Küldetésünk

“Hidakat építünk.”

A Pallas Athéné Könyvkiadó 2017 szeptemberében jött létre. Célunk, hogy olvasóink széles körű és alkalmazható ismeretekre tegyenek szert a közgazdaságtan és pénzügy, a menedzsment, a geopolitika és a fenntartható fejlődés terén. E négy tudományterületet fedő könyvkínálatunkban fontos szerepet játszik a releváns szakmai ismeretek és a kulturális értékek közvetítése, egyensúlyban tartva a tudást és a közérthetőséget.

Kiemelten fontosnak tartjuk az új tudás elérhetővé tételét, így a legfrissebb nemzetközi, bestseller könyveket jelentetjük meg magyar nyelven. Többek között olyan nagy presztízsű, egyetemi hátterű kiadók kiadványait hozzuk el a hazai olvasóközönségnek, mint a Harvard University Press, Princeton University Press, Oxford University Press, Yale University Press, MIT Press, Stanford University Press.

Szakterületeink

KÖZGAZDASÁGTAN
PÉNZÜGY

A kiadó missziója, hogy a közgondolkodás formálásának aktív szereplőjeként innovációra inspiráló gondolatokat és új ötleteket közvetítsen a hazai olvasóközönség számára. Eszközeivel támogatja, hogy a jelenkor társadalmi és gazdasági folyamatai mélyebb megértést nyerjenek. Ennek érdekében a Pallas Athéné Könyvkiadó a gazdálkodástudomány és a közgazdaságtan területén is olyan köteteket bocsát ki, amelyek tudományos alapokkal rendelkeznek, a nemzetközi könyvpiacon már komoly elismerést kaptak, ugyanakkor megfogalmazásukban olvasmányos és közérthető stílust képviselnek. A gazdálkodáshoz és közgazdaságtanhoz kapcsolódó könyvek célja, hogy az általuk közvetített tartalmak továbbgondolásra késztessenek, hozzájáruljanak saját gazdálkodási rendszereink megújításához, és nem utolsó sorban izgalmas időtöltést kínáljanak a 21. századi ökonómia megismeréséhez.

MENEDZSMENT

A menedzsment tudománya több ezer éves múltra tekint vissza, már a piramisok építése során is alkalmazták az ókori egyiptomiak a tervezés, szervezés, irányítás menedzsment funkciókat. Ennek ellenére a menedzsment tudományának születése a XX. század elejére tehető, amely az ember által létrehozott szervezetek irányítását, a bennük lezajló tervezési, szervezési, ellenőrzési, hatalomgyakorlási és döntési folyamatokkal kapcsolatos tevékenységek összességét jelenti. A Pallas Athéné Könyvkiadó a menedzsment-könyvek mellett-, önfejlesztő könyvek kiadását is célul tűzte ki, mivel napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy meglévő képességeinket továbbfejlesszük. Az előrelépés érdekében tudnunk kell, melyek azok a képességeink, amelyek akadályoznak ebben, és hogyan tudunk ezeken változtatni. Az önfejlesztő könyveink egy-egy képesség fejlesztésében nyújtanak segítséget, hogy hozzájáruljanak végső céljaink eléréséhez.

GEOPOLITIKA

A XXI. században zajló események megértéséhez elengedhetetlen, hogy a geopolitikai tényezőket, folyamatokat megismerjük. A geopolitika mint tudományág meglehetősen összetett, interdiszciplináris látásmódot igénylő terület, amelybe beletartozik a történelem, a politikai földrajz, valamint a nemzetközi kapcsolatok, diplomáciatörténet is. A geopolitika elmélete az elmúlt ötven évben gyors fejlődésnek indult. A tudományág meghatározása sokrétű: egyesek a globális egyensúly és az állandó nemzeti érdekeknek tekintett világméretű hatalmi egyensúly vizsgálatára fektetnek nagyobb hangsúlyt, mások a politikatörténeti minták földrajzi meghatározottságának fontosságát emelik ki, megint mások szerint pedig a geopolitika célja annak hangsúlyozása, hogy a politikai uralom nem csupán az emberi és anyagi erőforrások függvénye, hanem azon földrajzi körülményeké is, amelyek között a hatalmat gyakorolják. Napjaink globális és információközpontú folyamatainak ismeretében elkerülhetetlen a digitális tartományok feltérképezése és a hálózatra kötött társadalom működésmódjainak megértése.

FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉS

Az emberi civilizáció jelen állapotában köztudottan nagy terheket ró a Földre. A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan folyamat, amely kielégíti a jelen szükségleteit többek között a földek, városok, termelési folyamatok, társadalmak és egyének szintjén, ám eközben nem csökkenti a jövendő generációk azon képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket. A fenntartható fejlődés tehát figyelembe veszi a környezeti ügyeket, a társadalmi igényeket és a gazdasági folyamatokat egyaránt. Ehhez egy holisztikus szemléletre van szükség, olyan elvek figyelembevételével, mint a társadalmi igazságosság, az erőforrások fenntartható használata, a társadalmi részvétel és felelősség, valamint az elővigyázatosság és a megelőzés elve.