestunde”) for Welt am Sonntag. In 2010 her book Alle sind erleuchtet. Bekenntnisse einer Yoga-Lehrerin (Everyone Is Enlightened. Confessions of a Yoga Teacher) was published by Berlin Verlag. A certified Jivamukti Yoga teacher, she lives and teaches in Berlin.
 • Akció!

  Helyes pénzügy

  3 499 Ft 1 999 Ft
  Vajon képes-e a pénzügyi rendszer önmagában helyreállítani a társadalmi igazságosságot a szociális és gazdasági szférában? Vedat Akgiray, a török Bogˇaziçi Egyetem professzora, valamint az Egyetem Pénzügyi Szabályozási és Vállalatirányítási Kutatóközpontjának igazgatója jelen kötetében a pénzügyi rendszer fő funkcióját, a közvetítést helyezi a középpontba. E funkciója miatt ugyanis a pénzügyi szektor a társadalmi kohézió egyik legfontosabb területét képezi. A kötet kiindulási pontjában a szerző kiemeli, hogy a pénzügyek világa elszakadt a gazdasági és társadalmi valóságtól, eredeti célját elfelejtette, ezért újra fel kell fedeznie a világot, mint értékek által vezérelt valóságot. A kézben tartott könyv ezt követően számos olyan finanszírozási koncepciót tár fel, melyekkel pénzügyi rendszerünket egy új, a társadalmi jót hatékonyabban szolgáló modell felé lehetne elmozdítani. A szerző állítása szerint a helyes pénzügyekhez vezető út első lépésben azt jelenti, hogy újradefiniáljuk a pénzügyek saját életünkben játszott szerepét, majd rendszerszinten áttervezzük annak érdekében, hogy az a teljes társadalmat képes legyen kiszolgálni. A társadalmi és gazdasági jólét ugyanis jelentős részben a pénzügyi szolgáltatások minőségével van összefüggésben. Milyen reformok kellenek egy méltányosságot célzó pénzügyi rendszer kialakításához? Vedat Akgiray kötetében ehhez számos vezérelvet rögzít, kiemelve például, hogy a pénzügyi folyamatok gyorsaságának soha nem lenne szabad meghaladnia az azokat szabályozó kapacitások reakciójának tempóját, mivel a gazdasági növekedés és a stabilitás egyensúlyában ez komoly kockázatok kialakulásához vezet. A szerző további fontos ajánlása többek között, hogy a pénzügyi rendszer szabályozásainak kezelnie kell az egyre növekvő technológiai komplexitást. Emellett pedig a pénzügyi tudatosság és az egyéni felelősség növelése szintén a kötet legfontosabb üzenetei közé tartozik.
 • Akció!
  Gazdasági csodák teremtése termelés, irányítás és készségek által   A címben felvetett kérdés megválaszolásához Michael H. Best, a University of Massachusetts emeritus professzora első lépésben azt kéri olvasóitól, felejtsék el mindazt, amit a gazdasági és gazdálkodási rendszerekről hosszú ideje tanítanak és azt, amit ezzel kapcsolatban „igaznak hiszünk”. A gazdasági csodák mögött álló irányítási struktúrák és emberi készségek azonosításához, a növekedés megértéséhez, a szerző merőben új gondolkodási keretrendszert alkalmaz. Michael H. Best professzor formabontó megállapításai egy új kutatási módszer révén rajzolódtak ki, melyben ötvözi a statisztikai adatokon alapuló elemzéseket, a sikeres és sikertelen átalakulások történelmi epizódjainak vizsgálatával, mindeközben pedig három fő elemre összpontosít: a termelési rendszerre, a vállalkozások üzleti szervezetére és a készségek kialakítására, különös tekintettel ezek kölcsönös kapcsolódásainak hozzáadott értékére. A kötet közérthető formában izgalmas kikapcsolódást ajánl mindazoknak, akik a világgazdaságról szóló diskurzusokat összefüggéseiben szeretnék látni, valamint azoknak, akik bekapcsolódni szándékoznak például az iparpolitika, a szabadkereskedelem vagy a munka jövőjéről szóló közösségi gondolkodásba.
 • Akció!
