Loading...
Kezdőlap 2018-06-06T14:18:46+00:00

Küldetésünk

„Hidakat építünk.”
A Pallas Athéné Könyvkiadó 2017 szeptemberében jött létre, célunk, hogy olvasóink széleskörű és alkalmazható közgazdaságtani, pénzügyi és menedzsment ismeretekre tegyenek szert, mindemellett a világban zajló, aktuális geopolitikai kérdésekre is választ kapjanak. Kiadónk e célt szem előtt tartva, a három tudományterületen – közgazdaságtan/pénzügy, geopolitika, menedzsment – született legfrissebb nemzetközi bestseller könyvek magyar nyelven történő kiadását végzi.

Híreink

Az ünnepi étkezések kínai hagyományai

Az egyetlen kínai kulturális hagyomány, amelyről gyakorlatilag minden külföldi tud valamit, és amit maguk is élvezhetnek, nem más, mint a kínai stílusú ünnepélyes étkezés, kínai nevén yanhui. Mint fentebb is említettem, van egy régi kínai [...]

Édesvizek és sósvizek: egy leheletnyi vázlat

Robert Waldmann, a Római Egyetem közgazdaságtan-professzora szórakoztató összefoglalót nyújtott a két fő amerikai szakmai álláspontról, melyeket ő „édesvízként” és „sósvízként” aposztrofál, hogy megkülönböztesse a chicagói (és minnesotai) közgazdászokat, a keleti és nyugati partiaktól. Mivel a [...]

135 éve született John Maynard Keynes közgazdász, a 20. század egyik legmeghatározóbb alakja (2. rész)

Keynes életében tanúsított társadalmi felelősségvállalása hosszú utóéletet eredményezett eszméinek. Munkásságában történelemformáló háttérgondolatokat, életének második szakaszában pedig tanulságos fordulatokat látunk. Folytatásos cikkünk második szakaszában a Skidelsky által Mesterként aposztrofált J.M. Keynes 1914 utáni életének és szellemiségének legjelentősebb [...]

Tovább az összes hírre

Szakterületeink

A kiadó missziója, hogy a közgondolkodás formálásának aktív szereplőjeként innovációra inspiráló gondolatokat és új ötleteket közvetítsen a hazai olvasóközönség széles körei számára. Eszközeivel támogatja, hogy a jelenkor társadalmi és gazdasági folyamatai mélyebb megértést nyerjenek. Ennek érdekében a Pallas Athéné Könyvkiadó a gazdálkodástudomány és a közgazdaságtan területén is olyan köteteket bocsát ki, melyek tudományos alapokkal rendelkeznek, a nemzetközi könyvpiacon már komoly elismerést kaptak, ugyanakkor megfogalmazásukban olvasmányos és közérthető stílust képviselnek. A gazdálkodáshoz és közgazdaságtanhoz kapcsolódó könyvek célja, hogy az általuk közvetített tartalmak továbbgondolásra késztessenek, hozzájáruljanak saját gazdálkodási rendszereink megújításához, és nem utolsó sorban izgalmas időtöltést kínáljanak a 21. századi ökonómia megismeréséhez.

A menedzsment tudománya több ezer éves múltra tekint vissza, már a piramisok építése során is alkalmazták az ókori egyiptomiak a tervezés, szervezés, irányítás menedzsment funkciókat. Ennek ellenére a menedzsment tudományának születése a XX. század elejére tehető, amely az ember által létrehozott szervezetek irányítását, a bennük lezajló tervezési, szervezési, ellenőrzési, hatalomgyakorlási és döntési folyamatokkal kapcsolatos tevékenységek összességét jelenti. A Pallas Athéné Könyvkiadó a menedzsment könyvek mellett, önfejlesztő könyvek kiadását is célul tűzte ki, mivel napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy meglévő képességeinket továbbfejlesszük. Az előrelépés érdekében tudnunk kell, melyek azok a képességeink, amelyek akadályoznak ebben, és hogyan tudunk ezeken változtatni. Az önfejlesztő könyveink egy-egy képesség fejlesztésében nyújtanak segítséget, hogy hozzájáruljanak végső céljaink eléréséhez.

A XXI. században zajló események megértéséhez elengedhetetlen, hogy a geopolitikai tényezőket, folyamatokat megismerjük. A geopolitika, mint tudományág meglehetősen összetett, interdiszciplináris látásmódot igénylő terület, melybe beletartozik a történelem, a politikai földrajz, valamint a nemzetközi kapcsolatok, diplomáciatörténet is. A geopolitika elmélete az elmúlt ötven évben gyors fejlődésnek indult. A tudományág meghatározása sokrétű, egyesek a globális egyensúly és az állandó nemzeti érdekeknek tekintett világméretű hatalmi egyensúly vizsgálatára fektetnek nagyobb hangsúlyt, mások a politikatörténeti minták földrajzi meghatározottságának fontosságát emelik ki, megint mások szerint pedig a geopolitika célja annak hangsúlyozása, hogy a politikai uralom nem csupán az emberi és anyagi erőforrások függvénye, hanem azon földrajzi körülményeké is, amelyek között a hatalmat gyakorolják.

Kapcsolat