Loading...
Kezdőlap 2018-03-14T16:59:00+00:00

Küldetésünk

„Hidakat építünk.”
A Pallas Athéné Könyvkiadó 2017 szeptemberében jött létre, célunk, hogy olvasóink széleskörű és alkalmazható közgazdaságtani, pénzügyi és menedzsment ismeretekre tegyenek szert, mindemellett a világban zajló, aktuális geopolitikai kérdésekre is választ kapjanak. Kiadónk e célt szem előtt tartva, a három tudományterületen – közgazdaságtan/pénzügy, geopolitika, menedzsment – született legfrissebb nemzetközi bestseller könyvek magyar nyelven történő kiadását végzi.

Híreink

Global Money Week, avagy egy hét a pénzügyi tudatosság fejlesztéséért

2018. március 12 – 18. között hetedik alkalommal rendezik meg a Global Money Week (Globális Pénzhét) elnevezésű, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére irányuló, rendezvénysorozatot, amely idén a „Money Matters Matter” tematika köré szerveződik. […]

PABooks és PAIGEO közös nyereményjáték a Facebookon

Sikeresen lezajlott a Pallas Athéné Könyvkiadó és a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány első nyereményjátéka, amely a kiadó Facebook oldalán került megrendezésre 2018. március 2 – március 9. között. […]

A kollektív intelligencia működésének legfontosabb ismérvei

A kollektív intelligencia térnyerése a szervezett közösségek részéről egyszerre jelenti az érzékelés, az elemzés, az emlékezés, valamint a közös cselekvés képességét. Ennek gyakorlásához azonban számos új, közösségi szinten elsajátított készség és tudás elsajátítása szükséges. [...]

Tovább az összes hírre

Szakterületeink

A kiadó missziója, hogy a közgondolkodás formálásának aktív szereplőjeként innovációra inspiráló gondolatokat és új ötleteket közvetítsen a hazai olvasóközönség széles körei számára. Eszközeivel támogatja, hogy a jelenkor társadalmi és gazdasági folyamatai mélyebb megértést nyerjenek. Ennek érdekében a Pallas Athéné Könyvkiadó a gazdálkodástudomány és a közgazdaságtan területén is olyan köteteket bocsát ki, melyek tudományos alapokkal rendelkeznek, a nemzetközi könyvpiacon már komoly elismerést kaptak, ugyanakkor megfogalmazásukban olvasmányos és közérthető stílust képviselnek. A gazdálkodáshoz és közgazdaságtanhoz kapcsolódó könyvek célja, hogy az általuk közvetített tartalmak továbbgondolásra késztessenek, hozzájáruljanak saját gazdálkodási rendszereink megújításához, és nem utolsó sorban izgalmas időtöltést kínáljanak a 21. századi ökonómia megismeréséhez.

A menedzsment tudománya több ezer éves múltra tekint vissza, már a piramisok építése során is alkalmazták az ókori egyiptomiak a tervezés, szervezés, irányítás menedzsment funkciókat. Ennek ellenére a menedzsment tudományának születése a XX. század elejére tehető, amely az ember által létrehozott szervezetek irányítását, a bennük lezajló tervezési, szervezési, ellenőrzési, hatalomgyakorlási és döntési folyamatokkal kapcsolatos tevékenységek összességét jelenti. A Pallas Athéné Könyvkiadó a menedzsment könyvek mellett, önfejlesztő könyvek kiadását is célul tűzte ki, mivel napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy meglévő képességeinket továbbfejlesszük. Az előrelépés érdekében tudnunk kell, melyek azok a képességeink, amelyek akadályoznak ebben, és hogyan tudunk ezeken változtatni. Az önfejlesztő könyveink egy-egy képesség fejlesztésében nyújtanak segítséget, hogy hozzájáruljanak végső céljaink eléréséhez.

A XXI. században zajló események megértéséhez elengedhetetlen, hogy a geopolitikai tényezőket, folyamatokat megismerjük. A geopolitika, mint tudományág meglehetősen összetett, interdiszciplináris látásmódot igénylő terület, melybe beletartozik a történelem, a politikai földrajz, valamint a nemzetközi kapcsolatok, diplomáciatörténet is. A geopolitika elmélete az elmúlt ötven évben gyors fejlődésnek indult. A tudományág meghatározása sokrétű, egyesek a globális egyensúly és az állandó nemzeti érdekeknek tekintett világméretű hatalmi egyensúly vizsgálatára fektetnek nagyobb hangsúlyt, mások a politikatörténeti minták földrajzi meghatározottságának fontosságát emelik ki, megint mások szerint pedig a geopolitika célja annak hangsúlyozása, hogy a politikai uralom nem csupán az emberi és anyagi erőforrások függvénye, hanem azon földrajzi körülményeké is, amelyek között a hatalmat gyakorolják.

Könyvesbolt

Kapcsolat