  A vezetés a jelenkor legfontosabb megújuló energiaforrása – állítja Jennifer Garvey Berger, a Cultivating Leadership tanácsadó vállalat alapító-ügyvezetője, akinek ügyfelei között nem kisebb vállalatok vezetői és vezető testületei sorakoznak, mint a Google, a Microsoft, a Novartis vagy a Wikipedia. Munkája a stratégiákról és emberekről való új gondolkodásmódok támogatását célozza azok számára, akik munkájuk során fokozottan szembesülnek a komplexitás szintjében történő ugrásszerű elmozdulásokkal, változásokkal és a piacok szélsőséges kilengéseivel. A szerző kötetében a vezetés alatt azon körülmények megteremtését érti, amelyek között az emberek önmaguk legkreatívabb, leginkább összekapcsolt és legintelligensebb változatává fejlődhetnek. E vezetési tevékenységet azonban számos ösztön képes tévútra csalni, így a vezetők részéről egyre gyakrabban merül fel a kérdés: hogyan különböztessük meg azokat a megérzéseinket, amelyek előrevisznek, és miképp kezeljük azokat, amelyek hátráltatnak? A kérdés megválaszolásához Jennifer Garvey Berger először az öt leggyakoribb csapdát ismerteti: az egyszerű történetek iránti vágy csapdája, a személyes meggyőződés, az egyetértésre törekvés, valamint az irányítás és az ego csapdája. A fejezetek során pedig amellett, hogy megérteti, miért vezetnek ezek a természetes impulzusok tévútra bennünket, a vezetők ütőképes kérdéseket és változatos megközelítéseket is kapnak ahhoz, hogy elkerüljék e csapdahelyzetet.
 • Akció!
  „Haragod egyfajta őrület, mert lényegtelen dolgoknak tulajdonítasz nagy fontosságot.” Így írt Seneca „A haragról” című esszéjében a Kr. u. 1. század derekán, de szavai ugyanolyan erőteljesen szólnak hozzánk ma, abban a korban, amely talán minden eddiginél nagyobb mértékben küzd a haragból születő zaklatottsággal. E nagy hatású Seneca mű esszenciájának új fordítását tartja a kezében az olvasó, amely egy időtlen útmutatást nyújt a harag elkerüléséhez és kezeléséhez. Rámutat arra, hogy miért olyan veszélyes ez az érzelem, illetve, hogy a kontrollálása milyen egyéni és társadalmi szintű előnyökkel jár. Seneca teljes retorikai eszköztárának felvonultatásával, színes történelmi példákon, anekdotákon és szellemes bölcsességeken keresztül építi fel a harag elleni érvelését. Nézőpontunk fókuszának megváltoztatásával, gondolkodásunk korlátainak tágításával a sztoikus filozófus azt járja körül, mi érdemes egyáltalán arra, hogy bosszankodjunk miatta. Büszkeség, méltóság, fontosságérzet – amelyek a kedélyünk felborzolásának forrásai –, mind-mind felszínes dolognak bizonyulnak, ha hátrébb lépünk, és távolabbról nézzük az életünket. A kötet a harag ellenszerének egy, a keresztény és a buddhista etikával is összecsengő, megbocsátással és együttérzéssel kikövezett utat ajánl, amelyre mindenkinek érdemes rálépnie, aki a saját személyes vagy éppen a tágabb környezete fejlődését szeretné előmozdítani.
 • An acknowledged master during his lifetime, Hokusai created sublime works during the last thirty years of his life, right up to his death at the age of ninety. Exhibitions since the 1980s have presented his long career as a chronological sequence. This publication, which will coincide with an exhibition at the British Museum, takes a fresh approach based on innovative scholarship: thematic groupings of late works are related to the major spiritual and artistic quests of Hokusai’s life. Hokusai’s personal beliefs are contemplated here through analyses of major brush paintings, drawings, woodblock prints, and illustrated books. The publication gives due attention to the contribution of Hokusai’s daughter Eijo (Oi), also an accomplished artist. Hokusai continually explored the mutability and minutiae of natural phenomena in his art. His late subjects and styles were based on a mastery of eclectic Japanese, Chinese, and European techniques and an encyclopedic knowledge of nature, myth, and history. Hokusai: Beyond the Great Wave draws on the finest collections of his work in Japan and around the world, making this the most important publication for years on Hokusai and a uniquely valuable overview of the artist’s late career
 • Hokusai (1760–1849) was an extraordinarily prolific Japanese master artist and printmaker of the ukiyo-e (‘pictures of the floating world’) genre. More than 150 years after his death, his legacy remains as important as any Western painter’s. His work inspired a roll-call of great artists including Van Gogh, Renoir, Monet, Gauguin, Manet, Degas and Klimt as well as craftsmen and architects such as Frank Lloyd Wright.
  This book features six meticulously crafted pop-ups of some of his most famous works: 'The Great Wave'; 'Chrysanthemums and Horsefly'; 'The Poem of Ariwara no Narihira or Autumn Leaves'; 'Kirituri Waterfall'; 'Phoenix'; and 'A Sudden Gust of Wind'.
