fbpx

Folyamat és pluralizmus

3 499 Ft 1 999 Ft

A könyv egy sajátos, kínai megközelítését adja annak a kapcsolatközpontú, vallásközi párbeszédeknek, amelyet kínai harmonizmusnak neveznek. E jelenség legfontosabb jellemzői a békés együttélés, a kölcsönös átalakulás és a változásokra való nyitottság. A Whitehead-féle folyamatfilozófia segítségével a kínai harmonizmus középutat kínál az individualizmus és az univerzalizmus között; megmutatta, miként létezhet sokféleség egy egységen belül – állítja a szerző, Zhihe Wang filozófiaprofesszor, a Kínai Posztmodern Fejlesztési Intézet igazgatója. A kínai harmonizmus nyitott a vallások közötti hasonlóságokra, és hangsúlyozza, hogy a vallások a vallások közötti különbségek inkább kiegészítik egymást, semmint ütköznének. Ennek mentén a kínai harmonizmus magában foglalja a mások iránti tiszteletet és a másoktól való tanulás iránti hajlandóságát – természetesen anélkül, hogy a másikat korlátozná. A komplementaritás lehetőségének hangsúlyozásával a folyamatorientált kínai harmonizmus elkerüli a John Hick és S. Mark Heim által képviselt univerzalizmus és individualizmus közötti kettősséget, és teret ad a valódi nyitottságnak.

 

Tartalomjegyzék

Előszó Dr. John B. Cobb Jr. tollából ……………………………………………………….. 7
Köszönetnyilvánítás ………………………………………………………………………….. 11
Bevezetés ………………………………………………………………………………………….. 13

ELSŐ FEJEZET – Út a vallási pluralizmushoz: történeti áttekintés ……………. 23
1. Az exkluzivizmusra építő múlt ……………………………………………………… 27
2. Vallási pluralizmus az 1960-as évek előtt ………………………………………… 31
Friedrich Schleiermacher ……………………………………………………………… 31
Georg Wilhelm Friedrich Hegel …………………………………………………….. 34
Ernst Troeltsch ……………………………………………………………………………. 40
Arnold Toynbee …………………………………………………………………………… 45
3. Vallási pluralizmus az 1960-as éveket követően ………………………………. 51
4. Az exkluzivizmus folytatódó hagyománya ………………………………………. 59

MÁSODIK FEJEZET – 1. John Hick vallási univerzalizmusa:
folyamatfilozófiai válasz ………………………………………………………………………. 63
1. A kizárólagosság Hick-féle elutasítása …………………………………………….. 64
2. A vallási pluralizmus szószólója …………………………………………………….. 70
3. Hick univerzalista pluralizmusa …………………………………………………….. 75
4. Hick pluralizmusának az eredményei…………………………………………….. 80
5. Whiteheadiánus válasz Hick elképzeléseire…………………………………….. 84

HARMADIK FEJEZET – Heim vallási partikularizmusa
és egy folyamatalternatíva …………………………………………………………………… 97
1. Heim elutasítja a hickiánus univerzalizmust …………………………………… 98
2. Heim pluralizmusa…………………………………………………………………….. 102
3. Heim munkásságának az értékelése …………………………………………….. 108
4. Heim exkluzivizmusának a megvitatása ……………………………………….. 116
5. Egy folyamatorientált alternatíva felállítása
Heim partikularizmusával szemben ………………………………………………120
A pánexperiencializmus és a józan ész keményvonalas
felfogásának a fontossága …………………………………………………………122
A belső kapcsolatok elsődlegessége………………………………………………. 128
Az egyediség megerősítése exkluzivizmus nélkül……………………………. 131
A vallás és a jog összekapcsolása ………………………………………………….. 137
Túl a bináris gondolkodásmódon ………………………………………………… 140

NEGYEDIK FEJEZET – Whitehead vallási pluralizmusa …………………………. 143
1. Whitehead vallási pluralizmusa …………………………………………………… 144
2. John Cobb megközelítése …………………………………………………………… 153
3. Griffin hozzájárulása ………………………………………………………………….. 162
4. A whiteheadiánus vallási pluralizmus jelentősége …………………………. 169

ÖTÖDIK FEJEZET – A kínai harmonizmus ………………………………………….. 173
1. Harmonizmus, pluralizmus, szinkretizmus …………………………………… 174
2. A kínai harmonizmus …………………………………………………………………. 179
Minden vallás egyenlő………………………………………………………………… 179
A vallások egymást kiegészítő jellege ……………………………………………. 182
A három vallás mint szerves egész ……………………………………………….. 183
A nem dogmatikus nyitottság ………………………………………………………. 187
3. A kínai harmonizmus gyakorlása …………………………………………………. 189
Békés együttélés ………………………………………………………………………… 189
Kölcsönös átalakulás ………………………………………………………………….. 191
A változásra való nyitottság …………………………………………………………. 193

HATODIK FEJEZET – A kínai harmonizmus filozófiai alapjai …………………. 197
1. A folyamat felfogása …………………………………………………………………… 198
2. Nyitottság …………………………………………………………………………………. 201
3. A jin-jang szemlélet …………………………………………………………………… 203
4. Harmónia …………………………………………………………………………………. 209
5. A transzcendens és az immanens egysége …………………………………….. 211
6. Mások tudatos figyelembevétele ………………………………………………….. 215
7. Egyszerre kétféle út követése ……………………………………………………… 217
8. Befejezés ………………………………………………………………………………….. 220

Bibliográfia …………………………………………………………………………………….. 223
Név- és tárgymutató …………………………………………………………………………. 237

További információk

Tömeg 0.412 kg
Szerző

Zhihe Wang

Borító

puhatáblás, ragasztókötött

Eredeti angol cím

Process and Pluralism: Chinese Thought on the Harmony of Diversity

Fordító

Radó Nóra

ISBN

978-615-5884-93-1

Megjelenés ideje 2020. 08. 26.
Méret

15,2 cm x 22,8 cm

Oldalszám

244

Érdekelhetnek még…

Go to Top