 • Japan Style

  12 800 Ft
  This book describes and defines what ‘Japan style’ is. It explores specific achievements in Japanese art and architecture, but also offers an in-depth analysis of the whole of Japanese culture, its vision of the world and of humankind. ‘Japan style’ is something recognizable to everyone: a beautifully arranged flower, an elegant piece of calligraphy or a simple rock garden, but it is also something that is very difficult to define. This book gives the reader the tools to fully understand Japanese art and culture. As Gian Carlo Calza says, the path to understanding and appreciating Japanese culture is slow and long, and in order to develop the right sensibility on the journey, it is imperative that the reader acquires the necessary means. With this in mind, the author reveals and shares his experience in and knowledge of Japanese culture, defining the essence of Japanese style. The book is divided into three main sections. In the first one (‘Irregular Beauty’), the author delineates the different aspects of Japanese culture and draws interesting connections between art, architecture, religion, philosophy and mythology. For example, he explains the aesthetics of the tea ceremony and its relationship to Zen philosophy as well as other subjects such as the function of the void in mythology, Buddhism and the arts. The second part of the book (‘A Feeling of Nature’) follows a chronological path from ancient times to the present explaining more specifically how to interpret the different forms of Japanese art (literature, painting, sculpture, etc.). The third part of the book ('Art Masters') contains short monographs on Japanese masters in the history of Japanese art and culture: Zeami Moto, the creator of "No" theatre; Hokusai, the master of woodblock printing; Yasunai Kawabata and Mishima Yukio, the writers; and the graphic designer, Tanaka Ikko. Calza’s groundbreaking and insightful text is accompanied by 150 colour images of a great variety of examples from Japanese art and culture.
 • The Arts of the Meiji Period From the 1860s to the 1890s, the rise of Japonisme and the Art Nouveau movement meant few could ignore or resist the obsession with all things Japanese. Superbly crafted and often highly decorated Japanese objects—lacquer, metalwork, ceramics, enamels, and other decorative items—stimulated and inspired Western artists and craftsmen to produce their own works. Arts of the Meiji period (1868–1912) were displayed at international exhibitions, in the galleries of influential dealers, and at fashionable stores. Artists from van Gogh, Whistler, Monet, and Edouard Manet to Klimt and Schiele were all, to varying degrees, influenced by the Japanese art. Van Gogh himself stated that he owed his inspiration to Japanese art, but he was probably not conscious of the full extent to which art in Europe had already been influenced by that of Japan.
 • Keynes

  1 999 Ft
  A mester visszatér   Robert Skidelsky a 2009-ben megjelent könyvében kísérletet tesz J.M. Keynes, a Mester szellemiségének, gondolatainak megidézésére, annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a kilábaláshoz abból a pénzügyi, gazdasági és politikai válságból, ahová egy három évtizednyi tévedéssorozat vezette a világot. Robert Skidelsky szerint az “ős bűn” az volt, hogy nem hallgattak a Mester szavára és másképp tettek különbséget kockázat és bizonytalanság között, mint ahogy azt örökül hagyta ránk. A Nobel díjas R. C. Merton szerint kockázat az a bizonytalanság, ami számít, míg Keynes szerint a bizonytalanság nem számszerűsíthető és kockázatkezelési módszerekkel nem is tudjuk igánkba hajtani. A túlglobalizálódás, a fellazított pénzügyi szabályozók és a pénzügyi tudatosság alulbecslése hozták a válságot, feladatunk ezért, hogy Keynes filozófiáját, etikáját és politikáját szemünk előtt tartva hatékonyan éljünk a szuverén állam szabályozási potenciájával. Skidelsky könyve sokat segít ebben a tanulási folyamatban.
 • Gyakorlati útmutató karriered beindításához a várandósság és gyermeknevelés alatt   A szerző, Allyson Downey a mai felgyorsult világ fiataljai számára készített útmutatót a várandósság és a családalapítás idejére. Kifejezetten arra fókuszál, hogy az anyaságot hogyan lehet összeegyeztetni a munkavállalással és a munkába való visszatérés folyamatával. Egy nagyon gyakorlatorientált olvasmány, az írónő ötven nővel készített személyes interjút, valamint több ezer szülőtől gyűjtött adatokat a témában. Maga az írónő is kétgyermekes anyuka, így a saját példája is egyike a felmérésben szereplő tapasztalatoknak. Valós élethelyzeteket mutat be a könyv, a hétköznapi életből veszi a példákat, végig azt érezheti az olvasó, hogy ez akár velem is megtörténhet. A példák sok esetben az amerikai rendszer sajátosságait mutatják be, azonban a tanácsok és javaslatok tanulságosak lehetnek mindannyiunk számára.